Coroana de substitutie Are două componente:
- coroană (inelul cervical are ca rol protecţia anticarioasă)
- radiculară (pivot intraradicular, inel cervical, plăcuţă orizontală).

Dinţii cu dimensiuni radiculare transversale şi axiale care permit prepararea;

Indicaţii: 
        leziuni mari în profunzime  pe dinţii frontali şi PM cu dimensiune cervico-incizală redusă (congenital sau abraziune),
-         leziuni traumatice,
-         displazii.


Contraindicaţii:
-         leziuni coronare cu leziuni radiculare subgingivale,
-         leziuni radiculare cu fisuri axiale/oblice,
-         leziuni periapicale, periradiculare,
-         dinţi mobili,
-         rădăcini impermeabile (dentină secundară sau corp străin pe canal),
-         tratamente incomplete, incorecte cu obturaţii incomplete.

Examen clinic pe arcadă:
-         constată starea dinţilor (antagonişti, proximali),
-         constată starea paradonţiului,
-         constată nivelul distrucţiei.

Intenţie/cerere/accept

Rx:
-         starea canalului radicular (tratat/netratat corect/incorect),
-         starea paradonţiului ,
-         stare ţesutului periapical cu/fără reacţie,
-         raport periapical cu formaţiunile cavitare (sinus maxilar),
-         starea de mineralizare a osului,
-         dimensiunea rădăcinii axului transversal,
-         aspectul rădăcinii (dreaptă, curbă).

Scop:   - element singular pentru dinţii frontali,
            - element de agregare al punţilor în zone laterale,
            - element de agregare al punţilor în zone frontale.

Dacă nu exsistă condiţii pentru RCR şi coroană metalo-ceramică.
Pentru coroană metalo-acrilică, componenta coronară va fi capa metalică şi faţetă şi niciodată total fizionomică (se abrazează şi se modifică relaţiile ocluzale).
În laborator se obţine cu multe dificultăţi. Macheta din ceară se poate deforma/fractura.

Punţile cu elemente de agregare coroană de substituţie se indică rar, datorită următorilor factori:
-         prepararea canalului radicular şi a bontului radicular este o intervenţie meticuloasă, specifică pentru această microproteză, diferită de alte tehnici (ce se referă la prepararea bonturilor dentare),
-         dificultăţile din laborator,
-         sacrificiile mari de ţesuturi dure (este amputată partea coronară a dintelui – nu se conservă nimic),
-         dezvoltarea tehnicilor pentru realizarea RCR şi a coroanelor mixte sau estetice – pentru RCR se conservă cât mai mult din ţesutul dur.

În prezent coroana de substituţie pentu dinţi cu dimensiuni reduse la nivelul arcadei este eligibilă cu prognostic favorabil în timp.
Dinţii cu coroane scurte frecvent au rădăcini voluminoase sau lungi.

Se indica efectuarea unei radiografii.
a.Canalul este obturat corect.
b.Canalul este obturat incorect. Se dezobturează şi dacă este posibil se reface obturaţia de canal în aceeaşi şedinţă sau se temporizează cu un pansament antiseptic până la şedinţa următoare.
c. Canalul nu este obturat.
Este de preferat să se aştepte o săptămână după obturarea canalului şi  înainte de prepararea acestuia în vederea amprentării pentru realizarea unei coroane de substituţie.

Bontul dentar:
-         are două suprafeţe: -zona vestibulară înclinată la 45º, aflată subgingival,
                                      -zona orală orizontală, poziţionată supragingival.
-         la turaţii minime, cu freză sferică la piesa contraunghi se evidenţiază zona canalului,
-         se încearcă dezobturarea cu ace Kerr 3-3, freze Gates, freze Bentelrock, în funcţie de cazul clinic.

Canalul este conic:        - peretele prezintă aceeaşi grosime,
                                    - forţa maximă se distribuie uniform pe toată lungimea preparaţiei,
                                    - componeta radiculară are forma cu canalului rădăcinii.

Dimensiunea canalului
-         lungimea egală sau mai mare decât coroana, 2/3 din rădăcină,
-         lăţimea (grosimea):
a. cu pereţi egali,
 b.reprezintă 1/3 din diametrul secţiunii transversale a rădăcinii în sens V-O şi M-D,
 c.există o corelaţie între rezistenţa mecanică a pereţilor rădăcinii  şi cea mecanică a RCR,
 d.dacă nu există corelaţie se pot fractura pereţii radiculari sau  componenta radiculară.

Pivotul se poate fractura dacă există pori din turnare. Pentru a se evita aceasta se prelucrează astfel încât să aibă o grosime corespunzătoare.
            Coroana de substituţie se obţine numai din aur platinat 833Au/120Pt.
Se deretentivizează zona cervicală şi se prepară suprafaţa de secţiune – netedă, înclinată, în partea v (sub festonul gingival) şi orizontală în partea orală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!