Rolul farmacoterapiei in stoparea proceselor infectioase endodontice


    Principalul scop al terapiei endodontice este acela de a reduce germenii microbieni atât prin tratamentul mecanic asociat cu spãlãturi, cât şi prin pansamente temporare. Substanţele medicamentoase intracanaliculare trebuie sã aibã o acţiune antimicrobianã şi sã respecte integritatea ţesuturilor periapicale.
     Nici una dintre substanţele medicamentoase folosite în tratamentul endodontic al canalelor infectate, nu întruneşte toate criteriile unui medicament intracanalicular ideal. Se considerã cã nu este posibilã o sterilizare completã a canalului radicular sau este foarte greu de obţinut dupã un numãr mare de şedinţe consecutive cu substanţe medicamentoase.
      Grossman considerã cã mai degrabã putem vorbi şi sperãm sã obţinem o dezinfecţie şi nu o sterilizare completã a canalului, dezinfecţie care, urmatã de o corectã obturaţie de canal, dã rezultate bune în timp.Antibiotice şi cefalosporine. Noţiuni de bazã

        Substanţele cu acţiune antimicrobianã se pot clasifica în douã grupe mari, în funcţie de toxicitatea lor faţã de organismul gazdã :
 - dezinfectantele sau antisepticele = au acţiune nespecificã prezentând efecte toxice aproximativ egale faţã de agenţii patogeni şi faţã de celulele organismului gazdã. De aceea ele nu pot fi utilizate decât în aplicaţii externe.
 - chimioterapicele şi antibioticele = exercitã efecte toxice specifice faţã de anumite microorganisme, având însã efecte toxice mult mai reduse sau absente faţã de celulele organismului gazdã. Diferenţa între chimioterapice şi antibiotice constã în originea lor diferitã – chimioterapicele sunt obţinute prin sintezã chimicã, în timp ce antibioticele sunt produse de diferite specii de microorganisme ( bacterii, fungi, actinomicete ).

Mecanisme generale de acţiune al chimioterapicelor şi antibioticelor :
a)      La nivelul peretelui celulei bacteriene, inhibând procesele responsabile de
biosinteza sa. Astfel acţioneazã :
– penicilinele
- cefalosporinele 
- bacitracina
- cicloserina
- novobiocina        
     Aceastã categorie de antibiotice se adreseazã în special germenilor gram-pozitivi.  
                                                                                        
b)     La nivelul membranei citoplasmatice, care intervine în reglarea
schimburilor ionice şi sintezei proteice a celulei bacteriene. Astfel acţioneazã :
- polimixinele
- aminoglicozidele ( streptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina)
Aceastã categorie de antibiotice se adreseazã în special germenilor gram-negativi.

c)      Asupra proceselor metabolice
- inhibarea sintezei proteice microbiene      - cloramfenicol ( blocheazã sinteza proteicã)
                                                                                          - tetracycline ( împiedicã migrarea aminoacizilor cãtre ribozomi)
                                                                                          - eritromicina ( acţioneazã prin dislocarea competitivã a aminoacizilor de pe locurile de fixare pe ribizomi)
                                                                                          - streptomicina ( acţioneazã prin pertubarea activitãţii ARN)
                                                                                          - novobiocina ( inhibã sinteza proteicã la nivelul nucleului celulei bacteriene, blocând AND-polimeraza)
                                                                                          - rifampicina (inhibã sinteza proteicã la nivelul nucleului celulei bacteriene, blocând ARN-polimeraza)
                                                                                          - acidul nalidixic ( inhibã sinteza de ADN) 
   
-antagonism competitiv faţã de un metabolit esenţial – sulfamidele –neoxazol, sulfizoxazol, sulfametin, etc.
       Datoritã varietãţii germenilor regãsiţi în canalele radiculare, ca antibioterapie se folosesc:
- combinaţii între metronidazol şi peniciline, amoxicilinã, sau macrolide (azithromycin, clarithromycin, erythromycin)
- amoxicillin-clavulanat ( augmentin )
- clindamicinã / lincomicinã
     Aceastã categorie de antibiotice se adreseazã în special germenilor gram-negativi.


Medicaţia  pe cale generalã

1)     Antibiotice şi chimioterapice  folosite în administrãri orale ( pe cale generalã)

Chimioterapice active în amebiazã, tricomoniazã, giardiozã

     Metronidazolul este singurul agent care acţioneazã asupra bacililor gram-negativi. De asemenea acţioneazã şi asupra germenilor anaerobi gram-pozitivi ( Actinomyces, Peptostreptococcus), a protozoarelor. Este un antibiotic de elecţie pentru germenii anaerobi.

   Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)

   Dozare:
Adult:       -250mg la 8h, timp de 5-10 zile
                   -500mg la 12h, timp de 5-10zile    

La copii:  -5mg/kg  la 8h, timp de 7 zile, adm. oralã

   Interacţiuni:
-scad acţiunea  metronidazolului  -fenobarbitalul (tulburãri de somn, crize convulsive)
                                                                 - fenitoina/phenytoinum (epilepsie)
                                                                  -cimetidina (afecţiuni gastrice)
-accelereazã leucopenia:  - azatioprina (transplant, artrite reumatoide)
                                                  -fluorouracil (neoplasme)
-creşte acţiunea warfarinei (tratarea trombozelor)  
-apar reacţii tip disulfiram în administrãri concomitente cu etanolul (crampe
abdominale, vãrsãturi, flush, cefalee)


   Contraindicaţii:
-         sarcinã în primul trimestru
-         hipersensibilitate la medicament
-         afecţiuni renale, hepatice
-         afecţiuni ocular cu îngustarea câmpului visual
-         disacrazii sanguine
-         lactaţie
-         afecţiuni SNC

    Recomandãri:
-se administreazã unul dintre pansamentele gastrice(antiulceroase):
·        pantoprazolum (Controloc) 20mg de 2 ori /zi,
·         lansoprazol(Lanol, Lansogastro, Lansoprazol, Lanzap, Lanzol, Lanzul, Lansoprol,
Levant) 30mg de 2 ori /zi (-Pantoprazol-ul interferã cel mai puţin cu alte medicamente)
·        omeprozol 20mg de 2ori/zi(Helicid, Losec, Losec Mups, Omedar, Omeprazol,
Omeran, Omez, Ortanol, Risek, Ultop, Ulzol)  - Nu se asociazã cu inhibitori de agregare plachetarã(-ex. Plavix)
-poate da somnolenţã
-medicamentul poate colora urina în maro, nu vã alarmaţi
   
     Mod de prezentare:
-comprimate 250mg , 500mg
-soluţie perfuzabilã  500mg/100ml
-suspensie oralã  4%
-ovule 500mg
-burete dentar  4,5mg
-pastã

   Denumiri comerciale:
Eforan, Flagyl, Grinazole, Metrogene, Metronidazol, Metronidazol A, Metronidazol B

   


Penicilinele acţioneazã în special asupra microorganismelor gram-pozitive Pseudomonas aeruginosa, Fusobacterium spp, Prevotella si Porphyromonas spp.
Inhibă biosinteza de mucopeptide peretelui celular şi este eficace în timpul de replicare activă. Concentraţiile inadecvate pot produce efecte numai bacteriostatice. Se pot asocia cu aminoglicozide pentru a-i creşte efectul efectul împotriva endocarditelor streptococice.

În cazul bacteriilor penicilin-rezistente se poate administra clindamicinã.

a.Ampicillinum
   Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:  adm. oralã : -250mg la 6h, timp de 5-7zile
                                     -500mg la 8h, timp de 5-7zile
              IV,IM :    -peste 40kg : 250-500mg la 6h,
La copii( sub 20kg):  - adm. oralã :   50mg/kg/zi în doze egal divizate la 6-8h
                                        - IV, IM :             25-50mg/kg/zi în doze egale la 6-8h

Prafilaxia endocarditei bacteriene în intervenţii stomatologice:
-la pacienţi cu risc moderat şi la cei ce nu pot lua medicaţia per os: -adult: 2g IV, IM cu 30 de minute înainte de intervenţie
                                                                                                                                 -copii: 50mg/kg cu 30de minute înainte de intervenţie
- la pacienţi cu risc crescut: - adult: 2g ampicilinã(IV sau IM) + 1,5mg/kg gentamicinã (IV sau IM), cu 30 minute înainte de intervenţie, urmate la 6h de 1g ampicilinã (IM sau IV) sau 1g per os
                                                        - copii: 50mg/kg ampicilinã(IV sau IM)+1,5mg/kg gentamicinã (IM sau IV), cu 30 minute înainte de intervenţie, urmatã la 6h de ampicilinã 25mg/kg (IM sau IV) sau 25mg/kg amoxicilinã per os

   Interacţiuni:
-cresc nivelele ampicilinei : probenecid (gutã)
-accelereazã rash-ul indus de ampicilinã: allopurinol (gutã)
-scade eficienţa contraceptivelor orale

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la peniciline  

Precauţii:
-lactaţie
-hipersensibilitate la cefalosporine
-nou-nãscuţi
- afecţiuni renale

 Recomandãri:
Se ia cu 1h înainte sau cu 2h dupã masã

Mod de prezentare:
-capsule  250mg, 500mg
-pulbere pentru suspensie oralã   125mg/5ml, 250mg/5ml
-granule pentru suspensie oralã   125mg/5ml, 250mg/5ml
-pulbere pentru soluţie injectabilã    250mg, 500mg, 1g

Denumiri comerciale:
Ampicilinã, Ampicilinã Forte, Ampidar, Ephicilin,Epicocillin, Pamecil, Standacillin

b. Ampicillinum+Sulbactam
Categorie de risc pentru sarcinã :  B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:        - 1g ampicilinã/0,5g sulbactam , pânã la 2g ampicilinã/1g sulbactam la 6h( nu mai mult de 4g sulbactam zilnic), adm. IM sau IV
La copii:    -peste 40kg : =dozã de adult
                    -peste 1an, dar sub 40kg : =300mg/kg/zi(200mg ampicilinã/100mg sulbactam), în doze divizate la 6h, adm IM sau IV
! atât ampicilina cât şi sulbactamul sunt hemodializabile!

   Interacţiuni:
-cresc nivelele ampicilinei: probenecid (gutã)
-accelereazã rash-ul indus de ampicilinã: allopurinol (gutã)
-scad efectele contraceptivelor orale

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la peniciline
-hipersensibilitate la cefalosporine
-nou-nãscuţi
-afecţiuni renale- sau este scãzutã doza

Mod de prezentare:
-pulbere pentru soluţie injectabilã: -750mg – conţine = 500mg ampicilinã+250mg sulbactam
                                                                    - 1,5g       - conţine = 1g ampicilinã+500mg sulbactam

Denumiri comerciale:
Ampiplus, Unasyn
c.Amoxicillinum
   Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:  -250mg la 6h, adm. oralã timp de 5-7 zile
              -500mg la 8h, adm. oralã timp de 5-7 zile
La copii peste 3luni şi sub 40kg:    -45mg/kg/zi divizat în doze la 12h, adm. oralã
                                                                  -40mg/kg/zi divizat în doze la 8h, adm. oralã
Profilaxia endocarditei  bacteriene, extracţii dentare: dozã unicã cu 1h înainte de intervenţie:     -adult: 2g, adm. oralã
                            -copii:  50mg/kg, adm. oralã


   Interacţiuni:
-cresc nivelele amoxicilinei : probenecid (gutã)
-cresc acţiunea anticoagulantã a warfarinei (tromboze)
-scade eficienţa contraceptivelor orale

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la peniciline sau cefalosporine  

   Precauţii:
-lactaţie
-hipersensibilitate la cefalosporine
-nou-nãscuţi
-afecţiuni renale

 Recomandãri:
-a nu se întrerupe tratamentul atunci când starea de sãnãtate se ameliorezã întrucât acest lucru produce rezistenţã la antibiotic

Mod de prezentare:
-capsule  250mg, 500mg
-comprimate  125mg, 250mg, 500mg, 1g
-comprimate pentru dispersie oralã  250mg, 500mg, 750mg, 1000mg
-pulbere suspensie  100mg/ml, 125mg/5ml, 375mg/5ml, 250mg/5ml

Denumiri comerciale:
Amoxicilinã, Amoxicilinã forte, Dispamox, Duomox, E-Mox, Ephamox, Julphamox, Moxilen, MoxilenForte, Ospamox, Ranoxil
d. Amoxicillinum+acidum clavulanicum

Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:   - 1g la 12h, adm. oralã timp de 7-10 zile
               -625mg la 8h, adm. oralã  timp de 7-10 zile
La copii:  peste 3luni – între 25mg şi 45mg/kg/zi în doze divizate la 12h, în funcţie de severiatea afecţiunii, timp de 5-7 zile

   Interacţiuni:
-cresc nivelele amoxicilinei : probenecid (gutã)
-cresc acţiunea anticoagulantã a warfarinei( anticoagulant, în tromboze)- administrarea concomitentă cu warfarina sau heparina creşte riscul de sângerare
-scade eficienţa contraceptivelor orale

   Precauţii:
-lactaţie
-hipersensibilitate la cefalosporine
-nou-nãscuţi
-afecţiuni renale

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la peniciline
-antecedente de icter colestatic sau disfuncţii hepatice asocoate amoxicilinei sau acidului Clavulanic    

 Recomandãri:
-comprimatele de 375mg nu trebuie administrate copiilor sub 40kg
-administrãrile pe termen prelungit pot duce la creştrea microorganismelor rezistente
-se recomandã aport de lichide corespunzãtor
-suspensiile reconstituite se pãstreazã la rece şi se aruncã dupã 10 zile

Mod de prezentare:
-comprimate:  375mg, 625mg, 1g
-comprimate cu eliberare prelungitã: 1062,5mg
-comprimate dispersabile: 250/62,5mg,   375/93,75mg,   500/125mg,   875/125mg
-pulbere pentru suspensie oralã: 156,25mg/5ml,  312mg/5ml,  457mg/5ml, 642,9mg/5ml
-pulbere pentru soluţie injectabilã: 600mg,  1,2g,  2,2g

Denumiri comerciale:
Amoksiklav, Amoxiplus, Augmentin, Augmentin Bis, Augmentin Intravenos, Augmentin ES, Augmentin SR, Betaklav, Bioclavid, Clavumox Duo, Enhancin, Forcid Solutab, Medoclav, Medoclav Forte

e.Ticarcillinum+acidum clavulanicum

   Categorie de risc pentru sarcinã  : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)

  Dozare:
Adult, la copii(peste 60kg) -3,2g la 6h, timp de 7-10zile, IV- în infecţii moderate
                                                    -3,2g la 4h, timp de 7-10zile, IV- în infecţii severe
Adult, la copii  - 200mg/kg/zi, IV doze divizate la 6h timp de 10zile - în infecţii moderate
                             - 300mg/kg/zi,IV în doze divizate la 6h timp de 10zile-în infecţii severe

   Interacţiuni:
-scad efectele antibacteriene ale ticarcilinei: - tetraciclinele
                                                                                      - aminoglicozide IV(antibiotice cu spectru larg-ex. Amikacinum, Gentamicinum, Streptomycinum, Neomicinum, Netilmicinum, Tobramycinum )
-creşte efectul:   -  blocanţi neuromusculari(convulsii, asistenţã în controlul ventilaţiei mecanice)
                                - heparinei (embolie pulmonarã, tromboze venoase, infarct cardiac, intervenţii chirurgicale cu risc crescut)
-cresc concentraţia ticarcilinei:  - aspirina
                                                              - probenecid (gutã)
-efecte scãzute:  -contraceptive orale
                                -eritromicinã

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la peniciline

  Precauţii:
-sarcinã
-hipersensibilitate la cefalosporine
-lactaţie
-afecţiuni renale

Recomandãri:
-anunţaţi orice sângerare neobişnuitã, petele purpurii de pe piele, tumefierea extremitãţilor, dificultate în respiraţie, diareea persistentã

Mod de prezentare:
-pulbere pentru soluţie injectabilã:   - 1,6g,   3,2g

Denumiri comerciale:
Timentin

f.Phenoxymethyl-penicillinum
   Categorie de risc pentru sarcinã  : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:          -250mg la 6h timp de 7-10 zile, adm. oralã
                      -500mg la 8h timp de 7-10 zile, adm. oralã
La copii:      -20-50mg/kg/zi la 6h timp de 7-10 zile, adm. oralã

   Interacţiuni:
-scad efectul antibiotic al penicilinei: tetraciclinele
-cresc concentraţia penicilinei: -aspirina
                                                             -probenecidul (gutã)
-scade efectul: -contraceptivelor orale
-creşte efectul: - heparinei (embolie pulmonarã, tromboze venoase, infarct cardiac, intervenţii chirurgicale cu risc crescut)
-nu se asociazã cu consumul de alcool

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la peniciline
-nou-nãscuţi

Precauţii:
-sarcinã
-hipersensibilitate la cefalosporine
-lactaţie
-afecţiuni renale severe

 Recomandãri:
-a se peria frecvent şi temeinic dinţii pentru a prevenii apariţia candidozelor

Mod de prezentare:
-comprimate: 500.000UI,  1mil.UI,  1,5mil.UI ( 250mg penicilinãV este echivalentã cu 400.000UI; 500mg penicilinãV este echivalentã cu 800.000UI )
-sirop: 400.000UI/5ml

Denumiri comerciale:
Ospen, Penicilina V, Veetids

Cefalosporinele acţioneazã asupra bacteriilor aerobe gram-positive (streptococci şi staphylococci), dar nu asupra organismelor aerobe gram-negative.
Ceftibutenum(cefalosporinã generaţia III )
   Categorie de risc pentru sarcinã : B(nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adulţi şi copii peste 12 ani:    400mg/zi, dozã unicã,adm. oralã, timp de 10zile
La copii sub 45kg:    9mg/kg(maxim 400mg/zi), dozã unicã, adm.oralã, timp de    10zile

   Interacţiuni:
-nu sunt specificate

   Contraindicaţii:
-nu sunt specificate

 Recomandãri:
-suspensia trebuie administratã pe stomacul gol, cu cel puţin 2ore înainte de masã sau o orã dupã masã
-poate fi administratã la pacienţii hemodializaţi
-în infecţiile la nivel de cap-gât, deşi antibioticul a fost aprobat, s-a dovedit cã penicilinele sunt mai eficiente

Mod de prezentare:
-capsule:   400mg
-pulbere pentru suspensie oralã:  36mg/ml

Denumiri comerciale:
Cedax

Cefalexinum(cefalosporinã generaţia I)

   Categorie de risc pentru sarcinã : B(nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:         - 250mg la 6h, adm. orala, timp de 7-10 zile
                     -500mg la 12h, adm. oralã, timp de 7-10 zile
La copii:    -25-50mg/kg/zi în 4 doze egale, adm oralã, timp de 7-10 zile

   Interacţiuni:
-acţiunea medicamentului poate fi prelungitã prin administrarea concomitentã a probenecidului (gutã)

   Precauţii:
-în disfuncţii renale se reduc dozele

 Recomandãri:
-în infecţii severe se cresc dozele
-se reconamdã consumul a 2-3litri de lichid, pentru a preveni deshidratarea

Mod de prezentare:
-comprimate:  500mg,  1g
-capsule:  250mg,  500mg
-pulbere pentru suspensie oralã:   125mg/5ml,  250mg/5ml,
-granule pentru suspensie oralã:  125mg/5ml,  250mg/5ml


Denumiri comerciale:
Cefalexin, Cefalexinã, Keflex, Ospexin, Sporidex

Cefadroxilum(cefalosporinã generaţia I)
   Categorie de risc pentru sarcinã : B(nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:            -1g la 24h, adm oralã, timp de 10zile
                        -500mg la 12h, adm. oralã, timp de 10zile
La copii:        -30mg/kg/zi, adm. oralã, timp de 10 zile
                        -15mg/kg/zi, adm. oralã, timp de 10zile

   Interacţiuni:
-cresc toxicitatea la:  -aminoglicozide
                                        -furosemidum (diuretic)
                                        -probenecid (gutã)

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la cefalosporine
-copii cu vârstã sub 1 lunã

 Recomandãri:
-nu se consumã alcool
-se recomandã a se consuma iaurt sau lapte acru, pentru a menţine flora intestinalã şi a reduce diareea

Mod de prezentare:
-capsule:  250mg,   500mg
-granule pentru suspensie oralã:  125mg/5ml,   250mg/5ml,  500mg/5ml

Denumiri comerciale:
Cefadroxil, Ceforan, Cexyl

Macrolide = antibiotice bacteriostatice sau bactericide pentru microorganismele susceptibile - azithromycin, clarithromycin, erythromycin – acţioneazã asupra bacteriilor anaerobe, mai puţin Fusobacteriilor, bacililor gram-negativi anaerobi.
a.Erythromycinum
Categorie de risc pentru sarcinã :  B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:      -250-500mg la 6h timp de 7-10zile
La copii:  -20-50mg/kg/zi în doze divizate, la 6h, fãrã a depãşi doza adultului, timp de 7-10zile

   Interacţiuni:
-creşte acţiunea şi toxicitatea urmãtoarelor: -bromocriptina (hipogonadism, infertilitãţii hiperprolactinemice, acromegalici, boala Parkinson)
                                                                                      -clindamicina
                                                                                      -ciclosporina (transplant de organ, artrite reumatoide severe, psoriazis, keratoconjunctivitã sicca)
                                                                                      -digoxin (tonic cardiac)
                                                                                      -diazepam (convulsii, epilepsie, atacuri de panicã, relaxant muscular, induce sedarea  în stomatologie)
                                                                                      -disopiramida (aritmii, extrasistole, fibrilaţii, dupã infarct miocardic)
                                                                                      -ergotamina (crize migrenoase)
                                                                                      -inhibitori de HMG-CoA reductazã (hipercoleste-rolemie, cardiopatie ischemică)
                                                                                      -metilprednisolon (inflamaţii severe, şoc, insuficienţã suprarenalã)
                                                                                      -midazolan (anxietate)
                                                                                      -teofilina (astm, bronşitã cronicã, emfizem, BPOC)
                                                                                      -triazolam (insomnie, anxietate)
                                                                                      -warfarina (tromboze)


   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la antibiotic
-afecţiuni hepatice preexistente
- Nu se asociazã, producând aritmii severe, cu :  -pimozid (sindromului Tourette)
                                                                                            -sparfloxacin (chimioterapic chinolonã)

 Recomandãri:
-a se lua medicamentul pe stomacul gol, a nu se consuma imediat suc de fructe, bãuturi acide
-anunţaţi pierderea auzului, de obicei este temporarã

Mod de prezentare:
-comprimate -200mg
-pulbere pentru suspensie orolã -125mg/5ml,   200mg/5ml
-soluţie cutanatã

Denumiri comerciale:
Eritro, Eritromagis, Eritromicina, Eryfluid, E-Mycin, Ery-Tab
b.Clarithromycinum
Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poatefi exclus)
                                         
   Dozare:
Adult:        -250mg-500mg la 12h, per os,  timp de 7-10-14zile(în funcţie de severitatea afecţiunii)
La  copii:   -15mg/kg la 12h, per os, timp de 7-10zile

   Interacţiuni:
-produc aritmii în asociere cu:      -  pimozid (sindromul Tourette)
                                                                 - cisaprid (gastropareze, anorexie)
-cresc nivelele şi toxicitatea: - alprazolam (atacuri de panicã, anxietate)
                                                        - buspironã (anxietate datoratã tensiunii motorii, hiperactivitãţii autonome sau hiperatenţiei)
                                                        - carbamazepinã (epilepsie, psihoze, în tratamentul alcoolismului)
                                                        - ciclosporinã (transplant de organ, artrite reumatoide severe, psoriazis, keratoconjunctivitã sicca)
                                                        - digoxin (tonic cardiac)
                                                        - disopiramida (aritmii, extrasistole, fibrilaţii, dupã infarct miocardic)
                                                        - ergotamine (migrene)
                                                        - felodipina (hipertensiune)
                                                        - fluconazol (antifungic)
                                                        - omeprazol (ulcer duodenal, gastric)
                                                        - tacrolimus (profilaxia rejecţiei de organ în transplant alogen)
                                                        - teofilina (astm, bronşitã cronicã, emfizem, BPOC)
-scad sau cresc acţiunea – zidovudina (HIV)
-scad nivelele:  - rifampicina (antituberculos)
                              -rifabutin (antituberculos)
-creşte nivelele inhibitorilor de HMG-CoA reductazã (hipercolesterolemie, cardiopatie ischemică)
-cresc acţiunea, risc de toxicitate: - toate medicamentele metabolizate de sistemul enzimatic CYP3A
 
   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la claritromicinã, alte antibiotice macrolide sau eritromicinã
-pacienţi care iau pimozidã( în tratamentul sindromului Tourette)
-în asociaţie cu ranitidina la cei cu porfirie acutã

 Recomandãri:
-a se lua cu o cantitate suficientã de lichid
-a se evita consumul de suc de grapefruit

Mod de prezentare:
-comprimate: 250mg,  500mg
-comprimate cu eliberare prelungitã:  500mg
-granule pentru suspensie oralã:   125mg/5ml,   250mg/5ml
-pulbere liofilizatã:   500mg

Denumiri comerciale:
Clar, Claritromicin, Claritromicinã, Fromilid, Klabax, Klacid, Klerimed, Lekoklar, Lekoklar  XL
c.Azitromycinum
   Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult şi copii peste 16ani:    -500mg în dozã unicã în prima zi, urmatã de 250mg, o datã/zi, în zilele 2-5(pentru o dozã totalã de 1,5mg)
La copii:    -12mg/kg o datã pe zi, timp de 5 zile, fãrã a depãşi 500mg/zi

   Interacţiuni:
-toxicitate: -ergotamina
-cresc efectele:  -anticoagulantelor orale
                               -digoxinei (tonic cardiac)
                              -teofilinei (astm, bronşitã cronicã, emfizem, BPOC)
                              -metilprednisolonului (inflamaţii severe, şoc, insuficienţã suprarenalã)
                              -ciclosporinei (transplant de organ, artrite reumatoide severe, psoriazis, keratoconjunctivitã sicca)
                              -bromocriptinei (hipogonadism, infertilitate hiperprolactinemicã, acromegalie, boala Parkinson)
                              -disopiramidei (aritmii, extrasistole, fibrilaţii, dupã infarct miocardic)
                              -triazolamului (tratarea insomniei, în sedarea pacienţilor cu anxietate faţã de tratamentele stomatologice)
                              -carbamazepinei (epilepsie, psihoze, în tratamentul alcoolismului)
                              -fenitoinei/phenytoinum (epilepsie cronicã)

   Precauţii:
-lactaţie
-afecţiuni renale
-afecţiuni hepatice
-afecţiuni cardiac
-vârstnici
-nu la copii mai mici de 2ani

 Recomandãri:
-suspensia se administreazã cu 1orã înainte sau cu 2ore dupã masã
-comprimatele pot fi luate cu/fãrã alimente
-se evitã antiacidele (pansamente gastrice) pe bazã de magneziu sau aluminiu
-se evitã expunerea la soare

Mod de prezentare:
-comprimate: 125mg,  250mg,  500mg
-capsule:  250mg
-pulbere pentru suspensie oralã:  100mg/5ml,  200mg/5ml
-liofilizat pentru soluţie perfuzabilã:  500mg
-granule cu eliberare prelungitã pentru suspensie oralã:  2g

Denumiri comerciale:
Azatril, Azibiot, Azitromicin Hexal, Azitromicin Sandoz, Azitrox, Azro, Sumamed, Sumamed Forte, Zitrocin, Zimax

Chloramphenicolul acţioneazã în special asupra bacteriilor anaerobe, enterobacteriaceae, şi a cocilor aerobi gram-positivi.  Streptococcus spp este rezistent la acest antibiotic. Antibiotic care acţioneazã interferând cu sinteza proteinelor. 


   Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)
                                         
   Dozare:
Adult şi la copii:   - 50mg/kg/zi , adm. oralã la 6h, timp de 5zile

   Interacţiuni:
-creşte acţiunea: - barbituricelor (induc relaxare şi somn)
                                 - anticoagulantelor (tromboze, embolism pulmonar)
                                 - hidantoinelor (epilepsie, scade excitabilitatea nervilor periferici, fiind indicat în nevralgia de trigemen)
                                 - produselor cu fier (anemii)
                                 - antidiabeticelor (diabet)
-scade acţiunea: - vitaminei B12 (anemii)
                                - acidului folic(complex vitaminic B) (anemii megaloblastice, afecţiuni hepatice, alcoolism, hemolizã, obstrucţii intestinale, sarcinã)
                                 -penicilinelor
                                 -rifampicinei (de tuberculozã, tratamentul purtãtorilor asimptomatici de meningococ)

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate
-afecţiuni renale severe
-afecţiuni hepatice severe
-infecţii minore
-copii sub 6ani

 Recomandãri:
-se administreazã cu o orã înainte de masã sau cu 2ore  dupã, cu un pahar de apã
-a nu se consuma bãuturi alcoolice
-nu se administreazã salicilaţi sau antiinflamatoare nesteroidiene:
·        Acidum acetylsalicylicum
·        Diclofenacum
·        Celecoxibum
·        Ibuprofenum
·        Flurbiprofenum
·        Indomethacinum
·        Ketoprofenum
·        Ketorolacum
·        Etoricoxibum
·        Piroxicamum
·        Valdecoxibum

Mod de prezentare:
-capsule:  125mg,  250mg
-pubere pentru soluţie injectabilã:  1g
-puldere cu solvent pentru soluţie oftalmicã:  0,4%
-soluţie oticã:  5%

Denumiri comerciale:
Cloramfenicol, Otophenicol, Sificetinã

Clindamycine şi  Lincomycin acţioneazã asupra cocilor gram-positivi aerobi şi asupra unor germeni anaerobi. Nu se folosesc pentru tratarea infecţiilor obişnuite, ci doar pentru infecţii severe sau  când nu se pot folosi penicilinele (ex. hipersensibilitatea şi rezistenţa la peniciline). Este un antibiotic care suprimã sinteza proteicã.


Clindamycine
   Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
                                         
   Dozare:
Adult:       - infecţii moderat-severe:   -  150-300mg la 6h, adm. oralã timp de 5zile
                   - infecţii grave                    :   -  300-450mg la 6h, adm. oralã timp de 5zile
La copii:   - infecţii moderat-severe:   - clindamicinã hipoclorit= 8-16mg/kg/zi în 3-4 doze egale
                                                                        - clindamicinã palmitat hipoclorit= 8-12mg/kg/zi în 3-4 doze egale, adm. oralã
                    
                      - infecţii mai grave: - copii peste 10kg - clindamicinã hipoclorit=16-20 mg/kg/zi  în 3-4 doze egale, adm. oralã
                                                                                               - clindamicinã palmitat hipoclorit=13-25 mg/kg/zi în 3-4 doze egale, adm. oralã

                                                            :   -  copii sub 10kg -  37,5mg la 8h, adm. oralã

   Interacţiuni:
-scade absorbţia: -kaolin (antidiareic)
- poate bloca efectul clindamicinei: -eritromicina
-cresc blocarea neuro-muscularã: -blocanţi neuromusculari(adjuvant al anesteziei generale)

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la clindamicinã sau lincomicinã
-folosirea pentru tratarea infecţiilor virale sau bacteriene minore
-la pacienţi cu istoric de enteritã regional
- infecţii non-bacteriene
-colite ulcerative
-menimgite
-lactaţie

 Recomandãri:
-medicaţia oralã se ia cu un pahar plin de apã pentru prevenirea ulceraţiilor esofagiene

Mod de prezentare:
-capsule: -  150mg, 300mg
-soluţie injectabilã: -  150mg/ml

Denumiri comerciale:
Clindamycin, Dalacin C

Lincomycin

   Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni, doar la animale)
           
   Dozare:
Adulţi:     -  500mg de 3-4ori/zi, adm. oralã
La copii:  -   peste vârsta de 1lunã:  -  30mg/kg/zi fracţionat în 3-4 prize egale, adm. oralã

   Interacţiuni:
-blocare neuromuscularã accentuate: blocanţi neuromusculari (adjuvant al anesteziei generale)
-scad absorbţia gastro-intestinalã: - kaolin (antidiareic)
                                                                   - sãruri de aluminiu (ulcer)

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la lincomicinã
-istoric de astm sau alte alergii
- lactaţia

 Recomandãri:
-a se administra pe stomacul gol cu 1h înainte de masã sau cu 2-3h dupã mase, cu un pahar de apã

Mod de prezentare:
-capsule:  -  500mg

Denumiri comerciale:
Lincocin, Lincodar


Tetraciclinele nu se recomandã copiilor sub 8 ani, femeilor gravide. Utilizarea sa în infecţii dentare este limitatã pentru cã poate dezvolta rezistenţã la majoritatea germenilor anaerobi, inclusiv bacililor gram-negativi.

Doxycyclinum – bacteriostatic , interferã cu sinteza proteicã

   Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)
                                         
   Dozare:
Adult şi copii peste 45kg: - prima zi = 100mg, la 12h, adm. oralã, timp de 10zile
                                                  - întreţinere = 100-200mg/zi, în funcţie de severitate, adm. oralã, timp de 10zile

La Copii peste 8 ani:        - prima zi=4,4mg/kg/zi, divizate în 1-2 doze, adm. oralã, timp de 10zile
                                               - întreţinere=2,2-4,4mg/kg/zi, divizate în 2 doze, adm. oralã, timp de 10zile

   Interacţiuni:
-scad efectul doxiciclinei: -  antiacidele (gastrite,ulcer)
                                                  - produsele lactate
                                                  - fierul (anemii)
                                                  - kaolin/pectin (antidiareic)
                                                  - barbiturice (induc relaxare şi somn)
                                                  - carbamazepinei (epilepsie, psihoze, în tratamentul alcoolismului)
                                                  - fenitoine (epilepsie cronicã)
                                                  - cimetidina (ulcer, stãri de hipersecreţie acidã gastric, boala de reflux gastroesofagian)
                                                  - sucralfat (antiulceros - în ulcer gastric, duodenal)
                                                  - colestiramina (hipolipidemiant, scade colesterolul sanguin)
                                                  - colestipol (hipolipidemiant, scade colesterolul sanguin)
                                                  - rifampicina (tuberculozã, tratamentul purtãtorilor asimptomatici de meningococ)
                                                  - bismut sãruri (ulcer gastric, duodenal)
-efecte crescute: wafarina (trombozelor)
-efecte scãzute:  - peniciline
                                - contraceptive
                                - digoxin (tonic cardiac)

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitata la tetracycline
-sarcinã
-copii sub 8 ani
-lactaţia

Precauţii:
-afecţiuni hepatice
-lactaţia

 Recomandãri:
-poate fi luat în timpul mesei
-se administreazã cu 1pahar cu apã, ulterior se stã ridicat timp de 45minute
-se evitã expunerea la soare

Mod de prezentare:
-capsule: 100mg
-comprimate dispersabile: 100mg

Denumiri comerciale:
Doxiciclinã, Unidox Solutab, Vibramicin

Tetracyclinum

   Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)
                                         
   Dozare:
Adult:  - infecţii uşoare spre moderat    -  500mg de 2 ori/zi, adm. oralã, timp de 10zile
                                                                            - 250mg de 4 ori/zi, adm. oralã, timp de 10zile
              - infecţii severe    - 500mg de 4 ori/zi, adm. oralã, timp de 10zile
La copii peste 8ani:  -  în infecţii severe – 25-50mg/kg/zi în 4 doze egale, adm. oralã, timp de 10zile

Interacţiuni:
-scad efectele tetraciclinei:  - antiacidele (ulcer)
                                                      - produsele lactate
                                                      - fier (anemii)
                                                      - cimetidina (ulcer, stãri de hipersecreţie de acid gastric, boala de reflux gastroesofagian)
                                                      - produse alcaline  
- creşte efectele:  - warfarinei (tromboze)
                                  - digoxinei (tonic cardiac)
-scad efectul:  - contraceptivelor orale
                            - penicilinelor  

Contraindicaţii:
-hipersensibilitata la tetracicline
-sarcinã
-copii sub 8 ani
-lactaţia

Precauţii:
-afecţiuni renale sau hepatice
-infecţiile streptococice se trateazã cel puţin 10zile

 Recomandãri:
-se ia cu 1h înainte sau cu2h dupã mese, cu un pahar plin de apã
-evitaţi produsele lactate, antiacidele sau pe bazã de Fe timp de 2-3h de la ingestie
-se evitã expunerea la soare

Mod de prezentare:
-capsule:  250mg
-unguent:  3%

Denumiri comerciale:
Tetraciclina, Tetraciclina Clorhidrat


Chinolone - fluorochinolonele din prima generaţie ( ciprofloxacin şi ofloxacin) sunt inactive asupra bacteriilor anaerobe ca şi asupra cocilor aerobi gram-positivi. Gatifloxacin, moxifloxacin şi trovafloxacin acţioneazã asupra  anaerobilor. Chinolonele cu o puternicã acţiune asupra anaerobilor sunt clinafloxacin şi sitafloxacin. Folosirea chinolonelor nu este recomandatã copiilor,  deoarece produc modificãri la nivelul  cartilajului de creştere.

Levofloxacinum

   Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)
                                         
   Dozare:
Adulţi:  -  500mg/zi, dozã unicã, adm. oralã, timp de 10-14zile(în sinuzite maxilare acute)

   Interacţiuni:
-scad absorbţia levofloxacinei:  -antiacide ce conţin aluminiu sau magneziu (ulcer)
                                                              - sucralfat (ulcer gastric, duodenal)
                                                              -zinc
                                                              -fier (anemii)
                                                              -calciu (hipocalcemie)
-creşte stimularea SNC, convulsii: - antiinflamatoare nesteroidiene
                                                                  -foscarnet(infecţii cu virusul herpetic, rezistent la acyclovir, la pacienţii cu HIV)
-poate apare toxicitate: -teofilina (astm, bronşitã cronicã, emfizem, BPOC)
-risc crescut de hemoragii: warfarina (tromboze)
-nu se administreazã cu Magneziu în aceeaşi linie IV.

   Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la fluoroquinolone
-fotosensibilitate

Precauţii:
-sarcinã
-lactaţie
-copii
-disfuncţii renale – se monitorizeazã clearence-ul creatininei

 Recomandãri:
-a se consuma mari cantitãţi de lichid, se administreazã pe stomacul gol
-evitaţi expunerea prelungitã la soare
-a nu se efectua activitãţi cu risc crescut(ameţealã, somnolenţã)

Mod de prezentare:
-comprimate filmate: 250mg,   500mg
-soluţie perfuzabilã:  5mg/ml

Denumiri comerciale:
Tavanic

Gatifloxacinum

   Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)

Dozare:
Adult: - 400mg la 24h, în dozã unicã, timp de 10zile

Interacţiuni:
-scad absorbţia levofloxacinei:  -antiacide ce conţin aluminiu sau magneziu
                                                             - sucralfat (ulcer gastric, duodenal)
                                                             -calciu
-cresc nivelele serice ale gatifloxacinului: - probenecid (gutã)
                                                                                -cimetidina (ulcer, stãri de hipersecreţie de acid gastric, boala de reflux gastroesofagian)
-cresc riscul de nefrotoxicitate: - ciclosporina (transplant de organ, artrite reumatoide severe, psoriazis, keratoconjunctivitã sicca)

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la quinolone

Precauţii:
-sarcinã
-lactaţie
-copii
-vârstnici
-disfuncţii renale

Recomandãri:
-evitaţi activitãţi ce necesitã atenţie sporitã
-se administreazã independent de mese
-se evitã expunerea prelungitã la soare

Mod de prezentare:
-comprimate: 400mg

Denumiri comerciale:
Bonoq


Table 4. Acţiunea antibioticelor şi cefalosporinelor asupra germenilor

Penicillin
Oxacillin
Amoxicillin/clavulanate
Cef/1
Macrolides
Chloro
Aerobic Bacteria


Streptococcus Group A
+
+
+
+
+
+
Streptococcus spp
+
+
+
+
+
+
Staphylococcus spp
0
+
+
+
+
±
Capnocytophaga spp
+
+
+
±
±
+
Eikenella spp
+
0
+
0
±
0
Anaerobic Bacteria


Peptostreptococcus spp
+
+
+
+
+
±
Actinomyces spp
+
+
+
+
+
+
Prevotella spp.
+_
±
+
0
0
+
Porphyromonas spp
±
±
+
0
0
+
Fusobacterium spp
±
±
+
0
±
+
Bacteroides spp
±
±
+
0
0
+Clindamycin
Metronidazole
Tetracycline
Levofloxacin
Gatifloxacin
Aerobic Bacteria

Streptococcus Group A
+
0
±
+
+
Streptococcus spp
+
0
+
+
+
Staphylococcus spp
+
0
±
±
+
Capnocytophaga spp
+
0
+
+
+
Eikenella spp
0
0
+
+
+
Anaerobic Bacteria

Peptostreptococcus spp
+
±
±
±
+
Actinomyces spp
+
+
±
+
+
Prevotella spp.
+
+
±
±
±
Porphyromonas spp
+
+
±
0
±
Fusobacterium spp
+
+
±
0
±
Bacteroides spp
+
+
±
0
±
Sensibilitatea microorganismelor la antibiotice
Cef/1 = cephalosporine de prima generaţie; Chlor = chloramphenicol
          

  

2)     Antiinflamatoare folosite pe cale generalã

Fenil butazonum
=antiinflamator nesteroidian
Categorie de risc pentru sarcinã :N/A(studiile controlate au demonstrat absenţa riscului)

Dozare:
Adult: 2supozitoare /zi, intrarectal, dimineaţa şi seara, timp de 3 zile

Interacţiuni:
-nu se asociazã cu: -anticoagulante (tromboze, embolism pulmonar)
                                     -aspirina
                                     -Ketorolac  
                                     -metotrexat (carcinoame, leucemii, psoriazis sever, poliartritã reumatismalã severã)
Contraindicaţii:
-maladia ulceroasã
-insuficienţã circulatorie sau cardiac
-afecţiuni renale
-afecţiuni hepatice
-hemofilii
-maladii însoţite de leucopenia sau trombocitopenii
-spasmofilie
-sensibilitate la fenilbutazonã

Precauţii:
-poate reactiva ulcerele gastrointestinal

Recomandãri:
-nu sunt specificate

Mod de prezentare:
-supozitoare:  250mg
-cremã:  4%

Denumiri comerciale:
Fenilbutazonã

Etoricoxibum ( în artroze, poliartrite reumatoide, durerea şi inflamaţia din artrita gutoasã acutã)

Categorie de risc pentru sarcinã :N/A(studiile controlateau demonstrat absenţa riscului)

Dozare:
Adult:   1comprimat de 60/90mg, odatã pe zi, timp de 3zile

Interacţiuni:
-nu sunt specificate

Contraindicaţii:
-afecţiuni cardiace
-afecţiuni gastrointestinale

Precauţii:
-a se administra cu precauţie la pacienţii cu: -boalã cardiac ischemicã
                                                                                      -HTA
                                                                                      -edeme
                                                                                      -funcţie renalã alteratã
                                                                                      -disfuncţie hepaticã
                                                                                      -vârstã peste 65 de ani

Recomandãri:
-a se administra seara datoritã stãrii de astenie pe care o poate induce

Mod de prezentare:
-comprimate:   60mg,   90mg,   120mg

Denumiri comerciale:
Arcoxia


Corticosteroizi

Hydrocortisonum
Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)

Dozare:
Adult:  - 25mg (1fiolã de 5ml, 25mg/5ml)infiltrate în ţesuturile moi, dozã unicã pe zi, 1-3zile

Interacţiuni:
-scad acţiunea hidrocortizonului:  - colestiramina (hiperlipidemii)
                                                                  - colestipol (hiperlipidemii)
                                                                  - barbiturice (induc relaxare şi somn)
                                                                  - rifampicina (tuberculozã, tratamentul purtãtorilor asimptomatici de meningococ)
                                                                  - efedrina (bronhospasm, congestive nazalã, hipotensiune, bloc complet cardiac, afecţiuni alergice)
                                                                  - fenitoina (epilepsie cronicã)
                                                                  - teofilina (profilaxia rejecţiei de organ în transplant alogen)
-reduce efectele: -anticoagulantelor (tromboze, embolism pulmonar)
                                 -anticonvulsivantelor (profilaxia crizelor convulsive,  nevralgia de trigemen)
                                 -antidiabeticelor (diabet)
                                 -vaccinurilor
-efecte adverse accentuate în combinaţie cu: - alcoolul
                                                                                       - amfotericina B (micoze visceral grave, blastomicoze)
                                                                                        - digitalice (tonic cardiac)
                                                                                       - ciclosporina (transplant de organ, artrite reumatoide severe, psoriazis, keratoconjunctivitã sicca)
                                                                                       - diuretice (edeme asociate insuficienţei cardiac cornice, cirozei, terapia cu corticosteroizi sau estrogeni, disfuncţie renalã)
-risc de hemoregie gastrointestinal: - salicilaţi
                                                                      - antiinflamatoare nesteroidiene ( boli inflamatorii musculoscheletice reumatice sau non-reumatice, diverse dureri uşoare/moderate, dureri dentare, etc)

Contraindicaţii:
-psihoze
-hipersensibilitate
-trombocitopenie idiopaticã
-glomerulonefritã acutã
-amoebiazã
-infecţii fungice
-afecţiuni bronşice non-astmatice
-copii sub 2 ani
-SIDA
-TBC

Precauţii:
-sarcinã
-lactaţie
-diabet zaharat
-glaucom
-osteoporozã
-afecţiuni convulsive
-colitã ulcerativã
-insuficienţã cardiac congestive
-miastenia gravis
-afecţiuni renale
-esofagitã
-ulcer peptic

Recomandãri:
-evitaţi alcoolul, cofeina

Mod de prezentare:
-pulbere pentru soluţie injectabilã: 100mg,   500mg
-soluţie injectabilã: 25mg/5ml
-cremã:   0,1%
-emulsie cutanatã:  0,1%

Denumiri comerciale:
Flebocortid, Hidrocortizon, Hidrocortizon Hemisuccinat, Hydrocortisone, Hydrocortisone Succinat Sodic, Locoid Crelo, Locoid, Locoid Lipocream

Prednison
Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)

Dozare:
Adult:  -  5-20mg/zi dupã mese şi la culcare(3-4doze), timp de 4-5 zile, adm. oralã
La copii:  0,1-0,15mg/kg/zi

Interacţiuni:
-scad acţiunea prednisonului:  - colestiramina (hiperlipidemii)
                                                           - colestipol (hiperlipidemii)
                                                           - barbiturice (induc relaxare şi somn)
                                                           - rifampicina (tuberculozã, tratamentul purtãtorilor asimptomatici de meningococ)
                                                           - efedrina (bronhospasm, congestive nazalã, hipotensiune, bloc complet cardiac, afecţiuni alergice)
                                                           - fenitoina (epilepsie cronicã)
                                                           - teofilina (astm, bronşitã cronicã, emfizem, BPOC)
-scade efctele:  -anticoagulantelor(tromboze, embolism pulmonar)
                             -anticonvulsivantelor(profilaxia crizelor convulsive,  nevralgia de trigemen)
                             -antidiabeticelor(substanţe de sintezã capabile sã corecteze hiperglicemia şi glicozuria)
                             -neostigminei
                            -izoniazidei(antituberculos)
                            -vaccinurilor
                            -anticolinesterazicelor(miastenia gravis, intoxicaţia cu substanţe curarizante antidepolarizante)
                            -salicilaţilor(derivaţi ai acidului salicilic)
-efecte adverse crescute:  -alcool
                                                  -salicilaţi(derivaţi ai acidului salicilic)
                                                  -indometacin(artritã reumatoidã, artritã gutoasã, osteoartritã, spondilitã)
                                                  -amfotericina B(antibiotic antifungic)
                                                  -digitalice(tonicardiace – insuficiecţa cardiac, tahiaritmii supraventriculare)
                                                  -ciclosporina(transplant de organ, artrite reumatoide severe, psoriazis, keratoconjunctivitã sicca)
                                                 -diuretice(edeme asociate insuficienţei cardiac cornice, cirozei, terapia cu corticosteroizi sau estrogeni, disfuncţie renalã)
-cresc acţiunea prednisonului:  -salicilaţi(derivaţi ai acidului salicilic)
                                                            -estrogeni
                                                            -indometacin(artritã reumatoidã, artritã gutoasã, osteoartritã, spondilitã)
                                                            -contraceptive orale
                                                            -ketoconazol(antifungic, în candidozã, blastomicozã, infecţii dermatofitice cutanate rezistente la alte terapii)
                                                            -antibiotice macrolide         
                                                         
Contraindicaţii:
-psihoze
-hipersensibilitate
-trombocitopenie idiopaticã
-glomerulonefritã acutã
-amoebiazã
-infecţii fungice
-afecţiuni bronşice non-astmatice
-copii sub 2 ani
-SIDA
-TBC

Precauţii:
-sarcinã
-lactaţie
-diabet zaharat
-glaucom
-osteoporozã
-afecţiuni convulsive
-colitã ulcerativã
-insuficienţã cardiac congestive
-miastenia gravis
-afecţiuni renale
-esofagitã
-ulcer peptic

Recomandãri:
-a se lua de preferinţã dimineaţa pentru a preveni insomnia
-nu se administreazã pe o perioadã mai lungã de 10 zile
-evitaţi aglomeraţiile şi persoanele cu infecţii cunoscute

Mod de prezentare:
-comprimate:  5mg

Denumiri comerciale:
N-Prednison, Prednison

Prednisolonum
Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu este exclus)

Dozare:
Adult:    -5-20mg/zi dupã mese şi la culcare(3-4doze), timp de 4-5 zile, adm. oralã
  - 5mg injectabil în ţesut moale
Interacţiuni:
-Idem Prednison

Contraindicaţii:
-psihoze
-hipersensibilitate
-trombocitopenie idiopaticã
-glomerulonefritã acutã
-amoebiazã
-infecţii fungice
-afecţiuni bronşice non-astmatice
-copii sub 2 ani

Precauţii:
-sarcinã
-lactaţie
-diabet zaharat
-glaucom
-osteoporozã
-afecţiuni convulsive
-colitã ulcerativã
-insuficienţã cardiac congestive
-miastenia gravis

Recomandãri:
-evitaţi aglomeraţiile şi persoanele cu infecţii cunoscute

Mod de prezentare:
-comprimate:  5mg,  20mg
-pulbere pentru soluţie injectabilã:  50mg,  250mg
-picãturi oftalmice, suspensie:  0,5mg/ml
-gel oftalmic:  0,5%

Denumiri comerciale:
Decortin H, Solu-Decortin, Ultracortenol3)     Antialgicele de uz stomatologic

Metamizolum Natricum =analgesic, antipiretic

Categorie de risc pentru sarcinã : N/A(studii controlate au demonstrat absenţa riscului)

Dozare:
Adult:      -1-2 comprimate de 2-3ori pe zi, adm. oralã, timp de 3-5 zile
                  -1comprmat/1fiolã la nevoie, adm. oralã
                  -1-2 fiole IM pe zi 
La copii peste 15ani:  1comprimat de 2-3ori/zi sau la nevoie, adm. oralã  

Interacţiuni:
-nu sunt specificate

Contraindicaţii:
-alergie la derivaţi pirazolonici
-leucopenie
-granulocitopenie
-afecţiuni hepatice
-afectiuni renale
-porfirie
-deficit de glucozã-6 fosfat dehidrogenazã(afecţiune genetic la nivelul globulelor roşii, ce afecteazã în special bãieţii)

Precauţii:
-poate determina agranulocitozã
-intoleranţa pote apare dupã prima dozã fie dupã mai multe administrãri şi poate fi de tip reacţie încrucişatã cu aspirina
-uneori poate colora urina în roşu

Recomandãri:
-nu sunt specificate

Mod de prezentare:
-comprimate:  500mg
-soluţie oralã:  500mg/ml
-soluţie injectabilã:  500mg/ml
-supozitoare: 300mg

Denumiri comerciale:
Algocalmin, Algoremin, Algozone, Alindor, Analgin, Metamisol, Nevralgin, Novalmin, Novocalmin, Sintocalmin

Antiinflamatoare nesteroidiene cu efect analgezic

1.Acidum niflumicum
Categorie de risc pentru sarcinã : N/A(studii controlate au demonstrat absenţa riscului)

Dozare:
Adult:   -500mg(2capsule) în timpul mesei de prânz şi 2 capsule seara în timpul mesei, adm. oralã, timp de 3zile

Interacţiuni:
-nu se administreazã în aceaşi perioadã cu:  -alte antiinflamatoare nesteroidiene
                                                                                     -anticoagulante oralã sau heparinã injectabilã
                                                                                     -acid acetilsalicilic în doze mari
                                                                                      -litiu în doze mari(psihoze maniacale, psihoze afective, psihoze maniaco-depresive, schizofrenie, tulburãri bipolar, depresie majorã, dependenţa de alcool)
                                                                                      -methotrexat în doze mari(carcinoame, leucemii, psoriazis sever, poliartritã reumatismalã severã)
                                                                                      -ticlopidina(antiplachetar – pentru scãderea incidenţei trombozei de stent, reducerea riscului de accident vascular cerebral)
                                                                                    

Contraindicaţii:
-din luna a 6-a de sarcinã
-alergie cunoscutã la acest medicament sau la altele înrudite(antiinflamatoare nesteroidiene sau aspirinã)
-ulcer gastric sau duodenal active
-afecţiune hepatica severã
-afecţiune renalã severã
-copii cu vârstã sub 12ani
-lactaţia

Mod de prezentare:
-capsule:  250mg
-cremã:   3%
-gel:  2,5%

Denumiri comerciale:
Nifluril, Niflugel

2.Ibuprofenum (ca analgesic în durerea uşoarã şi moderatã, dismenoree, artritã reumatoidã,  osteoartritã, febrã  ) 

Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni)

Dozare:
Adult:  200mg la 4-6ore, adm. oralã, timp de 3-5zile sau la nevoie; dozele pot fi crescute la 400mg dacã durereea persist, fãrã a depãşi 1200mg/zi.

Interacţiuni:
-scade efectul:  -antihipertensivelor
                              -diureticelor tiazidice, diuretice de ansã(furosemid)
-scade acţiunea ibuprofenului:  -aspirina
-creşte riscul de sângerare:  -cefamandol(antibiotic – în infecţii grave ale tractului respirator, tractului urinar, peritonite, septicemii, infecţii osoase şi ale articulaţiilor)
                                                       -cefotetan(β-lactamic antibiotic – în infecţii grave cu aerobi , anaerobi, chirurgia colorectalã, septicemie)
                                                       -cefoperazona(ciclosporinã de generaţia III – în infecţii ale tractului respirator, peritonitã, septicemie)
                                                       -acid valproic(tulburãri bipolare, cefalee migrenaosã, convulsii)
                                                       -anticoagulante trombolitice, antiplachetare, warfarina
-creşte riscul de apariţie al discraziilor sanguine:  -antineoplazice
                                                                                                -radioterapia
-toxicitate crescutã:  -digoxina
                                        -litiu
                                        -anticoagulante orale
                                        -ciclosporina
                                        -probenecid   
-efecte adverse gastrointestinal crescute:  -aspirina
                                                                                  -corticosteroizi
                                                                                  -antiinflamatorii nesteroidiene
                                                                                  -alcool
-accentueazã hipoglicemia: -antidiabetice orale
                                                     -insulina                  

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la ibuprofen
-astm
-afecţiuni hepatice severe
-trimestrele II şi III de sarcinã

Precauţii:
-sarcinã în primul trimestru
-lactaţie
-copii
-afecţiuni hemoragice
-afecţiuni gastrointestinal
-afecţiuni cardiac
-hipersensibilitate la alte antiinflamatorii
-vârstnici
-insuficienţã cardiac congestive
-anuleazã efectele cardioprotectoare ale aspirinei
-nu se foloseşte ca antipiretic mai mult de 3 zile
-nu se foloseşte ca analgesic mai mult de 10zile

Recomandãri:
-se administreazã în timpul mesei, împreunã cu un antiacidsau o gustare
-poate da ameţealã sau confuzie
-dã retenţie de Sodiu-apariţia edemelor
-anunţaţi apariţia tinitusului (zgomote în urechi) sau a tulburãrilor de vedere
-evitaţi alcoolul, antiinflamatoarele nesteroidiene şi aspirina, pot sã aparã sângerãri

Mod de prezentare:
-comprimate:  200mg,   400mg,   600mg
-comprimate efervescente:  200mg
-comprimate orodispersabile:   100mg,   200mg
-capsule:  200mg,    400mg
-capsule eliberare prelungitã:   300mg
-capsule moi:  200mg,   400mg
-drajeuri:  200mg,   400mg
-granule pentru soluţie oralã:  400mg,   600mg
-suspensie oralã:   100mg/5ml,  2%
-supozitoare:  125mg
-gel:  5%
-cremã:   5%
-soluţie injectabilã:   5mg/ml

Denumiri comerciale:
Advil, Advil Ultra, Brufen, Faspic, Ibalgin, Ibalgin Baby, Ibalgin Forte, Ibalgin Gel, Ibalgin Sport, Ibufen, Ibugesic, Ibuprofen, Ibuprom, Ibutop, Ibutop Gel, Imet, Macrofen, Nurofen, Nurofen Forte, Nurofen Gel, Nurofen pentru copii, Nurofen Non Aqua, Paduden, Pedea, Profinal, Reuprofen, Rupan, Sarixell, Solpeflex, Solpeflex Gel, Upfen, Urgo Ibuprofen Gel

3.Acidum acetylsalicylicum  

Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)

Dozare:
Adult:  - 325-500mg la fiecare 3ore, timp de 5-7zile
              - 325-600mg la fiecare 4ore, timp de 5-7zile
              - 650-1000mg la fiecare 6ore, timp de 5-7zile
La copii:   - risc de apariţie a sindromului Reye

Interacţiuni:
-scad efectul aspirinei: -antiacide în doze mari
                                             -alcalinizanţi urinari
                                             -corticosteroizi
-cresc riscul hemoragiei: -alcool
                                                 -heparina
                                                 -cefamandol
                                                 -trombolitice
                                                 -ticlopidina
                                                 -clopidogrel
                                                 -eptifibatide
-creşte efctul: -warfarinei
                           -insulinei
                           -metotrexatului
                           -agenţilor trombolitici
                           -penicilinei
                           -fenitoinei
                           -acidului valproic
                           -hipoglicemiantelor orale, antidiabeticelor
                           -sulfonamidelor
-creşte nivelul de salicilaţi: -acidifianţii urinari
                                                     -clorurã de amoniu
                                                      -nizatidina
-accentueazã hipotensiunea: -nitroglicerina
-scad efectul antihipertensiv: -inhibitori ECA
-scade efectul: -probenecidului
                            -spironolactonei
                            -sulfinpirazonei
                             -sulfonilamidelor
                              -beta-blocanţilor
                              -diureticelor de ansã
-pot determina ulcer gastric: -steroizi
                                                         -antiinflamatoare
                                                         -antiinflamatoare nesteroidiene    
                                       
Contraindicaţii:
-hipersensibilitate la salicilaţi
-tartrazinã
-hemoragii gastrointestinal
-diateze hemoragice
-ulcer peptic
-copii sub 12ani
-copii cu simptone pseudo-gripale
-lactaţie
Deficienţã de vit. K

Precauţii:
-anemie
-afecţiuni hepatice
-afecţiuni renale
-boala Hodgkin
-pre/post operator
-gastritã
-pacienţi astmatici
-pacienţi cu polipi nazali
-sensibilitate la aspirinã

Recomandãri:
-pentru scãderea iritaţiei gastrice se administreazã în timpul meselor, cu lapte, cu un pahar plin cu apã sau sfãrâmatã 
-bicarbonatul de sodium poate scãdea concentraţia sericã de aspirinã, reducându-i efectele

Mod de prezentare:
-comprimate:   100mg,  160mg,  500mg
-comprimate filmate:  50mg, 100mg,   500mg
-comprimate gastrorezistente:  75mg,  100mg,  300mg,   325mg
-comprimate dispersabile:  300mg


Denumiri comerciale:
 Acesil, Acesil T, Acid Acetilsalicilic, Acid Acetilsalicilic Tamponat, Alka Seltzer, Asaprin, ASAprin T, Aspenter, Aspimax, Aspimax T, Aspirin, Aspirin Protect, Cartia, Europirin, Europirin T, Ozopirin T, Rompirin, Rompirin E, rompirin T, Thrombo ASS

4.Diclofenacum (ca analgesic în dismenoree, artritã reumatoidã, osteoartritã, spondilitã)
Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni)

Dozare:
Adult:  - 50mg de 3 ori pe zi, adm. oralã, timp de 5zile( se pote administra prima dozã 100mg)
              -75mg de 1-2ori/zi, maxim 150mg/zi, adm. IM, timp de 3zile
              -1supozitor, adm. rectal, seara înainte de culcare(se pot administra concomitent şi forme orale de diclofenac, dar numai pânã la o dozã maxima de 150mg/zi)
La copii peste 12ani:  -   75mg de 1/zi, adm. IM, timp de 3zile

Interacţiuni:
-scad efectul antihipertensiv: -beta-blocante
                                                         -diuretice
-cresc efectul anticoagulant: -anticoagulante
-cresc toxicitatea: -fenitoina
                                   -litiu
                                   -ciclosporina
                                  -metotrexat
-cresc efectele adverse gastrointestinal: -aspirina
                                                                              -alte antiinflamatoare nesteroidiene
-hiperpotasemie: -diuretice ce economisesc potasiu
-necesitã ajustarea dozelor: -antidiabetice

Contraindicaţii:
-ulcer gastric şi duodenal
-enteritã
-astm
-rinitã alergicã
-sensibilitate la aspirinã
-purtãtori de lentil de contact moi
-hipersensibilitate la –alcool benzilic
                                         –polietilen glicol        
                                         - hialuronat  sodic(pentru gel)
-nu se foloseşte gelul în timpul lactaţiei sau la copii

Precauţii:
-sarcinã în primul trimestru, nerecomandat în a doua jumãtate a sarcinii
-lactaţie
-copii
-afecţiuni hemoragice
-afecţiuni gastrointestinal
-afecţiuni gastrointestinal
-afecţiuni cardiace
-hipersensibilitate la alte antiinflamatoare

Recomandãri:
-pentru scãderea iritaţiei gastrice se administreazã în timpul meselor, cu lapte, cu un pahar plin cu apã, ulterior poziţie ortostaticã timp de 30 de minute
-comprimatele gastrorezistente sau cu eliberare prelungitã nu se zdrobesc şi nu se mestecã
-se evitã alcoolul sau alte medicamente nerecomandate de medic
-la pacienţii cu diabet se monitorizeazã glicemia
-aport de lichide-minim 2l/zi

Mod de prezentare:
-comprimate:  25mg,   50mg,  100mg
- comprimate gastrorezistente:  25mg,  50mg, 
- comprimate cu eliberare modificatã:  75mg
- comprimate cu eliberare prelungitã:  100mg
- comprimate retard:  100mg
-drajeuri:  50mg
-drajeuri gastrorezistente:  25mg,  50mg
-capsule cu eliberare prelungitã:  75mg,   150mg
-capsule gastrorezistente:  50mg
-supozitoare:  12.5mg,   50mg,  60mg,  100mg,   120mg
-soluţie injectabilã:  25mg/ml,  37.5mg/ml,   75mg/3ml
-gel:  1%,  5%
-cremã:  1%
-unguent:  1%
-soluţie oftalmicã:  0.1%
-spumã cutanatã:  30mg/g
-apã de gurã: 0.074g/100ml

Denumiri comerciale:
Almiral, Clafen, Diclac, Diclo 75 von CT, Diclofenac, Diclofenac Sodic, Diclogesic, Dicloral,  Dicloreum, Diclosal gel, Diclosin, Diclotard, Epifenac, Flogofena , N-diclofenac, Refen, Refen Retard, Reumalin, Rheumavek, Tratul, Uniclophen, Voltaren, Voltaren Dolo, Voltaren Emulgel, Voltaren Ophtha, Voltaren Rapid, Voltaren Retard, Vuldon

4.Celecoxibum( în durere acutã, artritã reumatoidã, osteoartritã, dismenoree,  polipozã adenomatoasã familial; determinã mai puţine complicaţii ale tractului gastrointestinal, de tipul hemoragiilor şi perforaţiilor în comparaţie cu alte antiinflamatoarelor nesteroidiene)

Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)

Dozare:
Adult: - în dureri foarte mari  -  în prima zi =400mg prima dozã, apoi dacã este necesar încã 200mg;
                                                           - în urmãtoarele zile = 100mg de 2ori/zi, adm. oralã, timp de 2-4 zile
              - 200mg  de 2ori/zi, adm. oralã, la nevoie

Interacţiuni:
-creşte efectul: – anticoagulantelor orale
-scade efectul: -aspirinei
                             -inhibitorilor ECA(enzima de conversie a angiotensinei)
                             -diureticele triazidice
                             -furosemidului
-cresc reacţiile adverse: -glucocorticoizi
                                               -antiinflamatoare nesteroidiene
                                               -aspirina
-cresc toxicitatea: -litiu
                                   -antineoplazice
-cresc nivelele plasmatice ale celecoxibului: -fluconazol

Contraindicaţii:
-sarcinã în ultimul trimestru
-hipersensibilitate la aspirinã
-iod
-alte antiinflamatoare nesteroidiene
-sulfonamide
-astm

Precauţii:
-sarcinã în primele douã trimester
-lactaţie
-hemoragiile gastrointestinal
-afecţiuni cardiac
-hipertensiune
-afecţiuni hepatice
-afecţiuni renale
-hipersensibilitate la alte antiinflamatoare nesteroidiene
-glucocorticoizi
-anticoagulante
-vârstnici
-deshidratare severã
-copii sub 18ani

Recomandãri:
-se pot administra cu alimente
-se foloseşte doza cea mai micã pentru fiecare pacient
-evitaţi expunerea prelungitã la soare
-evitaţi consumul de bãuturi alcoolice pe durata tratamentului

Mod de prezentare:
-capsule:  100mg,  200mg,   400mg

Denumiri comerciale:
Celebrex, Onsenal

5.Indometacinum  (în artritã reumatoidã, artritã gutoasã, osteoartritã, spondilitã ) =analgesic, antipiretic, antiinflamator

Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţãa riscului pentru oameni)- în trimestrul I
                                                                X (contraindicate în sarcinã) – în trimestrele II şi III

Dozare:
Adult: - 25mg de 2-3ori/zi, adm. oralã, timp de 3-5zile

Interacţiuni:
-creşte efectul: -digoxinului
                              -penicilaminei
                              -fenitoinei
                              -aminoglicozidelor
-scad efectul: -antihipertensivelor
-hiperkaliemie: -diuretice ce economisesc potasiul
-toxicitate: -litiu
                      -metotrexat
                      -ciclosporina
                      -zidovudina
-cresc riscul de hemoragie: -anticoagulante
                                                     -abciximab
                                                     -cefamandol
                                                     -cefoperazona
                                                     -cefotetan
                                                     -clopidogrel
                                                     -eptifibatide
                                                     -plicamicina
                                                     -ticlopidina
                                                     -acid valproic
                                                     -trombolitice
                                                     -aspirina    

Contraindicaţii:
-sarcinã în trimestrele II şi III
-hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene
-astm
-afecţiuni renale severe
-ulcer peptic

Precauţii:
-sarcinã în primul trimestru
-lactaţie
-copii
-afecţiuni hemoragice
-afecţiuni gastrointestinal
-afecţiuni cardiac
-hipersensibilitate la alte antiinflamatoare
-depresie
-eficacitatea nu a fost demanstratã la copii sub14ani

Recomandãri:
-se iau cu alimente sau lapte pentru diminuarea disconfortului gastrointestinal
-capsulele nu se zdrobesc, nu se rup; conţinutul capsule se poate amesteca cu alimente dacã nu pot fi înghiţite
-poate provoca ameţeli sau reducerea atenţiei

Mod de prezentare:
-capsule:  25mg,  50mg
-supozitoare:  50mg
-cremã:  4%
-unguent:  4%
-gel:  1%,  2%
-picãturi oftalmice:  0.1%

Denumiri comerciale:
Indocollyre, Indometacin, Indosin Gel

6.Ketoprofenum -în dureri uşoare sau moderate din dureri dentare, artritã reumatoidã, osteoartritã, cefalee, dureri de spate, mialgii
=analgesic, antipiretic, antiinflamator

Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a risculuipentru oameni)

Dozare:
Adult şi copii peste 16ani:  - 25mg la 4ore, adm. oralã, timp de 3-5zile(nu se depãşesc 75mg/zi)
                                              
Interacţiuni:
-accelereazã hipoglicemia: -insulina
                                                    -sulfonilureice
-toxicitate crescutã: -ciclosporina
                                        -litiu
                                        -metotrexat
                                        -fenitoina
                                        -alcool
-risc crescut de hemoragie:  -cefamandol
                                                       -cefoperazona
                                                       -cefotetan
                                                       -clopidogrel
                                                       -eptifibatide
                                                       -plicamicina
                                                       -trombolitice
                                                       -ticlopidina
                                                       -tirofiban
                                                        -acid valproic
                                                        -warfarina
-cresc nivelele de ketoprofen: -aspirina
                                                           -probenecid
-scad efectul: -diureticelor
                           -antihipertensivelor
-cresc efectele adverse  gastrointestinal: -aspirina
                                                                               -corticosteroizii
                                                                                -antiinflamatoarele nesteroidiene
                                                                                -alcoolul
-toxicitate hematologicã: -radioterapia    

Contraindicaţii:
-sarcinã în trimestrele II şi III
-hipersensibilitate
-astm
-afecţiuni renale severe
-afecţiuni hepatice severe
-ulcer peptic

Precauţii:
-sarcinã trimestrul I
-lactaţie
-copii
-afecţiuni hemoragice
-afecţiuni gastrointestinal
-afecţiuni cardiac
-hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene
-vârstnici

Recomandãri:
-efectele adverse digestive pot fi diminuate cu antiacide, lapte sau alimente
-poate produce letargie sau ameţealã
-evitaţi consumul de alcool

Mod de prezentare:
-capsule: 100mg
-capsule eliberare prelungitã:  100mg,  150mg,  200mg
-comprimate:  50mg,  100mg
-comprimate retard:  150mg,  200mg
-granule pentru soluţie oralã:  80mg/plic
-supozitoare:  100mg
-gel:  2.5%
-spray cutanat:  5%,  10%
-pulbere liofilizatã pentru soluţie injectabilã:  100mg
-soluţie injectabilã:  100mg/2ml,  160mg/2ml
-spumã cutanatã

Denumiri comerciale:
Artrosilene, Fastum Gel, Flexen, Ketalgon, Ketomag, Ketonal,
Ketonal Forte, Ketonal Retard, Ketonal Duo, Ketoprofen, Ketoprofen SR, Ketoproxin, Ketospray, Oki, Profenid, Profenid Gel, Rubifen

7.Ketorolacum-  în dureri uşoare, moderate sau severe

Categorie de risc pentru sarcinã : C (riscul nu poate fi exclus)

Dozare:
Adult:  -10mg la 4-6h, adm. orala, timp de 3-5zile

Interacţiuni:
-toxicitate crescutã: -metotrexat
                                       -litiu
                                       -ciclosporina
-risc crescut de hemoragii: -anticoagulante
                                                        -cefamandol
                                                        -cefoperazona
                                                        -cefotetan
                                                        -clopidogrel
                                                        -eptifibatide
                                                        -plicamicina
                                                        -salicilaţi
                                                        -ticlopidina
                                                        -tirofibran
                                                        -trombolitice
                                                        -acid valproic
-efecte scãzute: -antihipertensiva
                               -diuretice
-disfuncţii renale: -inhibitori ECA (enzima de conversie a angiotensinei)
-cresc nivelele de ketorolac: -aspirina
                                                        -probenecid
-efecte gastrointestinal crescute: -steroizi
                                                                 -alcool
                                                                 -aspirina
                                                                 -antiinflamatoare nesteroidiene
                                                                 -agenţi ce conţin potasiu

Contraindicaţii:
-hipersensibilitate
-astm
-afecţiuni renale severe
-afecţiuni hepatice severe
-ulcer peptic
-lactaţia
-hemoragii cardio-vasculare

Precauţii:
-sarcinã
-copii
-afecţiuni hemoragice
-afecţiuni gastrointestinal
-afecţiuni cardiace
-hipersensibilitate la alţi agenţi antiinflamatoare
-vârstnici

Recomandãri:
-se poate lua în timpul meselor
-poate provoca ameţeli
-a se evita consumul de alcool, aspirinei şi alte medicamente fãrã prescripţie

Mod de prezentare:
-comprimate:  10mg
-soluţie injectabilã:  30mg/ml

Denumiri comerciale:
Ketanov, Ketorol

·        Piroxicamum
·        Valdecoxibum


4.Sedative  folosite în stomatologie

Phenobarbitalum – sedativ-hpnotic

Categorie de risc pentru sarcinã : D(evidenţã pozitivã a riscului)

Dozare:
Adult:   - 30-120mg/zi în douã sau trei reprise, administrare oralã
               - 30-120mg/zi în douã sau trei reprise, administrare IV/IM
La copii:    - 2mg/kg de 3ori/zi, adm. oralã

Interacţiuni:
-severe:  - telithromycin
                  - romidepsin
                  - dronedarone
                  - tolvaptan
                  - everolimus
                  - fesoterodine
                  - temsirolimus
                  - irinotecan
                  - posaconazole
                  - inhibitori enzimatici antineoplazici
                  - erlotinib
                  - methoxyflurane
                  - cyclosporine
                  - anticoagulante
-moderate:  - corticosteroizi
                        - quinolone
                        - estrogeni
                        - lopinavir
                        - phenothiazines
                        - felbamate
                        - quetiapine
                        - deferasirox
                        - maraviroc
                       - lamotrigine
                       - exemestane
                       - felodipine
                       - metronidazole
                       - theofiline
                       - acid valproic
                       - doxiciclina
                       - beta-blocante

Contraindicaţii:
-sarcinã, lactaţie
-alcoolism
-depresie, tendinţe de suicid
-dureri severe sau cronice
-dispnee severã
-apnee în timpul somnului
-afecţiuni hepatice, comã hepatica, ancefalopatie hepatica
-anemie
-trombocitopenie
-porfirie
-hiper-amoniemie
-medicamente: - ranolazine
                              - darunavir
                              - nifedipin/nimodipine
                              - sodium oxybate
                              - voriconazole
                              - delavirdine/etravirine 

Mod de prezentare:
- comprimate: 15mg,   100mg
- soluţie injectabilã: 10%

Denumiri comerciale:
Fenobarbital

Diazepam – benzodiazepinã, anxiolitic

Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)

Dozare:
Adult:  - 2-10mg, administrare oralã de 2-3 ori/zi, timp de 3 zile
              - 10mg administrat IM cu 15-30minute înainte de intervenţie, pentru a reduce anxietatea din timpul tratamentelor, intervenţiilor operatorii

Interacţiuni:
-alcool
-clozapine
-cimetidine
-nefazodone
-sodium oxybate
-inhibitori selectivi ai recaptãrii serotoninei

Contraindicaţii:
-sarcinã
-lactaţie
-hipersensibilitate la benzodiazepine
-glaucom cu unghi îngustat
-psihoze
-comã
-deprimare respiratorie
-miastenia gravis
-boli hepatice severe

Mod de prezentare:
- comprimate:  10mg
- soluţie injectabilã:  10mg/2ml
-soluţie rectal:   5mg/2.5ml,   10mg/2.5ml

Denumiri comerciale:
Clampose, Diazepam, Diazepam Desitin soluţie rectalã


Pethidinum = sedativ

Categorie de risc pentru sarcinã : B (nici o evidenţã a riscului pentru oameni)

Dozare:
Adult:  - 25-100mg IM/SC, efectul analgesic şi sedativ obţinându-se dupã 1 orã
              - 25-50mg IV lentã
La copii:   - 0,5-2mg IM
                       
Interacţiuni:
- neuroleptice fenodiazinice

Contraindicaţii:
-alergie specificã
-deprimare respiratorie marcantã
-traumatisme craniene şi hipertensiune intracranianã
-intoxicaţie acutã cu alcool şi delirium tremens
-mixedem
-copii sub 3 ani

Mod de prezentare:
-soluţie injectabilã: 50mg/ml

Denumiri comerciale:
Mialgin

Midazolamum = benzodiazepine, hipnotic sedative

Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)

Dozare:
Adult:   - 1-2,5mg IV, administrate în 2minute, se aşteaptã încã 2 minute pentru a evalua efectul sedative(dacã nu este suficient se pot administra mici suplimente, aşteptându-se încã 2 minute, în doze totale de pânã la 5mg)
               - 7,5mg adm. oralã cu 30 de minute înainte de intervenţie
La copii:  - sub supravegherea unui medic anestezist

Interacţiuni:
- interacţiuni severe  -nefazodone
                                         -conivaptan
                                         -diltiazem, verapamil
                                         -olanzapine intramuscular
                                         -alcool
-interacţiuni moderate: -antibiotice macrolide
                                              -aprepitant
                                              -ginkgo biloba
                                              -clozapine
                                              -cimetidine

Contraindicaţii:
-sarcinã
-glaucom cu unghi închis acut
-comã, şoc
-instabilitate hemodinamicã
-afecţiuni pulmonare obstructive
-afecţiuni cronice cardiace
-afecţiuni cronice renale
-cirozã hepatica
-vasoconstricţie perifericã
-medicamente: -efavirenz
                              -delavirdine
                              -sodium oxybate
                              -antifungice azole
                              -inhibitori de protease

Mod de prezentare:
-soluţie injectabilã:  1mg/ml,   5mg/ml
-comprimate filmate:  7,5mg

Denumiri comerciale:
Dormicum, Fulsed, Midazolam

Triazolam – benzodiazepinã, sedative şi anxiolitic

Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)

Dozare:
Adult:    -   0,125mg, adm. oralã 1/zi, zilnic, înainte de culcare, atât cât este nevoie
                -   0,250mg, adm. oralã 1/zi, zilnic, înainte de culcare, atât cât este nevoie
                -   0,5mg, adm. oralã 1/zi, zilnic, înainte de culcare, atât cât este nevoie   
 
Interacţiuni:
-interacţiuni severe cu: - verapamil
                                              - nefazodone
                                              - alcool
-interacţiuni moderate cu: - antibiotice macrolide
                                                    - antifungice
                                                    - aprepitant
                                                    - clozapine
                                                    - cimetidina 

Contraindicaţii:
- copii sub 18ani( sau sub strictã supraveghere)
- sarcinã
- lactaţie
- abuz de substanţe(alcool, droguri, etc)
- afecţiuni psihotice, depresie, tendinţe de suicid
- leşin
- afecţiuni pulmonare cronice
- afecţiuni hepatice severe
- afectiuni renale severe
- apnee în timpul somnului
- miastenia gravis
- hipoalbuminemie
-asocierea cu:   - efavirenz
                              -delavirdine
                              -sodium oxybate
                              -antifungice azole
                              -inhibitori de proteaze

Mod de prezentare:
- capsule:   0,125mg,   0,25mg
 
Denumiri comerciale:
Triazolam, Halcion

Alprazolam  = tranchilizant,  antidepresiv, anxiolitic

Categorie de risc pentru sarcinã : D (evidenţã pozitivã a riscului)

Dozare:
Adult:  0.25 -0.5mg de 3ori/zi, apoi o dozã zilnicã maxima de 4mg, administrare oralã, timp de 3 zile

Interacţiuni:
-reduc sedarea – xantine
-scad acţiunea alprazolamului: - cimetidina
                                                            - disulfiram
                                                            - eritromicina
                                                            - fluoxetina
                                                            - izoniazida
                                                            - ketoconazol
                                                            - metoprolol
                                                            - propoxifen
                                                            - propranolol
                                                            - acid valproic
   
Contraindicaţii:
- sarcinã
-lactaţie
-hipersensibilitate la benzodiazepine
-glaucom cu unghi îngust
-psihoze
-dependenţã

Mod de prezentare:
-comprimate:    0.25mg,   0.5mg,   1mg,   2mg
-comprimate cu eliberare prelungitã:  0.5mg,    1mg,    2mg,   3mg
 
Denumiri comerciale:
Alprazolam LPH, Frontin, Helex, Neurol, Prazolex, Xanax, Zoralem

Tolperisonum = miorelaxant, poate fi asociat cu sedative
Categorie de risc pentru sarcinã : N/A

Dozare:
Adult:  - 150-450mg, în 3 doze, administrare oralã, timp de 3 zile

Interacţiuni:
-nu sunt specificate

Contraindicaţii:
- hipersensibilitate
- miastenia gravis
- copii
- contraindicaţii relative: - sarcinã, în special în primul trimestru
                                                 - lactaţia

Mod de prezentare:
-comprimate: 50mg,  100mg,   150mg
-drajeuri:   50mg
-soluţie injectabilã:  100mg/ml

Denumiri comerciale:
Mydocalm, Tolperison

Medicaţia administratã pe cale IV se realizeazã sub control, în mediu spitalicesc.

Medicaţia pentru uz local endocanalicular (local)

   În opinia lui Grossman, medicaţia folositã în antiseptizarea canalelor radiculare infectate, ar trebui sã întruneascã urmãtoarele cerinţe ideale:
-          sã acţioneze selective şi efectiv antimicrobian, având un spectru cât mai larg
-          sã fie mai mult bactericid, decât bacteriostatic
-          sã nu inducã rezistenţã microbianã
-          acţiune antibacterianã localã suficient de îndelungatã
-          stabilitate chimicã la pãstrarea în soluţie şi la temperature camerei
-          uşurinţa introducerii în canale
-          sã nu colorize ţesuturile dure dentare sau mucoasa gingivalã
-          penetrabilitae accentuatã în ţesuturi
-          tensiune superficialã micã
-          sã nu fie neutralizate de prezenţa sângelui, plasmei, secreţiilor purulente,
detritusurilor organice
-          histocompatibilite faţã de ţesuturile periapicale şi parodontale
-          reducerea inflamaţiei periapicale
-          sã nu afecteze procesele de vindecare periapicalã
-          inactivare uşoarã în mediile de culturã
-          sã previnã sau sã aboleascã durerea periapicalã
-          sã nu afecteze calitatea obturaţiilor de canal, etanşeitatea acestora ( sã nu
influenţeze calitãţile fizico-chimice ale pastelor de canal sau )
-          preţul de cost sã fie cât mai scãzut


1)     Antibiotice  şi antifungice folosite local (endocanalicular)

Tratamentul cu antibiotice aplicate în canale infectate este considerat o metodã eficientã şi are mulţi adepţi.
Aceastã metodã prezintã mai multe avantaje, dar şi dezavantaje:
a) avantaje
-          bine toleratã
-          se poate asocia cu corticoizi şi enzime
-          scade numãrul de şedinţe
-          se poate asocia cu tratamentul cu antibiotic pe cale generalã
-          acţioneazã pe germenii cantonaţi în canale, acolo unde sistemele de apãrare ale organismului nu pot pãtrunde
b)dezavantaje:
-          instalarea rezistenţei microbiene
-          alergii
-          difuzibilitate scãzutã
-          este dificil de îndepãrtat din canale ( în special cele care conţin vehicol liposolubil)

Antibioticele şi antifungicele cu acţiune localã sunt :
·         antibiotice:  polipeptidice   -bacitracina
                                                   -polimixina B
                                                   -tirotricina
                         aminoglicozide    -neomicina
                                                              -framicetina
                         clasa tetraciclinelor   -teramicina
                                                                  -minocyclina
                         metronidazol                                                                     
·         antifungice   -nystatin     

Antibiotice
a)     Bacitracina  -   antibiotic polipeptidic
                           - activ pe germeni gram-pozitivi (stafilococi, streptococci, coci anaerobi,
corynebacterii, gonococci, meningococi, clostidria, fusobacterii, actinomyces, treponeme )
                                      - acţiunea sa nu este afectatã de sânge, puroi, ţesut necrotic
                                      - se foloseşte singur sau în combinaţii cu alte substanţe pentru prevenirea sau tratarea infecţiilor; local se foloseşte în combinaţie cu corticosteroizi
                                      - utilizarea sapoate duce la proliferarea microorganismelor nonsusceptibile, inclusiv fungi, în special Candida; se recomandã asocierea cu un antifungic

b)     Polimixina B  -  antibiotic polipeptidic
                                               - acţioneazã asupra bacteriilor gram-negative (Escherichia Colli, Enterobacter aerogene, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Hemophilus influense)
                                               - se foloseşte în combinaţie cu alte antibiotice pentru a nu produce proliferarea microorganismelor nonsusceptibile, inclusiv fungi. 

c)      Tirotricina  -  antibiotic polipeptidic
                                            - în 1944 a fost raportatã actţiunea sa antimalaricã
                                            - acţoineazã asupra bacteriilor gram-pozitive, dar este  complet ineficientã asupra bacteriilor gram-negative
                                           - datoritã toxicitãţii ridicate, este administrat doar în aplicaţii locale


d)     Neomicina -  antibiotic aminoglicozidic
                                    - active pe multe bacteria aerobe gram-negative şi câteva bacteria aerobe gram-pozitive; este inactiv asupra fungilor, virusurilor, majoritãţii bacteriilor anaerobe
                                    - se foloseşte în combinaţie cu corticosteroizi în aplicaţii locale sau cu alte antibiotice( neomicinã-bacitracinã-polimixinã B, neomicinã- polimixinã B-dexametazonã)
                                
e)     Framicetina (framycetin)  - antibiotic aminoglicozidic
                                                             - este similar neomicinei, activ pe multe bacteria aerobe gram-negative
                                                             - are absorbţie sistemicã mica, fiind folosit în aplicaţii locale
                                                             - în aplicaţii locale se foloseşte în combinaţii cu alte
antibiotice şi corticosteroizi, de exemplu polimixina B şi dexametazona
                             
f)      Teramicina (terramycine/oxytetracycline)
 -  antibiotic din clasa tetraciclinelor
  - acţioneazã asupra bacteriilor gram-negative şi gram-pozitive                                                                                                   
  - se foloseşte în preparate în combinaţie cu polimixina B

g)     Minocyclina  - antibiotic semisintetic din clasa tetraciclinelor
                                              -  acţioneazã asupra bacteriilor gram-negative şi gram-pozitive

h)     Metronidazol - agent sintetic antibacterian şi antiprotozoal (derivat de
nitroimidazole)
                               - acţioneazã asupra bacteriilor anaerobe gram-negativi, gram-
pozitivi şi protozoarelor,  având şi efecte directe anti-inflamatorii şi efectele asupra motilităţii neutrofile, transformãrii limfocitelor, precum şi asupra imunităţii mediate celular

Antifungice
a)     Nystatin  -  antifungic
                                - are acţiune fungicidã sau fungiostaticã împotriva unei varietãţi de ciuperci(drojdii) patogene/nepatogene şi fungi(Candida) 
                                - este puţin solubil în apã
                                - se foloseşte în combinaţii cu diverse antibiotice în pastele de canal

Tehnica de aplicare a pastelor cu antibiotice la nivel endocanalicular:
-izolarea dintelui
-tratament mecanic complet
-usucarea canalului
-aplicare cu ac Lentulo(în cazul în care pastele nu prezintã sisteme special de aplicare) pânã la apex  pentru 24 – 48h(pansament temporar)

În pastele de canal se pot asocia mai multe antibiotice cu acţiune localã care nu interacţioneazã între ele: 
antibiotic polipeptidic - antibiotic aminoglicozidic – clasa tetraciclinelor – metronidazol –                        - antifungic(nystatin) – corticosteroizi(dexametazonã acetat, hidrocortizon acetat) -                                      - anestezic local(tetracainã hidroclorit)

2)     Iriganţi endocanaliculari              
       
      În marea majoritate a dinţilor care necesitã tratament de canal, scopul este de a preveni apariţia periodontitei apicale sau mai degrabã prevenirea sau eliminarea unor infecţii microbiene în sistemul endocanalicular. Chiar şi în anumite situaţii special, cum ar fi resorbţia şi complicaţiile endodontice, succesul final este general dependent de succesul controlului asupra infecţiei. Pe scarã largã este acceptat cã forma canalului realizatã dupã tratamentul mecanic şi curãţirea lui, este cel mai important pas spre sterilizarea canalului.
     Folosirea soluţiilor de irigare este o parte importantã în realizarea unui tratament endodontic chemo-mecanic efficient şi atrage dupã sine eliminarea bacteriilor facilitând îndepãrtarea ţesutului necrotic şi a detritusurilor dentinare din canal. Iriganţii pot preveni strângerea şi tasarea de ţesuturi atât în canal cât şi în zona periapicalã.
        Deşi multe dintre soluţiile de irigare au efecte pozitive  în canal, multe dintre ele au şi dezavantaje. Prin urmare, pentru a maximiza beneficiile irigãrii, trebuiesc folosite în timpul tratamentului mai multe soluţii, în diferite volume şi la anumite intervale de timp.  În plus, deşi este puţin studiat, este o neclaritate în ceea ce priveşte eficacitatea irigãrii în zona apicalã a canalelor.
       Combinând douã soluţii de irigare în concentraţie micã, s-au înregistrat rezultate mai eficiente, decât în cazul oricãrei  alte soluţii  testatã singurã, ca urmare a efectului sinergic al antisepticelor folosite în spãlãturile endodontice.
       Tehnic, scopul tratamentului mecanic şi irigãrii este acela de îndepãrtare a ţesutului viu şi necrotic, de asemeni şi a ţesutul tare( septuri endocanaliculare, denticuli) din sistemul canalului şi de a-i da o formã optimã umplerii omogene, permanente. Microbiologic, scopul instrumentãrii şi irigãrii este de a îndepãrta şi/sau ucide toate microorganismele din sistemul canalului, şi neutralizare a oricãrui antigen biologic potenţial microbian rãmas în canal.

a)    NAOCL
        NAOCL este cea mai folositã soluţie de irigare. În apã, NaOCl ionizeazã pentru a produce ioni pozitivi de sodium( Na⁺ )  şi ioni hipocloriţi( OCl ˉ ), care restabileşte echilibrul cu acidul hipocloric, HOCl.

        Avantaje :
·        NAOCL este cunoscut pentru acţiunea sa puternic antimicrobianã, omorând
bacteriile foarte repede chiar şi în concentraţii slabe.
·        NaOCl este folosit în concentraţii variate de la 0,5% la 5,25%
·        este un agent antimicrobian puternic şi dizolvã eficient rãmãşiţele de pulpã şi
componentele organice ale dentinei.
·        este folosit atât în soluţii neomogenizate cu ph 11 în concentraţie de  0,5-5,25% , dar
şi în soluţie cu bicarbonatul de Na, în concentraţie de 0,5%, , având un ph 9 (soluţia Dakin)
·        cele douã soluţii au acelaşi efect de dizolvare şi pe ţesutul mort şi pe cel viu, dar şi
proprietãţi  antibacteriene similar
·        în vitro, studiile aratã faptul cã NaOCl distruge practic toate microorganismele în
câteva secunde ,când sunt folosite soluţii mai concentrate.
       -    cel mai puţin iritant antiseptic endodontic. 

        Dezavantaje :
·        NaOCl a fost criticat pentru gustul sãu neplacut şi toxicitate relativã.
·        poate dãuna hainelor pacienţilor prin efectul puternic decolorant.
·        eficienţa NaOCl în vivo împotriva microflorei endocanaliculare este mult diminuatã
datoritã anatomiei canalului, dificultãţii ajungerii în regiunea apicalã a canalului cu volume mari de irigant proaspãt.
·        existã o relaţie strânsã între concentraţia şi citotoxicitatea soluţiei de NaOCl.
·        citotoxicitatea şi efectele caustice asupra ţesutului sãnãtos, ale soluţiei de NaOCl,
este mai mare la concetraţii de 5,25%,  decât la concentraţii de 0,5 şi 1%.
·        este caustic dacã este pistonat accidental în zona periapicalã sau în structurile
adiacente cum ar fi sinusurile maxilarului.


b)    CLORHEXIDINA
        Avantaje :
·        reprezintã o alternativã pentru a înlocui NaOCl, fiind cel mai folosit produs
antiseptic
·        este apt sã pãtrundã pereţii celulelor sau a altor membrane bacteriene.
·        are un spectru antimicrobian larg si este eficient atat impotriva bacteriilor gram
pozitiv  cat si negativ ,a fungiilor, dar nu asupra formelor sporulate.
·        în combinaţie cu peroxidul de hidrogen (H₂O₂) 3%, acţiunea sa antimicrobianã este
mãritã

       Dezavantaje :
·        acţiunea clorhexidinei este puternic inhibatã de componenta organica a dentine
·        dacã se foloseşte în asociere cu NaOCl, trebuie evitat contactul direct între cele douã
substanţe (deoarece se formeazã un precipitat cu potenţial cancerigen), folosindu-se EDTA-ul ca substanţã de tampon.
·        nu are capacitatea de a dizolva tesuturi ,care este unul dintre beneficiile evidente ale
NaOCl.
·        gluconatul de clorhexidinã, cu concentraţie între 0,2% şi 2%, oferã o bunã
alternativã pentru o irigare de canal cu un antimicrobian puternic.

c)     COMPUŞI    IODAŢI
        Avantaje :
·        sunt folosiţi în special pentru dezinfectarea suprafeţelor, a pielii şi a câmpurilor de
operaţie
·        este un agent  antibacterian, antifungic, antituberculos, antivirulicid, antisporic,
chiar în prezenţa sângelui, serului, a secreţiilor sau a detritusurilor organice tisulare.
·        soluţiile apoase de iod sunt mai degrabã instabile, dar în endodonţie se utilizeazã
sub formã de iodurã de potasiu
·        acţiunea antimicrobianã a iodului este rapidã, chiar şi în concentraţii mici, dar
modul exact de acţiune nu este complet cunoscut
·        se utilizeazã în tratamentul periodontitei apicale în concentraţie de  5% IPI (2% iod
şi 4% iodurã de potasiu),  înaintea umplerii canalelor cu hidroxid de calciu

       Dezavantaje :
·        acţiunea antimicrobiana a iodurii de potasiu poate fi neutralizatã de diverşi compuşi
restanţi în canalele radiculare
·         compuşii iodaţi nu au proprietãţi analgezice, exercitând chiar o uşoarã acţiune
iritantã asupra ţesuturilor moi, totuşi se numãrã printre antisepticele endodontice cele mai puţin iritante.
·         efectul antimicrobian este de scurtã duratã
·         poate colora ţesuturile dure dentare
·         poate genera reacţii alergice
 Acţiunea sa poate fi neutralizatã de triosulfat de sodium.


d)    AGENŢI de CHELARE
(EDTA ( acidul etilendiaminotetraacetic 17%) şi ACIDUL CITRIC 50%)
       Avantaje:     
      -      sunt  agenţi de chelare folosiţi des în asociere cu hipocloritul de sodium pentru îndepãrtarea detritusurilor dentinare rezultate dupã tratamentul mecanic de canal.
      -      prin uşurarea curaţirii şi îndepãrtarea ţesutului infectat, contribuie la eliminarea bacteriilor din canal.
·         îmbunãtãţeşte efectul antibacterian al agenţilor de dezinfectare folosit local în straturile
mai adânci ale dentine.
·        aceste soluţii acide demineralizeazã dentina din jurul deschiderilor canalelor
radiculare, care au devenit mai extinse, mai permeabile   

        Dezavantaje:
·         EDTA are efect antibacterian mic sau deloc.
·         acidul citric poate avea şi efect antibacterian, acesta însã nu a fost comparat cu alţi agenţi
dezinfectanţi studiaţi în vitro sau în vivo.


e)     H₂O₂( apa oxigenatã )
        Avantaje:
·         alãturi de hipoclorit, este cel mai folosit biocid folosit în  dezinfectarea şi sterilizarea
canalelor
·         este un lichid clar ,fãrã culoare, folosit în diferite concentraţii în stomatologie, variind
între 1% pânã la 30% H₂O₂
·         nu este toxic pentru cã se degradeazã în apã şi oxigen.
·         soluţiile de H₂O₂  sunt stabile ,dar pot conţine stabilizatori pentru a preveni
descompunerea.
·         produce oxigen în stare nãscândã ce are rol antibacterian şi se presupune cã prin
efervescenţa pe care o produce, duce la eliminarea detritusurilor din canal
·          H₂O₂ este activ împotriva virusurilor, bacteriilor, drojdiilor şi chiar sporilor bacteriene.
·         are mai mare eficacitate asupra bacteriilor gram pozitiv, decât a celor gram negativ.
·         în endodonţie, H₂O₂ a fost mult timp folosit datoritã proprietãţilor antibacteriene şi de
curãţare.
·         se  recomandã H₂O₂ 30%  în dezinfectarea suprafeţei dintelui, pentru a se îndepãrta
resturile de sânge şi ţesuturi organice restante.
         Dezavantaje:
·         dacã lichidul este împins/ injectat în canal, sub presiune, existã posibilitatea ca
efervescenţa produsã, sã împingã detritusurile dincolo de apex, şi nu spre camera pulparã.

f)       MTAD(un amestec de izomer de tetraciclina(doxycycline), acid (citric acid) şi detergent (Tween 80).
      Avantaje:
·         protocolul clinic recomandã folosirea MTAD dupã o irigare prealabilã cu NaOCl,
urmatã de MTAD pentru 5 minute.
·         efectul de solubilizare a resturilor pulpare şi a detritusurilor dentinare este similar cu
cel al EDTA-ului
·         diferenţa majorã între MTAD şi EDTA este aceea cã doxycyclina prezentã în
MTAD are o afinitate crescutã  pentru dentinã
·         are un efect citotoxic mic .
·         are un ph mai mic de 2,5.
·         MTAD  solubilizeazã bine detritusurile dentinare  în timp ce resturile de ţesut
pulpar au fost clar neafectate de acesta.
·         are o activitate antibacteriana buna.
·         nu schimbã semnificativ structura tuburilor dentinari, când canalele sunt prima oarã irigate cu NaOCl, urmatã de clãtirea cu MTAD.
       Dezavantaje:
·         folosit în irigaţii endodontice nu dizolvã/îndepãrteazã rãmãşiţele organice restante, decât
în asociere cu alţi iriganţi (ex. NaOCl).


3)     Antiseptice în pansamente temporare
                                                                      
a)     COMPUŞII FENOLICI
Fenolul şi derivaţii sãi au fost introduşi în stomatologie în jurul anului 1800.
Avantaje : - agenţi microbieni puternici( acţoinând prin coagularea proteinelor bacteriene)
                    - bunã difuziune
                    -efect anestezic
Dezavantaje :  - sunt toxici celulari, prin lezarea lipidelor şi proteinelor membrane celulare
                  
FENOLUL :  - se foloseşte diluat 9pãrţi fenol şi o parte apã (acid carbolic sau acid fenic)
                        -pentru uz stomatologic se folosesc sub forme ce prezintã o toxicitate mai mica:
·         soluţie aposã de PARACLORFENOL(PCP)-are o mai bunã difuziune în dentinã decât
forma camforatã
·         soluţie de PARACLORFENOL CAMFORAT (CPC)-adaosul de camfor încetineşte
eliberarea  fenolului, soluţia fiind mai puţin toxicã cu eficienţã prelungitã în timp. La noi în ţarã se folosesc soluţiile derivate de fenol camforat:
Ø      Sol. CLUMSKY:       -compoziţie:  -  fenol(acid fenic)
                                                                                           - camfor
                                                                                           - alcool
                                                                 -elibereazã treptat fenolul din soluţie
                                                                 -are o bunã putere antisepticã
                                                                 -are uşor efect anestezic de suprafaţã
                                                                 -se foloseşte şi în tratamentul pungilor parodontale sau a pericoronaritelor
Ø      Sol. WALCKOFF:   -compoziţie:  -paramonoclorfenol
                                                                                            -camfor
                                                                                            -mentol      
                                                                 - are un spectru bactericid larg
                                                                 -acţiunea iritativã a paramonoclorfenolului şi efectul hiperemiant al camforului sunt scãzute datoritã mentolului
                                                                -nu este inactivat de sânge sau substanţe proteice
                                                                -prin coagularea proteinelor tisulare este un produs antigenic - dã reacţie antigen-anticorp care se poate cantona în parodonţiul apical
   
CREZOL: - este un derivate de fenol la care se înlocuieşte un H cu o grupare metal (CH₃)     pentru a-i scãdea din toxicitate
                   -în stomatologie se foloseşte un derivate al acestiua, Tricrezolul

TRICREZOL: -este un antiseptic mai puternic decât fenolul simplu şi se  utilizeazã  în amestec  cu Aldehida formicã, rezultând produsul - Tricrezolformalina

Gama preparatelor pe bazã de fenol s-a modificat substanţial când s-a reuşit adãugarea de produse antiinflamatoare biologice de tipul Cortizonului, care scad acţiunea iritativã a fenolului. Dintre aceste produse se pot enumera:
·         Cresophenul:   - produs de casa Septodont
                                        - are o tensiune superficial joasã, pãtrunzând în canaliculele dentinare
                                        - este compatibil cu antibioticele
                                        - conţine:            – clorfenol 30g
                                                                      -  hexaclorofen 1g     
                                                                      -timol  5g
                                                                      -dexametazonã  100g

·         Cresopat:       - este o pastã  antisepticã  provizorie, folositã în special în parodontite
apicale cronice
                                   -  este indicatã dupã folosirea Cresophenului, continuând acţiunea antisepticã a  acestuia
                                   - conţine:       - paraclorfenol
                                                            - camfor
                                                            - dexametazonã
                                                            - oxid de zinc
           
b)     ULEIURI VOLATILE
EUGENOL:  - este o esenţã de ulei de cuişoare
                       - folosit în endodonţie pentru efectele sale antimicrobiene şi calmante
                       - nu este la fel de eficient în inhibarea creşterii bacteriene ca derivaţii fenolici sau de fenol


                    
c)      ALDEHIDE
FORMALDEHIDA:    - este medicamentul intracanalar principal în produsele pe bazã de aldehide
                               - este eficient în stare volatilã
GLUTARALDEHIDA :  – sunt utilizate în terapia endodonticã
                                             - are toxicitate mai redusã, fiind o alternativã a formocrezolului
                                             - are acţiune bacteriostaticã 
                                             - are eficienţã redusã în stare volatilã

FORMOL
Avantaje :
Acţioneazã prin mai multe mecanisme :
– fixeazã şi coaguleazã proteinele bacteriene
- acţioneazã împreunã cu amoniacul rezultat din descompunerea proteinelor din canal rezultând un compus nou ( hexametilen-tetraamina sau urotropina), cu acţiune tot antisepticã
- inactiveazã ptomainele (cadaverina şi putresceina) şi acidul sulfhidric – produse rezultate din degradarea proteinelor
- dizolvã resturile de grãsimi şi se asociazã cu ele rezultând o substan produse rezultate din degradarea proteinelor
- dizolvã resturile de grãsimi şi se asociazã cu ele rezultând o substaţã nouã, LYSOL, care la rândul ei este antiseptic.
Produse pe bazã de formol folosite în endodonţie sunt:
·         Formocrezolul:  – conţine :  -  formaldehidã  19%
                                                                      - crezol  35%
                                                                      - glicerinã
                                                                      - apã  46%
                                                 - are citotoxicitate crescutã, determinând o necrozã întinsã a ţesuturilor vitale
                                                 - poate avea efect mutagen şi carcinogen     
                          
·         Tricrezol formalina: - soluţii de 1/1 sau 1/2 se folosesc în special în tratamentul
canalelor infectate
                                                          - soluţii de 1/4 se folosesc dupã pansamente cu arsenic (pentru completarea acţiunii acestuia) sau ca mumifiant al bontului apical dupã extirpãri vitale

·         Rockle’s 4 şi 8: - sunt produse ce conţin un glucocorticoid care sã reducã efectul
iritant al formaldehidei
                    
De altfel, A.D.A. ( Asociaţia Dentarã Americanã ) interzice folosirea produselor pe bazã de formol în endodonţie.
                                                                                               
4)     HIDROXIDUL DE CALCIU
   Este la ora actualã medicamentul endodontic universal admis.
    Deşi nu este propriu-zis un antiseptic, posedã o acţiune antibacterianã nespecificã legatã de un pH foarte ridicat, alcalinitatea având un efect distructiv asupra membranei bacteriene şi a structurilor proteice.
Proprietãţile hidroxidului de calciu:
-          creeazã un mediu favorabil vindecãrii ţesuturilor pulpare şi  periapicale
-          prin pH –ul puternic alcalic, are efect antimicrobian
-          contribuie la eliminarea secreţiei periapicale
-          stimuleazã calcificarea ţesuturilor periapicale
Indicaţiile hidroxidului de calciu:
-          tratamentul canalelor infectate şi al leziunilor periapicale
-          închiderea apicalã la dinţii imaturi, dupã extirpãri ( în cazul rãdãcinilor incomplet
formate) 
-          prevenirea resorbţiei idiopatice ( interne )
-          fracturi radiculare
-          perforaţii interradiculare
-          fracturi orizontale ale rãdãcinilor
Sensul universal acceptat al dezinfectãrii canalului radicular constã în tratamentul mecano-chimic pe toatã lungimea canalului, cu instrumentar şi iriganţi potriviţi, la care se adaugã hidroxidul de Calciu, cu excelente rezultate şi, eventual, ca alternativã, pastele cu antibiotice pentru pansamente temporare.
Prezenţa germenilor microbieni în canalele dentare face ca tratamentul în aceste afecţiuni sã aibã unele caracteristici care sã-l deosebeascã de tratamentul canalelor neinfectate.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!