Clasificarea anomaliilor Dento-MaxilareAnomaliile dento-maxilare prezintă o mare variabilitate, determinând gruparea lor în funcție de criterii comune.
Criterii comune:  - morfologice
                               - funcționale
                             - etiopatogenice
Scopul clasificărilor:
*     diagnosticul  trebuie să fie cât mai sintetic și să se exprime cât mai facil
*     întrevede evoluția și prognoza acesteia
*     diagnosticul sugerează principiile și obiectivele terapeutice, precum și mijloacele de tratament utilizate
*     diagnosticul se face în scopul lărgirii ariei de comunicare între specialiști
Datorită ușurinței cu care sunt folosite, criteriile morfologice oferă o alternativă comodă și foarte operativă în vederea clasificării anomaliilor dento-maxilare.
Clasificarea HUNTER
*    Este cea mai veche clasificare.
*     A apărut în secolul al XVIII-lea.
*     Folosea termenul de disarmonie :
        - disarmonie dento-alveolară
        - disarmonie dento-maxilară
Clasificarea lui CARABELLI
*     A apărut în secolul al XIX- lea.
*     Este considerată o clasificare limitată.
Clasificarea lui  ANGLE
*     Este una din primele clasificări, recunoscută pe plan internațional.
*     Are drept criteriu de clasificare relațiile mandibulo-maxilare în plan sagital.
*     Pentru evaluarea clinică  Angle s-a oprit asupra molarului de 6 ani, considerându-l în poziție fixă, la nivelul bazelor maxilare.
*     Astfel, relația normală este definită prin poziția vârfului cuspidului mezio-vestibular al M1 superior în dreptul primului șanț vestibular al M1 inferior.
Împarte malocluziile în 3 clase:
         - clasa I
         - clasa a II-a
         - clasa a III-a
Clasa I Angle
*     Prezintă  raport neutral la nivelul molarilor de 6 ani.
*     Anomalia este cantonată la nivelul grupului frontal.
          - angrenaje inverse
          - ocluzie deschisă                        când rapoartele
          - ocluzie adâncă acoperită           molare sunt neutrale
          - anomalii unidentare: dinți supranumerari, anodonție, dinți ectopici,  intruzia

Clasa a II - a  ANGLE
*     Prezintă raport molar distalizat, șanțul intercuspidian inferior plasat distal de vârful cuspidului  MV superior.
*     În funcție de raporturile frontale în plan vertical, se descriu 2 diviziuni:
Ø     diviziunea 1 : malocluzie cu raporturi distalizate bilateral și ocluzie adâncă ” în acoperiș”
Ø     diviziunea 2 :  malocluzie  cu raporturi distalizate bilateral  și ocuzie adâncă  acoperită
    Atunci când raporturile sunt distalizate unilateral, se folosește termenul de subdiviziune.       
Clasa a III – a ANGLE
*     Prezintă raporturi mezializate la nivelul molarilor, șanțul intercuspidian inferior este plasat mezial față de vârful cuspidului MV superior.
*     Se asociază cu ocluzie inversă frontală.

 Dezavantajele clasificarii lui Angle:
*     molarii de 6 ani nu au o poziție fixă pe bazele maxilare
*     examenele complementare efectuate au evidențiat decalajul între poziția bazelor maxilare și poziția sagitală a procesului alveolar
*     aceeiași anomalie poate fi încadrată în 2 clase: scheletic în clasele Angle și dentar în alta
*     nu reflectă aspectele clinice ale anomaliei
*     nu i-a în considerare factorii etiologici
Avantaje :
*     este cea mai utilizată clasificare de către practicieni
*     este cea mai operativă

Clasificarea ȘCOLII GERMANE
*     Are la bază concepția că aceiași factori etiologici în aceleași condiții dau aceleași forme de anomalii.
*     A fost realizată de: Kantorowicz, Korkhaus și Reichenbach.
*     Utilizează termenul de sindrom .
*     Împarte anomaliile în 6 sindroame.
    1. sindromul cu compresie de maxilar  : are 2 variante    - cu protruzie, cu sau fără spațiere
                     - cu înghesuire
    2. sindromul de ocluzie încrucișată
    3. sindromul progenic, care poate fi:
                   - de conducere forțată
                   - fals ( retrognatism maxilar )
                   - adevărat
     4. sindromul de ocluzie adâncă acoperită
    5. sindromul de ocluzie deschisă, cu 2 variante:
                         - dento-alveolară
                         - gnatică
    6. grupa anomaliilor monocauzale  - sunt cauzate de pierderea precoce a dinților temporari din zona de sprijin Korkhaus
                   - anomalii dentare izolate
                   - transpoziția
                   - reincluzia    
   
Clasificarea ȘCOLII FRANCEZE
*     Conform acestei clasificări anomaliile sunt considerate tulburări în armonia proceselor de dezvoltare ale componentelor aparatului dento-maxilar.
*     Utilizează termenul de disarmonie.
*     Clasificare:   - disarmonii maxilare
                          - disarmonii alveolare
                          - disarmonii dentare

Clasificarea CLINICO – ANTROPOLOGICĂ
*     A fost elaborată de prof. Firu și colaboratorii, fiind ispirată și bazată pe clasificarea școlii franceze.
*     Pleacă de la ideea amestecului de structuri anatomice diferite ca origine, mod de creștere și de la delimitarea diferită antropologică.
*     Clasifică anomaliile în 5 grupe de disarmonii:
              - disarmonii maxilare:  - pro/retrognație
                                                    - endo/exognație
                                                     - supra/infragnație
     - disarmonii alveolare: - pro/retroalveolie
                                             - endo/exoalveolie
                                                - supra/infraalveolie
     - disarmonii dentare de grup
     - disarmonii dento-alveolare
                      - cu înghesuire      - primare, genetice
                      - cu spațiere          - secundare, unei alte                                                anomalii
     - disarmonii dentare izolate: de număr, formă, volum

Clasificarea combinată
*     Se bazează pe modificările tridimensionale care pot apare predominant într-o grupă de anomalii.
*     Anomalii în sens sagital:
*    Sindromul ocluziei distalizate = clasa a II-a Angle
             - retrognația mandibulară funcțională
             - retrognația mandibulară anatomică 
*    Sindromul progenic=clasa a III-a Angle
           - angrenajul  și ocluzia inversă frontală prin modificări de ax dentar, prin prodenție inferioară și retrodenție superioară
           - progenia de conducere forțată – prognație mandibulară funcțională determinată de trauma ocluzală
           - progenia falsă = nedezvoltarea maxilarului superior ( retrognația maxilară/ micrognația maxilară )
           - progenia adevărată = prognația mandibulară/macrognația mandibulară

Anomalii în sens transversal
*    Sindromul compresiei de maxilar
            - cu protruzie (endalveolodenție), cu spațiere/ cu înghesuire
            - fără protruzie, cu înghesuire
*    Sindromul ocluziei încrucișate ( inverse )
              - laterognație mandibulară, anatomică sau funcțională
              - endalveolodenție superioară cu ocluzie încrucișată uni/bilateral

Anomalii în plan vertical
*    Sindromul ocluziei adânci
         - ocluzia ”în acoperiș”=clasa a II-a, diviziunea 1 Angle
        - ocluzia acoperită = clasa a II-a, diviziunea a 2-a Angle sau clasa I Angle
        - ocluzia prăbușită
*    Sindromul ocluziei deschise
            - ocluzia deschisă funcțională
            - ocluzia deschisă dismetabolică (anatomică)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!