Principii privind prepararea dintilorTrebuie respectate trei principii:
 • principiul profilactic
 • principiul bio-funcţional
 • principiul bio-mecanic

I.Principiul profilactic – prevenire, protecţie
- se adresează  structurii morfologice elementelor componente a sistemului stomatognat:
          - dintele (bont dentar),
          - dinţii vecini,
          - paradonţiului superficial şi profund,
          - părţile moi (buze/obraji/limbă).

Profilaxie:
 • imediată = protejarea în timpul actului medical
 • tardivă = prevenirea complicaţiilor (paradontita, modificări ATM, protejarea muschilor mobilizatiri ai mandibuleri).
1.Profilaxia dintelui
Intervenţiile sunt realizate după trei tehnici:
 • Tehnica clasică – turaţie joasă, discuri, pietre – este necesară deprinderea acestei tehnici pentru realizarea manualităţii;
 • Tehnica modernă;
 • Tehnica mixtă (discuri + pietre pentru desfăşurarea convexitaţilor maxime + finisare cu turbină şi freze diamantate).

 1. Dintele vital – profilaxia organului pulpar;
 2. Dintele devital – profilaxia structurii dure pentru prevenirea fracturării; dacă există obturaţii voluminoase se realizează şi un RCR;

 1. Dintele vital – profilaxia organului pulpar
-         datorită vitezelor mari ale turbinei se degajă temperaturi foarte mari (200º C)  şi poate apărea congestia organului pulpal (prin afectarea terminaţiilor odontoblastelor); - probabilitatea congestiei este crescută dacă s-a administrat anestezic.
Profilaxie  tehnică = direcţia orizontală M-D pe faţa dintelui cu mişcări lente, continue, uşoare, fără stagnare (apare şanţ şi supraîncălzire),
                             = nu există presiune, contactul este tejer,
= sunt utilizate numai freze diamantate active (se observă vizual şi palpatoriu),
= acţiunea frezei pe dinte se face cu răcire cu apă (dacă nu este la turbină se foloseşte cea de la unitate); este preferabil să se folosească apa de turbinnă pentru o răcire constantă şi evitarea diferenţelor  de temperatură care pot induce modificări în structura dintelui.
Atitudinea faţă de dinţii vitali poate fi prezentă prin 2 aspecte:
- devitalizarea în scop protetic: sunt indicate frecvent în cazul coroanelor mixte cu   sacrificiu  mare de ţesuturi ,
                                      : pot prezenta complicaţii tardive peripicale
- păstrarea vitalizării:     necesită o coroana de acoperire foarte bine adaptată cervical, axial, transversal;
                                           : orice neadaptare se transformă în jenă şi durere.
Este preferabil să se păstreze dintele vital cu  o adaptare foarte bună a coronarei , în special în cazul pacienţilor tineri.
La dintele vital profilaxia se realizează în 2 etape:
-         în timpul şlefuirii,
-         pe durata timpului de aşteptare a lucrării - se caută suprimarea senzaţiei dureroase, dar şi limitarea sau chiar absenţa contactului cu mediul bucal.

Se obţine:
-         chimic prin impregnare (precipitarea în canal a unor substanţe)
-         acoperire cu lac izolator = răşină asemanatoare cu lacul de unghii care se poate fragmenta,
-         acoperire cu mască de acrilat
                        1.cape prefabricate din celuloid
                        2. cape prefabricate din acrilat
                        3. cape metalice pentru dinţii laterali.
2. dintele devitale – rezistenţă redusă – posibil să se fractureze în zona coletului Rezistenta este dependentă de forţa muşchilor mobilizatori ai mandibulei, trebuie să se coreleze mărimea bontului cu forţa de masticatie.

2.Profilaxia dinţilor vecini:
Intre dinţi se formează două nişe separate de puncte (aria) de contact.
Prepararea bontului este posibilă numai după desfiinţarea zonelor de contact – moment important :
În metoda clasică se desfiinţează cu discul diamantat pe o singură parte.
În metoda modernă se acţionează cu freza şi turbina, se utilizează freza diamantată efilată în perimetrul dintelui ce va fi şlefuit – vestibulo – distal.
Punctul de contact va fi desfiinţat din aproape în aproape fără să lezeze dintele vecin. Freza trebuie menţinută uşor convergentă  spre ocluzal pentru a nu crea praguri nedorite.

3. Profilaxia paradonţiului marginal superficial:
Bontul este preparat până la nivelul fundului de sac; acesta este tapetat de epitelice care se inseră şi pe dinte = inserţia epitelială . Acesta  acoperă ligamentul circular.
Epiteliul + ligamentul circular = membrana care delimitează paradonţinul superficial de cel profund.
Poate fi foarte uşor de lezat datorită :
-         vizibilităţii reduse,
-         turaţia manuală a instrumentului,
-         manualitatea stomatologului (turbina sprijinită pe dinţi şi manevrată astfel încât sa nu lezeze inserţia epitelială; orice lezare inserţiei  epiteliale = sângerare urmată de cicatrizare cu retracţia acesteia  într-o poziţie mai apicală. Este exclusă amprentarea în aceeaşi sedinţă, pentru că ar aparea neadaptarea cervicală (în amprentare nu apare fundul de sac real).
Pentru evitarea situaţiei:
 • manualitate
 • vizibilitate,
 • conştiinţă,
 • lucru fără grabă, fără presiune,
 • utilizarea frezelor speciale cu vârf inactiv,
 • utilizarea metodelor pentru evidenţierae sanţului sulcular.
                      
4.Profilaxia paradonţiului profund:
Se realizează din momentul amputării dintelui pentru:
- astfel încât să se evidenţieze fundul de sac real,
-         redarea corectă a punctului de contact  cu antagonişti,
-         realizarea reliefului ocluzal, astfel încât să se obţină o ocluzie funcţională din punc de vedere  static şi dinamic.
          Microprotezele  neadaptate axial – pot secţiona ligamentul orizontal şi se deschide spaţiul periodontal.
 La dintele vital apare durere, complicaţii mari, infecţie.
La dintele devital – carie +fractură.

5.Profilaxia părţilor moi :
          La utilizarea turbinei este necesară pentru că este posibil ca freza să se mobilizeze din turbină (dacă este uzată)  şi poate leza ţesuturile moi.
          Freza de calitate inferioară – mandrina se descentrează dacă:
·        structura materialului este necorespunzatoare,
·        partea  activă este mare, iar acţiunea se face cu presiune.

II.Principiul bio-funcţional:
          Funcţiile sistemului stomatognat:
 • masticaţia
 • fonaţia
 • estetica
          De la prepararea dintelui stomatologul se au  în vedere aceste funcţii.

 1. Masticaţia – să prepară dintele la nivelul  punctelor de contact astfel încât să restauraze stopurile ocluzale din gr. I şi II şi III în IM şi pentru deglutiţie. Prepararea feţei ocluzale să se obţină, astfel încât spaţiul creat să permită modelajul morfo-funcţional (cuspizi, pante, versanţi). Dacă spaţiul este insuficient apar dezavantaje:
  • Nu se modeleaza conspunzător
  • Nu se asigură grosimea conspunzătoare pentru rezistenţă microprotezei.
Dacă este şlefuit prea intens se poate leza organul pulpar şi grosimea coroanei este prea mare.][
Funcţia masticatorie este asigurată prin:
·        Relieful ocluzal,
·        Puncte de contact proximale cu asigurarea nişelor masticale si protecţia papilei interdentare.
-         în general, masticaţia este realizată cu predilecţie pe semiarcada unde un există momente de disconfort.
-         inexistenţa punctelor de contact – alimentele pătrund în nişa papilei – o lezează, apare inflamaţia şi durerea.
-         În timp, bontul trebuie să reziste la presiunile ocluzale, să nu se fractureze, sa nu apară sensibilitate în ax.

 1. Funcţia estetică – este importantă mai ales pentru zonele frontale. În funcţie de fanta bucală, feţele vestibulare  ale dinţilor apar mai mult sau mai puţin :
 • Aspectul cromatic
 • Dimensiunea dinţilor
 • Forma şi poziţiile
 – poziţiile să refacă curbura vestibulară în zona frontală cu respectarea doleanţelor pacienţilor.

 1. Fonaţia – forma şi dimensiunea feţelor orale la dinţii frontali şi înălţime la dinţii laterali.

III. Principiul Biomecanic:
Se referă la:
a.sacrificiu minim de substanţă dentară,
b.retenţie şi rezistenţa cimentului,
c.structura durabila a restauraţiei
d.preparare cervicală.

a.sacrificiu minim de substanţă dentară
-pentru păstratea vitalităţii dintelui

b.retenţie şi rezistenţa cimentului
Depinde în mare masura în functie de:
1.forma bontului
2.grosimea peliculei de ciment
3. marimea particulelor din masa cimentului
4.directia de acţiune a forţelor masticatorii

1.forma bontului
-2-6,5 forma favorabilă,
-≥ 3 facil de inserat şi usor de modelat pentru tehnician.
-depinde de experienţa profesională şi de vizibilitatea data de deschiderea fantei bucale.
-înclinarea feţelor laterale se face în funcţie de numărul de dinţi,
-în cazul incrustaţiilor feţele laterale trebuie să fie paralele între ele,
-pentru microproteze – fricţiune
                                  - suprafaţă mare de contact cu bontul dentar
                                  - şanţuri de ghidare pentru fixare şi stabilizare impotriva dizlocării.
-faţete – crearea de retenţii suplimentare pentru creşterea suprafeţei de contact: casete, lăcaşuri, pinuri.

2.grosimea peliculei de ciment
3. marimea particulelor din masa cimentului
4.directia de acţiune a forţelor masticatorii
Axul de inserţie al coroanei:
-paralel cu dinţii (frontali, laterali),
-forţele de acţiune să fie perpendicular pe axul dintelui.

c.structura durabila a restauraţiei şi a microprotezei
A. rezistenţa bontului dentar
B.rezistenta microprotezei – la rupere şi la abraziune
A. rezistenţa bontului dentar

1.ocluzal
-şlefuire cu respectarea reliefului suprafeţei ocluzale (contacte funcţionale),
-examinarea planului de ocluzie înainte de prepararea dinţilor  ce urmează a fi restauraţi,
2. axial
3.faţete şi incrustaţii
-ism
-pereţii laterali paraleli,
-suprafeţe suplimentare preparate aproximal.
Bontului dentar în timp
         
B.rezistenta microprotezei – la rupere şi la abraziune
 Se referă la stabilitatea fizico-chimică în mediul bucal al coroanei de acoperire
-microprotezei în timp
Ideal – materialul are coeficienti de abraziune = dinte natural
          Duritatea mare a ceramicii duce la abrazarea antagoniştilor sau la mobilitatea dintelui acoperit.
          Abraziunea este un element de profilaxie funcţională – la controlul anual este necesară refacerea ocluzală (reechilibrarea ocluzală).
          Mediul bucal este capabil, în funcţie de PH salivar, să dezvolte pila electrică – microproteza trebuie să fie inertă.
          Toate acoperirile trebuie supravegheate în timp – control şi Rx. În special dacă există intervenţii pe canal relativ corecte – ex: tratamente incomplete la pluriradiculari.

d.preparare cervicală (praguri)
-diferite forme,
-diametrul cervical mai nmare decât cel ocluzal,
-bizotare margini.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!