Notiuni de embriologie, anatomie si fiziologie clinica a laringelui
LARINGOLOGIA

4.1. NOŢIUNI DE EMBRIOLOGIE, ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE CLINICĂ A  
                   LARINGELUI

4.1.1. EMBRIOLOGIE

Dezvoltarea laringelui se face din două regiuni:
- supraglota se dezvoltă din mugurele buco-faringian;          
- glota şi subglota din mugurele traheobronşic.
Nervii arcurilor faringiene sunt ramuri ale nervului vag.
Laringele coboară de la nivelul vertebrei a 2-a cervicale la naştere până la nivelul vertebrei a 5-a cervicale la adult.


4.1.2. NOŢIUNI DE ANATOMIE

Laringele este un organ tubular cu lumen reglabil, situat la extremitatea superioară a traheei şi deschis în hipofaringe.

A. Structura laringelui. Organul este compus din cartilaje, membrane şi ligamente, muşchi şi mucoasă.

Cartilajele:
q       Cartilajul cricoid este de formă inelară, situat chiar deasupra traheei. În partea anterioară este puţin înalt dar posterior se ridică, astfel că are aspectul unui inel cu pecete. Lumenul inelului cricoid este esenţial pentru funcţia respiratorie.
q       Cartilajul tiroid este format din două lame verticale care se unesc anterior realizând aspectul unei cărţi deschise posterior. Este situat deasupra cricoidului, cu care se articulează.
q       Epiglota are forma unei frunze, inserată în unghiul intern al tiroidului de unde se proiectează în sus.
q       Cartilagiile aritenoide cu o formă triunghiulară sunt mobile, situate pe muchia porţiunii posterioare a pecetei cricoidului.
q       Cartilajele tiroid, cricoid şi aritenoid sunt cartilaje hialine, iar epiglota este un cartilaj fibros.
q       Mai amintim cartilajele fibroelastice Santorini şi Wrisberg, care nu au funcţii. Calcificarea şi osificarea cartilajului tiroid începe la pubertate, iar a cricoidului şi aritenoidului încep puţin mai târziu.

Membranele şi ligamentele interne şi externe leagă cartilajele între ele şi la elementele vecine: membrana tirohioidiană , membrana cricotiroidiană, etc.

Musculatura laringelui se împarte în musculatura externă şi musculatura internă.
Musculatura externă leagă laringele de organele învecinate, asigură fixarea laringelui, iar la nevoie mişcările sale de ridicare şi de coborâre.
Musculatura internă a laringelui realizează o unitate funcţională şi serveşte pe de o parte celei mai vechi funcţii laringiene, funcţia sfincteriană cît şi celeilalte funcţii, cea fonatorie, mai nouă din punct de vedere filogenetic.
Muşchii intrinseci sunt:
q       Muşchii tiroaritenoidieni sau vocali. Muşchii vocali proemină în lumenul laringelui, constituind scheletul corzilor vocale.
q       Muşchiul cricoaritenoidian posterior sau posticus este singurul muşchi care deschide glota, despărtând corzile vocale ( mişcarea de abducţie ). El este muşchiul respirator.
q       Muşchiul interaritenoidian, muşchii cricoaritenoidian lateral şi alţii au rol fonator, de a închide spaţiul glotic (adducţie) şi de a pune coarda vocală în tensiune.
Mucoasa laringelui este de tip respirator, cilindric ciliat, cu excepţia corzilor vocale, plicilor ariteno-epiglotice, marginii libere a epiglotei şi benzilor ventriculare, unde este pavimentos stratificată.

B. Configuraţia internă

În scopuri clinice, cavitatea laringelui se împarte în trei etaje:
1. Spaţiul cuprins intre corzile vocale se numeşte glota sau spaţiul glotic. El este delimitat de comisura anterioară (locul unde se unesc cele două corzi vocale), marginea liberă corzilor, cartilajele aritenoide şi plica interaritenoidiană ( sau comisura posterioară ). Spaţul glotic are o geometrie variabilă: în inspiraţie forţată are forma unui triunghi echilateral, în fonaţie rămâne ca o fantă, iar în respiraţia obişnuită are o formă intermediară de triunghi isoscel.
2. Etajul supraglotic este format din coroana laringiană sau orificiul superior al laringelui (epiglota, plicile ariteno-epiglotice, aritenoizii), din benzile ventriculare sau falsele corzi vocale (două plici mucoase situate superior faţă de corzile vocale) şi ventriculul Morgagni ( cavităţi situate sub benzile ventriculare ).
3. Etajul subglotic este format din faţa inferioară a corzilor vocale şi mucoasa până la marginea inferioară a cartilajului cricoid. La copii până la 6-7 ani, sub mucoasă se găseşte un ţesut celular lax, capabil să facă edem.

C. Vascularizaţia şi inervaţia laringelui


Vascularizaţia arterială : laringiana superioară şi inferioară provin din tiroidiana superioară, iar laringiana posterioară din tiroidiana inferioară.
Venele urmează calea arterelor şi se varsă în jugulara internă.
Circulaţia limfatică este săracă la nivelul corzilor vocale, dar este bogată în etajul subglotic. În acest mod, există două reţele limfatice separate, izolate de către spaţiul glotic.
Trunchiurile colectoare supraglotice se varsă în ganglionii jugularei superioare şi mijlocii, iar cele subglotice în ganglionii prelaringieni, peritraheali şi apoi în ganglionii jugulari mijlocii şi inferiori.
Inervaţia senzitivă se asigură prin nervul laringian superior, ramură a vagului. Are două ramuri: una internă (superioară) care pătrunde în laringe prin membrana hiotiroidiană împreună cu artera şi vena şi se distribuie la mucoasa supraglotică şi glotică şi una externă (inferioară) care inervează motor muşchiul cricotiroidian.
Inervaţia motorie a celorlalţi muşchi intrinseci este asigurată de nervii recurenţi, care se desprind din vag la nivelul toracelui.

4.1.3. NOŢIUNI DE FIZIOLOGIE

A. Funcţia respiratorie. Este funcţia vitală a laringelui. Ea se realizează prin deschiderea spaţiului glotic, care poate regla cantitatea de aer care trece prin laringe. În condiţii de repaus glota este parţial deschisă în inspiraţie se lărgeşte, iar în expiraţie se îngustează. Deschiderea glotei în timpul respiraţiei se efectuează în mod reflex printr-o reglare chimică şi fizică.
B. Funcţia fonatorie este funcţia socială a laringelui. Ontogenetic a apărut tardiv, dezvoltată paralel cu evoluţia sistemului nervos central. Constituie elementul de bază al vieţi de relaţie şi progresului social.
Mecanismul fonaţiei continuă să fie discutabil.
q       Teoria clasică (mio-elastică, Ewald) consideră sunetul determinat de punerea în vibraţie a corzilor vocale de către presiunea coloanei de aer traheo­pulmonare.
q       Teoria neuro-cronaxică (Husson) consideră vibraţia corzilor vocale ca fiind determinată de impulsurile nervoase centrale pe cale recurenţială.
q       Teoria muco-ondulatorie (Perello), după cane sunetul ar fi determinat de ondularea mucoasei condiţionată de modificările contractile ale corzilor vocale.

Aerul toracic, sub presiunea muşchilor expiratori, este împins printre corzile vocale apropiate şi în tensiune, care prezintă şi mişcări vibratorii. Rolul cel mai important revine mucoasei corzilor, care vibrează şi imprimă curentului de aer modulaţia necesară pentru frecvenţă şi timbru. Sunetul emis de laringe este sunetul fundamental care suferă apoi modificări importante în cavităţile de rezonanţă supraglotice (faringe, cavitate bucală, fose nazale, sinusuri) prin adăugarea de armonice care determină timbrul propriu.
Vocea are următoarele caractere:
q       intensitatea care este proporţională cu presiunea aerului din trahee şi cu amplitudinea vibraţiilor corzilor vocale.
q       înălţimea sau tonul este dependent atât de frecvenţa vibraţiilor corzilor vocale, cît şi de lungimea, grosimea şi forma lor. Tonurile care pot fi emise variază după vârstă şi sex. La adulţi cuprind aproximativ două octave muzicale, însă unii cântăreţi pot depăşi trei octave.
q       timbrul vocii este determinat de cutia de rezonanţă şi de structura aparatului vocal. Se modifică cu poziţia laringelui, deosebindu-se registrul grav sau de torace, superior sau de cap şi mijlociu.

C. Funcţia sfincteriană denumită şi supravitală, reprezintă protecţia arborelui respirator faţă de pătrunderea corpilor străini. Se realizează prin acţiunea muşchilor adductori ai laringelui care închid glota şi vestibulul laringian. Concomitent se produce şi ascensiunea laringelui, iar epiglota acoperă orificiul superior al laringelui, astfel că alimentele trec prin părţile lui laterale spre esofag. Dacă alimentele solide, lichide sau corpii străini pătrund intempestiv în laringe, atunci glota se închide, apare un reflex de tuse, senzaţie de asfixie până când este expulzat corpul străin.

D. Funcţiile de tuse si expectoraţie. Acestea se produc prin închiderea glotei, creşterea presiunii intratoracice şi apoi expulzarea bruscă a aerului care, îndepărtând corzile vocale, antrenează în afară şi secreţiile din trahee.

E. Funcţia de fixare toracică. Închiderea glotei şi creşterea presiunii aeriene toracice în urma unui inspir profund asigură rigiditatea necesară pentru ca membrele superioare care execută un efort fizic mai mare să găsească un sprijin suficient.

F. Funcţia laringelui în circulaţia sângelui constă în asigurarea variaţiilor de presiune endotoracice, cu efect de pompă.


4.2. SINDROAMELE LARINGELUI

4.2.1. TULBURĂRILE DE SENSIBILITATE.

Hiperestezia mucoasei laringelui se observă în laringitele acute, nevroze, cancerofobie.
Anestezia mucoasei laringelui este rară, de cauze neurologice. Este gravă, deoarece permite pătrunderea alimentelor în căile aeriene şi apariţia pneumoniei de aspiraţie.
Paresteziile apar mai frecvent de cauze nevrotice sau inflamatorii şi nu rareori în cancerofobie. Bolnavii cu senzaţie de corp străin în laringe sau orice altă senzaţie anormală,. trebuie examinaţi de specialist, datorită frecvenţei cu care se întâlnesc tumorile maligne ale laringelui.
Durerile sunt determinate de traumatisme, inflamaţii, tumori sau nevralgii. Sediul lor este localizat de bolnav la nivelul cornului mare al osului hioid. Ele se accentuează în cursul deglutiţiei şi iradiază spre urechi.

4.2.2. TUSEA

Tusea provocată de afecţiunile laringiene poate fi uscată (laringite, hiperestezie, tumori) sau umedă (laringotraheobronşită). Tusea lătrătoare se constată în laringita subglotică şi crupul difteric.

4.2.3. DISFONIA

Disfonia este o perturbare a sunetului fundamental emis de laringe. Se mai numeşte şi răguşeală. Se poate prezenta sub următoarele forme:
q       fonastenia sau oboseala vocii vorbite, apare după eforturi vocale minime, fiind consecinţa unei miozite a muşchiului vocal, după laringite netratate sau suprasolicitări fonatorii;
q       rezastenia este oboseala vocii cântate;
q       răguşeala este forma cea mai frecventă, vocea având un sunet aspru, crepitant, neclară, insonoră. Apare la bolnavii cu laringite acute şi cronice, traumatisme, tumori, paralizii ale corzilor vocale. În cancerul de laringe este lemnoasă dură, progresivă;
q       afonia este pierderea completă a tonalităţii vocale. Se constată în procese distructive întinse ale corzilor vocale (tuberculoză, lues, cancere) sau în cursul paraliziilor adductorilor corzilor vocale. Afonia totală (mutismul) este de natură psihogenă (isterie, psihoze);
q       diplofonia sau vocea bitonală apare în paraliziile monolaterale ale corzilor vocale;
q       vocea eunucoidă este caracteristică pentru tineri în perioada pubertăţii.


4.2.4. DISPNEEA LARINGIANĂ.

Sindrom major şi grav, constă în perturbarea funcţiei respiratorii a laringelui, în sensul reducerii debitului de aer care trece prin laringe, cauza fiind de natură laringiană. Acest sindrom mai este denumit şi insuficientă respiratorie de tip obstructiv superior laringian.
Cauze:
q       Malformaţii laringiene ( glotă palmată, chiste juxtalaringiene)
q       Corpi străini laringieni
q       Traumatismele laringelui şi sechelele acestora (fracturi cu prăbuşire, hematoame, arsuri, stenoze)
q       Inflamaţii acute (laringită acută edematoasă subglotică, crupul difteric, laringitele edematoase şi cronice (sclerom, lepră, ozenă).
q       Tumori benigne (papiloame, polipi mari) sau maligne (cancerul laringelui).
q       Tulburările neuromotorii (paralizia recurenţială bilaterală în adducţie, spasmele laringelui).
Semne clinice : Se pot instala acut sau cronic.
Semne majore ( nu lipsesc niciodată) :
1. Bradipnee inspiratorie ( se observă la inspecţia toracelui)
2. Coborârea laringelui în inspiraţie.
3. Tiraj suprasternal şi supraclavicular ( depresiunea în inspiraţie a părţilor moi amintite.)
Semne minore ( deşi sunt caracteristice pot lipsi uneori):
1.  Cornajul (sau stridorul) este zgomotul produs de aerul care trece prin porţiunea   
    strâmtată şi este mai accentuat în inspiraţie.
2. Tirajul intercostal, subcostal, substernal, iar la copilul mic chiar al sternului.
3. Tulburările vocii şi ale tusei (disfonie)
4. Poziţia capului în extensie, eventual cu trunchiul ridicat şi sprijinit în braţe.
5. Stază a venelor cervico-faciale (vizibilă mai ales la jugulara externă, care în inspiraţie  
    devine turgescentă.)
6. Pulsul paradoxal al lui Küssmaull (inversarea aritmiei respiratorii fiziologice).
7. Apnee auscultatorie, mai evidentă la baze ( silenţiu respirator ).

Evoluţie:
q       Faza, compensată, când semnele sunt cele prezentate; bolnavul este agitat, speriat, dar colorat normal.
q       Faza decompensată, care se poate instala în orice moment. Debutul decompensării este anunţat de hipercapnie (tegumente roze, calde, vasodilataţie periferică, creşterea presiunii parţiale a CO2), apoi de anoxie (cianoză). Respiraţia devine tahipneică superficială, apare apatie, somnolenţă, tahicardie şi moarte prin asfixie mecanică.

Diagnosticul trebuie efectuat rapid în orice condiţii. Când este posibil se pune şi diagnosticul etiologic, precum şi al compensării (prin examene biochimice sangvine).

Tratamentul:
q       îndepărtarea cauzei (când etiologia este cunoscută şi când este posibil), sau tratament etiologic:
q       oxigenoterapie,
q       sedative care nu deprimă centrul respirator,
q       intubaţie oro- sau nazotraheală,
q       traheostomie clasică sau de extremă urgenţă, după situaţie

4.2.5. TRAHEOSTOMIA

Este intervenţia chirurgicală care creează un orificiu în peretele anterior al traheei cervicale, în care se introduce canula traheală. Scopul este realizarea unei derivaţii respiratorii atunci când respiraţia nu se mai poate efectua prin laringe. Traheostomia poate fi efectuată de necesitate, de urgenţă sau de extremă urgenţă.

Indicaţiile sunt:
q       dispneea acută sau cronică de cauză laringiană
q       timp pregătitor sau complementar în intervenţiile chirurgicale pe laringe;
q       diminuarea spaţiului mort respirator în afecţiunile pulmonare grave şi când este nevoie de respiraţie asistată pe timp mai îndelungat (pneumonii grave, tetanos, intoxicaţii cu barbiturice, plăgi toracice grave, etc.)

Noţiuni de anatomie şi repere
Regiunea anatomică este cuprinsă între proeminenţa cartilajului tiroid, furculiţa sternală şi muşchii sterno-cleidomastoidieni. Aceste elemente furnizează şi reperele. Sub tegument se găseşte muşchiul platisma şi ţesutul celular subcutanat, apoi fascia cervicală superficială, care se dedublează pentru a forma tecile muşchilor sternocleidomastoidieni. Pe un plan mai profund, fascia cervicală mijlocie înveleşte musculatura subhioidiană reprezentată la acest nivel de muşchii sternohioidieni şi sternotiroidieni. Pe marginea lor internă coboară venele jugulare anterioare. Sub planul muscular se află istmul glandei tiroide, aşezat transversal peste cartilajul cricoid şi primele inele traheale. Traheea cervicală are dimensiuni variabile în funcţie de poziţia capului, fiind maximă cu capul în extensie. Pe măsură ce coboară spre torace, traheea se depărtează de planurile superficiale. Suprastemal, la copii, un timus hipertrofic se poate interpune între trahee şi muşchii sterno-hioidieni.

Tehnica

Anestezia este locală, iar în cazul bolnavilor în comă, nu este necesară. Nu se administrează opiacee. Operatorul se aşează în dreapta, ajutorul în stânga. Bolnavul este aşezat în decubit dorsal cu capul în extensie şi cu un sac de nisip sau un sul sub umeri. Se dezinfectează regiunea operatorie cu tinctură de iod şi se izolează cu câmpuri sterile. Instrumentele necesare sunt: bisturiu, foarfece chirurgicale, 6-10 pense hemostatice Pean, pense anatomice şi chirurgicale, sondă canelată, 2 depărtătoare Farabeuf, pense Pean lungi pentru istm, depărtător Laborde, catgut, aţă chirurgicală, port-ac şi ace curbe de sutură, siringă şi ace de siringă, canulă traheală, comprese, meşe, xilină 1 % şi 2 %
Operatorul prinde laringele între police şi mediusul mâinii stângi, ferind astfel şi pachetele vasculo-nervoase cervicale care se găsesc sub muşchii stero-cleido­mastoidieni, iar indexul fixează muchia cartilajului tiroid. Cu bisturiul în mâna dreaptă, operatorul execută o incizie mediană de la cartilajul cricoid la furculiţa sternală. Se descoperă fascia cervicală superficială, care se incizează pe sonda canelată. Musculatura subhioidiană se dilacerează pe linia mediană şi se trage lateral cu depărtătoarele. Se decolează istmul glandei tiroide şi se secţionează vertical între două pense. Se eliberează traheea şi se introduc 3 - 4 cm3  xilină 2% în trahee printre două inele traheale. Apoi se incizează inelele traheale 2 şi 3 şi se introduce depărtătorul Laborde, care îndepărtează buzele inciziei traheale. Se face ligatura minuţioasă a vaselor pensate, se leagă istmul cu fir transfixiant, se introduce canula traheală care se fixează cu meşa trecută prin urechile canulei şi se leagă în jurul gâtului. Sutura tegumentului cu fire puţine, pentru a preveni emfizemul subcutanat. Sub canulă se introduce un pătrat de tifon secţionat până la mijloc. Postoperator mandrenul canulei trebuie scos şi curăţat frecvent, întrucât se obstruează cu secreţii bronşice şi poate determina asfixie.
Accidentele traheostomiei sunt frecvente : hemoragie prin lezarea vaselor mari sau a celor tiroidiene, emfizem mediastinal când se întârzie deschiderea traheei (urmat aproape totdeauna de pneumotorace bilateral), embolie gazoasă (venele cervicale nu au valve şi aspiră aer când sunt deschise ); stop respirator în momentul deschiderii traheei, etc. Postoperator, infecţia plăgii şi bronşita fibrinoasă sunt cele mai frecvente complicaţii. Mai târziu stenozele traheale pot să ridice probleme de tratament.

Traheotomia de extremă urgenţă (coniotomia) se practică atunci când nu sunt condiţii de a executa traheostomia clasică (lipsă de ajutoare, instrumentar, sau de cunoştinţe chirurgicale), sau când nu avem timp pentru a o executa pe cea descrisă (când bolnavul este deja în stop respirator). Tehnica constă în incizia verticală, dar mai uşor orizontală, a membranei crico-tiroidiene, cu bisturiul, care străbate odată toate planurile până la lumenul laringelui, sub corzile vocale. Membrana crico-tiroidiană se palpează ca o depresiune situată imediat sub muchia cartilajului tiroid şi deasupra proeminenţei mai discrete a cricoidului. Se depărtează cu lama bisturiului sau cu o pensă cele două cartilaje şi se introduce o canulă sau un tub cu perete destul de ferm pentru a nu fi deformat prin presiunea cartilajelor. Bolnavul trebuie transportat de urgenţă la un spital unde se va practica traheostomia clasică, iar cea de extremă urgentă trebuie suturată.

Intubaţia traheală

Este cea mai rapidă metodă de restabilire a căii aeriene. Se poate face transnazal sau transoral. Este indicată ca prim timp al traheostomiei mai ales la copilul mic dar şi pentru menţinerea căii aeriene atunci când apreciem că patologia faringo-laringiană cauzatoare de obstrucţie este temporară şi se poate rezolva medicamentos.
Intubaţia prelungită este grevată de complicaţii locale.

4.3. MALFORMAŢIILE LARINGELUI

Ca importanţă pot fi :
- incompatibile cu viaţa
- compatibile dar cu dispnee sau/şi disfonie
- descoperite întâmplător.
Pot fi congenitale, apărute pe parcursul primelor luni de viaţă (odată cu dezvoltarea laringelui), sau dobândite, urmare a unor traumatisme sau boli urmate de sechele anatomice.

4.3.1. MALFORMAŢIILE CONGENITALE.

Malformaţiile congenitale sunt:
q       Ageneziile laringo-traheo-pulmonare.
q       Atreziile cu imperforaţie completă a laringelui.
q       Comunicaţiile laringo-traheo-esofagiene.
q       Atrezia imperfectă, coroana laringiană poate fi redusă la o fantă.
q       Glota palmată sau diafragmul glotic se manifestă ca un diafragm ce uneşte cele două corzi, lăsând un spaţiu respirator redus. Este dispneizantă.
q       Diastema laringo-traheo-esofagiană, prin defect de dezvoltare a septului traheo-esofagian.
Tratamentul atreziei laringiene este traheostomia urmată de rezolvarea chirurgicală. În atrezia imperfectă şi glota palmată se practică dilatarea laringelui cu bronhoscopul, bujii de material plastic şi uneori procedee chirurgicale, chirurgia endoscopică şi laser.
q       Absenţa epiglotei, diastema ei sau poziţionarea ei posterior, modifi­cări de formă a epiglotei (în omega).
q       Laringoptoza (laringele căzut), marginea inferioară a cricoidului ajun­ge până la manubriul sternal.
q       Laringomalacia (laringe flasc congenital), clinic provoacă respiraţie zgomotoasă (stridor congenital), care se amplifică în inspiraţie, în poziţie de decubit dorsal, la plâns sau ţipăt scade sau dispare în repaus, decubit ventral sau în somn. Nu dă dispnee. La laringo­scopia directă se observă plicaturarea epiglotei în timpul inspiraţiei. Etiologia este legată de hipocalcemia apărută printr-o insuficienţă paratiroidiană a mamei şi copilului.
Se vindecă spontan spre 12-18 luni prin creşterea consistenţei cartila­jelor (în special a epiglotei).
Excepţional suntem nevoiţi să recurgem la traheostomie sau extirparea chirurgicală a epiglotei.
q       Malformaţiile cartilajului tiroid, acesta fiind despicat în porţiunea anteri­oară. Corzile vocale sunt aşezate la nivele diferite şi apar tulburări de fonaţie.
q       Chistele congenitale laringiene sunt situate de obicei în valecule sau plica ariteno-epiglotică, când au originea din ventriculul Morgagni. Ele se manifestă clinic la câteva săptămâni sau luni de la naştere, prin fenomene de dispnee.
Se rezolvă prin puncţie sau excizia unei părţi din peretele chistului. Alteori se preferă  
puncţia pe cale externă.
q       Hemangioamele congenitale laringiene sunt de tip cavernos situate mai ales infraglotic, mai frecvente la sexul feminin şi asociate cu hemangioame cutanate la jumătate din cazuri. Se manifestă prin tulburări respiratorii şi uşoare sângerări. Simptomele se acutizează cu ocazia infecţiilor respiratorii. Microlaringoscopia sub anestezie generală este examenul de precizie la care tumefacţia subglotică apare de culoare albăstruie cu arborizaţii vasculare. Ca tratament, dacă nu survine vreo complicaţie, se aşteaptă involuţia spontană de la luna a opta până la doi ani. Este indicată criochirurgia şi chirurgia cu laser.
q       Sindromul ţipătului de pisică ("cri du chat"), malformaţie a braţului scurt al cromozomului B5, sindrom genetic complex ce se manifestă cu un plâns slab, asemănător mieunatului pisicii. Laringele are un aspect rudimentar, cu defect de adducţie în fonaţie.

4.3.2. MALFORMAŢIILE DOBÂNDITE.

Malformaţiile dobândite sunt:
Laringocelul este o herniere a mucoasei ventriculului Morgagni pe căi preformate congenital. La nivelul orificiului de comunicare al ventriculului cu cavitatea laringiană trebuie să se realizeze o închidere sub formă de ventil care permite aerului să pătrundă în momentul expiraţiei forţate, însă nu permite decât puţin eliminarea acestuia. Poate fi:
- intern, dezvoltat mai ales în plica ariteno-epiglotică
- extern care traversează membrana tirohioidiană exteriorizându-se laterocervical
- mixt.
Sacul herniar uneori este plin cu aer şi se măreşte la tuse sau manevra Valsalva, dar de obicei conţine lichid mucos ce se infectează şi se deschide periodic prin fistulizare în laringe. Determină disfonie şi dispnee. Diagnosticul se pune prin laringoscopie indirectă şi directă. Tratamentul. Dacă dispneea nu este gravă poate fi de expectativă. Mai târziu, sacul herniar va fi expus printr-o intervenţie chirurgicală pe cale externă şi va fi extirpat. Laringocelele mici pot fi extirpate şi endoscopic.
Stenozele laringiene apar frecvent după traumatisme mecanice cu fracturi sau luxaţii, traumatisme chirurgicale sau chimice (substanţe caustice, gaze de luptă). Determină tulburări fonatorii şi respiratorii importante.
În concluzie, tratamentul malformaţiilor laringelui este chirurgical. Deseori suntem nevoiţi să facem traheostomie, amânând actul chirurgical reparator pentru un moment mai favorabil.

4.4. TRAUMATISMELE LARINGELUI

Traumatismele mecanice.
Traumatismele mecanice pot fi închise sau deschise.
Traumatismele închise pot fi contuzii şi fracturi. Se întâlnesc mai frecvent la vârsta medie. Sunt provocate de acţiunea directă (cădere pe un corp dur: ghidon de bicicletă, margine de bancă, lovituri cu latul palmei, spânzurare, strangulare), indirectă (cădere cu capul flectat, când laringele este zdrobit între mandibulă, coloana vertebrală şi stern), chinte violente de tuse. Anatomo-patologic putem întâlni contuzii cu hematom submucos, fracturi ale cartilajelor cu prăbuşirea lor în lumen, cu hematom, luxaţii de aritenoizi.
Semne clinice:
q       durere vie, uneori sincopală ( cu moarte vagală);
q       disfonie dureroasă sau afonie;
q       odinofagie, disfagie;
q       tuse uscată;
q       dureri la palpare, în punct fix;
q       sindrom de dispnee laringiană;
La laringoscopie, echimoze, hematoame obstruante, imobilizare de corzi vocale, îngustarea lumenului.
Tratament: repaus vocal absolut, antibioterapie de protecţie, supravegherea respiraţiei (la nevoie traheostomie), calmarea tusei cu codeină, cortizon (anti­edematos), alfachimotripsină. În caz de fracturi cu prăbuşiri, intervenţia chirurgicală se impune, făcându-se recalibrarea laringelui pe un mentor de plastic, ce se menţine 1 - 3 luni.
Traumatismele deschise sunt plăgi cervico-laringiene, se întâlnesc în accidente de circulaţie, de muncă, tentative de sinucidere, agresiuni, război. Plăgile pot fi netede sau anfractuoase, cu fracturi de cartilaje şi eschile, zdrobiri ale laringelui, emfizem subcutanat, leziuni asociate cervicale, toracice, craniene.
Simptomatologia este dominată de şoc, dispnee şi hemoragie. Disfonia, disfagia, tusea cu espectoraţie spumoasă şi sângerândă, emfizemul cervical, completează tabloul clinic.
Tratament: combaterea şocului, supravegherea respiraţiei (intubaţie nazo-sau orotraheală, sau prin plagă, traheostomie mai ales), antibioterapie, hemostază medicamentoasă şi chirurgicală, profilaxia antitetanică tratamentul chirurgical al plăgii (toaletă şi sutură).

Leziuni secundare intubaţiilor laringo-traheale.
După orice intubaţie poate apare un edem glotic, mai des după intubaţie prelungită sau efectuată brutal. Edemul cedează după o corticoterapie intensă. Dacă acesta nu cedează se impune reintubarea sau traheostomia.
A doua leziune a intubaţiei este granulomul post-intubaţie, localizat pe coarda vocală şi care necesită extirpare chirurgicală sau laser.

Lovitura de bici a laringelui (coup de foudre) apare la profesioniştii vocali care fac un efort brusc în timpul fonaţiei. Factorii predispozanţi: laringitele acute, malmenaj vocal, perioada menstruală. Simptomele constau în disfonie accentuată care se instalează brusc în timpul fonaţiei. La laringoscopie se observă echimoze pe o coardă vocală, dar poate fi şi o ruptură a muşchiului vocal, în care caz vocea nu mai revine la normal. Tratamentul constă în repaus vocal, aerosoli calzi şi tratament foniatric.

Arsurile laringelui se produc prin contactul mucoasei cu lichide sau vapori fierbinţi (combustii), sau cu substanţe corozive. Semnele clinice sunt dominate de durere, spasme laringiene cu dispnee consecutivă, tuse chintoasă, odinofagie, disfagie. Când apare edemul dispneea se poate permanentiza. La laringoscopie se observă congestie difuză, edem, ulceraţii sângerânde sau acoperite cu false membrane. Evoluţia este uneori spre stenoze laringiene. Tratamentul constă în repaus vocal calmarea tusei şi durerii, instilaţii sau aerosoli cu adrenalină, cortizon, alimentaţie lichidă, uneori suntem obligaţi a recurge la alimentaţia parenterală sau pe sondă alimentară nazogastrică. Dacă dispneea se accentuează recurgem la traheostomie.

Traumatismele laringelui prin iradiere

Majoritatea leziunilor apar după radioterapia cancerului laringian. Pot fi :
q       primare: -radiomucita, acută, edematoasă şi flegmonoasă; -radiodermite
q       secundare : -radiomucita subacută şi condrita.
q       tardive: endarterita cu edem cronic şi condro-necroza.

4.5. CORPII STRĂINI LARINGIENI

Se pot întâlni o mare varietate de corpi străini: seminţe de dovleac, oase de peşte sau de pasăre, ace, cuie, etc., toate având o formă care să determine agăţarea lor în anfractuozităţile mucoasei laringiene. Se pot localiza la coroana laringiană (epiglotă, valecule, repliuri ariteno-epiglotice) şi atunci îi denumim "corpi străini prin deglutiţie", sau în endolaringe (vestibul, ventriculi, glotă sau subglotic), când poartă numele de "corpi străini prin aspiraţie".
Semnele clinice:
q       dispnee imediată ce poate deveni rapid letală, altminteri spasmele şi tusea se ameliorează după 20 - 30 de minute, rămânând un fond dispneic întretăiat de perioade de spasm;
q       disfonie relativă;
q       disfagie cu odinofagie localizată la baza limbii.
Tratamentul, constă în asigurarea respiraţiei, eventual prin traheostomie, oxigen, calmarea durerii şi a tusei. Medicul specialist face extracţia corpului străin pe căi naturale, prin laringoscopie.
La locul accidentului oricine poate recurge la manevra Heimlich (apăsarea bruscă şi puternică a epigastrului victimei), care are drept scop ridicarea diafragmului ce va comprima aerul din plămâni producându-se o hiperpresiune care va arunca corpul străin din laringe.

4.6. LARINGITELE

4.6.1. LARINGITELE ACUTE NESPECIFICE

4.6.1.1. LARINGITA CATARALĂ ACUTĂ.
Etiopatogenie. Apare în cadrul inflamaţilor acute ale aparatului respirator, determinată de viroze. Participarea microbiană este secundară, prin exacerbarea virulenţei germenilor. Factorii favorizanţi: fumatul, consumul de alcool, noxele profesionale (fum, praf, gaze toxice), frigul şi umezeala, aerul supraîncălzit, sonda de intubaţie, afecţiunile hepatice sau renale, inflamaţiile rinosinuzale, adenoiditele, eforturile vocale.
Anatomo-patologic: Hiperemie a mucoasei, transsudat submucos, exudat mucos şi muco-purulent.
Simptomatologie: Hiperestezie, tuse, disfonie. Uneori febră, frison, mialgii. Semnul principal este disfonia, care dispare în maximum 14 zile. La examenul obiectiv se observă congestia difuză a mucoasei, secreţii gălbui, uneori mici sufuziuni sangvine.
Complicaţii:
q       fonastenie datorită miozitei muşchiului vocal;
q       flegmon, edem, pericondrită, artrită crico-aritenoidiană.
Tratament: repaus vocal absolut, antitermice, alimentaţie dietetică (fără condimente, caldă), aer umed, comprese calde, inhalaţii, calmarea tusei. La copii, la bolnavii febrili sau la ameninţarea unei complicaţii, se recomandă antibiotice.

4.6.1.2. LARINGITELE ACUTE NESPECIFICE ALE COPILULUI.

Laringita acută edematoasă subglotică a copilului.
Apare de obicei sub vârsta de 5 - 6 ani. Are un caracter sever datorită dimensiunilor reduse ale laringelui la această vârstă şi a existenţei în regiunea subglotică a unui ţesut celular lax care dispare mai târziu. Etiologia este reprezentată de mixovirusuri: gripal, paragripale, rujeolic, etc., la care se adaugă flora saprofită microbiană. Factorii favorizanţi: adenoidite, varicelă, tuse convulsivă, spasmofilie, frig, umezeală.
Simptome: boala se instalează brusc sau treptat, cu dispnee însoţită de toate semnele descrise. Vocea este însă clară, faţă de o tuse lătrătoare, răguşită. Evoluţia este de obicei spre vindecare în 7-10 zile, dar multe cazuri prezintă agravarea dispneei şi evoluţie naturală spre moarte. Nu rareori copii fac şi complicaţii bronhopulmonare.
Tratamentul este complex şi necesită a fi efectuat în condiţii de spitalizare: cameră caldă şi umedă, comprese calde cervicale, pulverizaţii şi aerosoli cu efedrină şi hidrocortizon, oxigen. Se calmează tusea. Tratamentul cel mai important constă în administrarea de hidrocortizon hemisuccinat (sau similare) în doze de minimum 10 mg/kgcorp/24 ore, plus antibiotice. Dacă dispneea se accentuează şi apar semne de decompensare respiratorie, se face intubaţie nazo-traheală cu sonda de polivinil, iar dacă după 3 - 4 zile copilul nu poate fi detubat, se practică traheostomie. Dacă nu sunt condiţii de intubaţie, se face direct traheostomie.

Laringita striduloasă

Este datorată unei discrete inflamaţii laringiene, peste care se adaugă spasm. Cauza o constituie rinitele şi adenoiditele copilului, secreţiile se scurg în cursul nopţii în laringe, determină iritarea acestuia şi apariţia unui spasm glotic. Criza dramatică se manifestă în plină noapte, după care se relaxează musculatura adductorie laringiană şi respiraţia se normalizează. Copilul îşi recapătă cunoştinţa. Diagnosticul se stabileşte de obicei pe baza anamnezei. Tratamentul constă în tratarea infecţiilor nazale şi faringiene, calciu, vitamine. În criză copilul se va stropi cu apă rece pe faţă, de jos în sus, în aşa fel încât să ajungă câteva picături în fosele nazale, ceea ce determină în mod reflex cedarea spasmului laringian.

Laringo-traheo-bronşita sufocantă a copilului mic (Chevalier Jackson).
Este determinată de virusuri ( mixo-virusuri, adenovirusuri, virusul respirator sinciţial), apare la copilul mic de 1 - 2 ani. Mucoasa arborelui respirator este edemaţiată, congestivă, cu exudat purulent fibrinos, care determină formarea de dopuri şi atelectazie. Simptomatologia este dominată de starea gravă, cu febră, dispnee, adinamie, tuse cu expectoraţie dificilă. Boala evoluează spre exitus, prognosticul fiind rezervat. Tratamentul se face cu doze mari de antibiotice, cortizon, oxigen, enzime proteolitice, aspiraţii bronşice.

4.6.2. LARINGITELE ACUTE SPECIFICE

Laringita difterică sau crupul difteric, apare în cadrul difteriei (infecţia cu Corynebacterium difteriae-Bacilul Klebs-Loeffler), cu simptome laringiene, la început disfonie, apoi cu dispnee inspiratorie, tiraj, cornaj. Moartea se produce prin asfixie sau sincopă toxică. La palpare se constată adenopatie cervicală, iar laringoscopic se pot vedea false membrane obstruante. Tratamentul va viza dezobstruarea laringelui prin extragerea falselor membrane, oxigen, seroterapie, antibiotice, anatoxină, dar intubarea nazotraheală sau traheostomia este de cele mai multe ori necesara.

Laringita gripală. Pe fondul simptomatologic al gripei, cu febră, mialgii, rinită, faringită, poate apare o laringită cu aspect cataral. La copil realizează o laringită edematoasă subglotică.

Laringita rujeolică poate fi catarală sau edematoasă subglotică.

Varicela determină vezicule, apoi ulceraţii superficiale acoperite cu depozite membranoase. Evoluţia este benignă.

Tusea convulsivă dă leziuni catarale, cu sufuziuni sanguine, din cauza eforturilor de tuse. Disfonia restantă poate fi de lungă durată.

Herpesul se manifestă cu vezicule ce se sparg şi lasă leziuni rotunde. În herpesul zoster, leziunile sunt unilaterale şi sunt însoţite de dureri persistente.

Laringitele reumatismale pot să survină în reumatismul acut, cu inflamaţia unei corzi vocale ( monocordită) sau a unei articulaţii crico-aritenoidiene (artrită). Şi poliartrita reumatoidă determină artrite cu repercusiuni asupra motilităţii corzilor vocale.

4.6.3. LARINGITELE EDEMATOASE

Se grupează sub această denumire în special laringitele acute determinate de germenii microbieni piogeni. Tot în acest capitol au fost încadrate leziunile edematoase care apar după radioterapie, edemul alergic sau cel din uremie. Germenii microbieni pătrund prin leziuni provocate de corpii străini (oase, ace, proteze dentare, etc.), procese ulcerative în laringitele banale, postoperator sau hematogen. Ţesutul celular de pe faţa linguală a epiglotei, pliurile ariteno-epiglotice, aritenoizii, sunt locurile unde se localizează edemul cu predilecţie.
Simptome: starea generală alterată, febră, senzaţie de corp străin, odinofagie, otalgie reflexă, tuse uscată. Apoi se instalează disfonia, mai târziu dispneea, ce poate necesita traheostomie. Laringoscopic se constată o mucoasă roşie, edemaţiată, uneori cu aspect gelatinos, lumenul laringelui mai mult sau mai puţin redus.
Forme clinice.
Abcesul şi flegmonul laringelui (epiglotita) se manifestă cu febră ridicată, stare septică, disfagie dureroasă, adenopatie latero-cervicală , local un edem roşu al epiglotei, ce se poate extinde la plicile ariteno-epiglotice şi să determine obstrucţia laringelui. După 3 - 4 zile se deschide spontan în valecule. Se poate complica cu tromboflebite, pericondrite, celulite cervicale. Tratamentul constă în supravegherea spitalicească, antibiotice şi deschiderea chirurgicală a colecţiei.
Pericondrita şi condrita apar după epiglotită, intervenţii chirurgicale, radioterapie, intubaţii prelungite. Tumefacţia este externă (se evidenţiază la palpare ) şi internă ( se vede la laringoscopie). Tratamentul se face cu antibiotice, cortizon, antiinflamatorii, şi chirurgical de drenaj şi chiuretare. Deseori se vindecă cu sechele importante (stenoze laringiene).
Artritele se manifestă prin disfonie dureroasă. Pot să survină în cursul laringitelor banale, reumatism, septicemii.

4.6.4. LARINGITELE CRONICE BANALE

Etiopatogenia laringitelor cronice banale este diversă:
q       infecţii descendente (rinite cronice, sinuzite, adenoidite, ozena);
q       infecţii ascendente (bronşite, supuraţii bronho-pulmonare);
q       insuficienţa respiratorie nazală ce obligă la respiraţie bucală (deviaţie de sept, polipoza nazală, alergia);
q       factori de micro şi macroclimat (căldură sau frig excesive, noxe profesionale, fumatul);
q       obiceiuri alimentare dăunătoare (prea rece, condimente în exces, alcool);
q       malmenajul vocal (folosirea excesivă a vocii strigate sau cântate, cântatul intr-un registru impropriu, etc.)
q       factori endogeni (hepatici, renali, reumatism, gută, etc.)
Anatomopatologie. Se pot întâlni forme diferite:
·         laringitele catarale: congestia mucoasei, infiltraţie în corion
·         laringitele cronice hipertrofice: hiperplazia epitelială cu sau fără keratinizare 
·         leucoplazii: parakeratoză cu acantoză moderată sau hiperacantoză (stare precanceroasă).
Simptome : semnul dominant este disfonia, determinată de îngroşarea marginii libere a corzilor vocale şi a prezenţei secreţiilor. Bolnavii se mai plâng de tuse şi hemaj, oboseală fonatorie (fonastenie). Examenul laringoscopic descoperă imagini diferite, în funcţie de formele clinică (catarale, hipertrofice şi atrofice, corzile vocale apar roz-pal):
q       Eversiunea ventriculară, în care mucoasa ventriculului prolabează în lumen.
q       Laringita pseudo-mixomatoasă apare la marii fumători, cu edem gelatinos cronic pe corzi sub formă de depozite.
q       Pachidermia roşie se prezintă ca o îngroşare difuză sau în insule a mucoasei laringiene, cu o culoare roşie; este o stare precanceroasă.
q       Leucoplazia este o stare precanceroasă importantă, apare sub forma unor plăci de culoare albicioasă la nivelul corzilor vocale; uneori se dezvoltă pe suprafaţa leucoplazică formaţiuni exofitice (keratoză exofitică). Histopatologic prezintă următoarele forme:
·         leucoplazia fără displazie epitelială (hiperplazia epiteliului cu cheratinizare superficială)
·         leucoplazie cu displazie epitelială, care are trei grade:
- gradul I - creşte numărul celulelor displazice din stratul bazal
- gradul II - celulele displazice apar în stratul spinos.
- gradul III - displazia cuprinde toate straturile epiteliului.
q       Ulcerul de contact se prezintă ca o granulaţie pe partea aritenoidiană a unei corzi vocale, iar de partea opusă apare o ulceraţie.
q       Granulomul postanestezic survine după intubaţii, mai ales prelungite, ca o granulaţie în comisura posterioară, subglotic.
q       Nodulii vocali apar ca două mici proeminenţe, simetrice, pe marginea liberă a corzilor, la unirea treimii anterioare cu treimea posterioară. Survin la cântăreţi care îşi folosesc abuziv laringele.
q       Edemul Reinke - apare la nivelul corzilor vocale şi se întâlneşte mai ales la profesioniştii vocali, cântăreţi şi marii fumători.
q       Ozena laringiană (laringitis sicca) este o extindere a ozenei nazo­faringiene. Determină o atrofie a mucoasei, secreţiile uscate se adună subglotic şi ameninţă viaţa prin obstrucţie.
q       Laringita cronică hiperkinetică apare la copii, datorită folosirii excesive a laringelui: hiperkinezie.
q       Laringita profesională survine la persoane obligate să vorbească sau să cânte mult (actori, cadre didactice, muncitori în mediu cu zgomot, etc.).

Prognosticul: cu excepţia stărilor precanceroase, prognosticul "quo ad vitam" este bun. Prognosticul "quo ad functionem" este însă mai puţin bun.

Tratamentul

q       dispensarizarea bolnavilor
q       eliminarea cauzelor
q       local se fac inhalaţii, aerosoli, pulverizaţii cu antiinflamatoare (cortizon), tripsină, ape sulfuroase, vitamina A; tratament chirurgical pentru majoritatea lor;
q       tratament foniatric pentru corectarea viciilor de emisie vocală, repaus vocal
q       microlaringoscopia şi biopsia vor fi efectuate la cazurile dubioase.

4.6.5. LARINGITELE CRONICE SPECIFICE

Laringitele tuberculoase se datoresc localizării bacilului Koch la nivelul laringelui.
Lupusul descinde în laringe din fosele nazale şi faringe. Determină leziuni distructive, indolore.
Tuberculoza terţiară survine la bolnavii cu tuberculoză pulmonară, infectia se face prin sputa baciliferă. Poate prezenta mai multe aspecte clinice: monocordita care apare ca o inflamaţie a unei singure corzi vocale, tuberculoza interaritenoidiană cu leziuni hipertrofice în comisura posterioară, tuberculomul care este o formă productivă ce imită o tumoră, forma ulcerovegetantă care produce distrugeri importante. Tuberculoza laringiană terţiară este dureroasă, mucoasa este palidă, bacilul Koch prezent în spută. Diagnosticul se pune pe examenul radiologic pulmonar, biopsia din mucoasa laringiană. Tratamentul este cel al tuberculozei pulmonare.
Sarcoidoza laringiană (Besnier-Boeck-Schaumann) - disfonie şi senzaţie de iritaţie laringiană cauzate de depozitele sarcoidozice în laringe. Pentru diagnostic se face biopsie din laringe şi prescalenică.
Sifilisul laringian: formele secundare sunt asemănătoare cu cele faringiene, se manifestă cu plăci mucoase. Sifilisul terţiar poate fi gomos sau sclero-gomos, determină leziuni distructive importante şi cicatrici stenozante.
Scleromul laringean şi lepra sunt propagate din fosele nazale; în laringe determină leziuni obstructive localizate subglotic. Ambele beneficiază de tratament cu rifampicină.
Pemfigusul şi eritemul multiform produc bule ce se sparg şi lasă eroziuni dureroase, mai ales la nivelul epiglotei. În absenţa leziunilor cutanate, diagnosticul se pune bioptic.

4.7. TULBURĂRILE MOTORII ALE LARINGELUI

4.7.1. TULBURĂRILE NEUROPATICE.

Monoplegia recurenţială. Nervii recurenţi pot suferi trei feluri de leziuni: nevrite, compresiune externă şi secţiune. Etiologia monoplegiei poate fi traumatică accidentală, iatrogenă (chirurgia glandei tiroide, a esofagului, traheei, marilor vase, cord), compresiuni prin tumori mediastinale, tiroidiene, esofagiene, adenopatii hilare sau cervicale, anevrisme (aortă sau subclavie), decompensări cardiace cu hipertrofia cordului, leziuni pulmonare şi pleurale apicale drepte, etc. Clinic bolnavul prezintă disfonie dacă coarda este fixată în abducţie (voce bitonală), sau prezintă disfonie doar la vocea cântată, când creşte înălţimea sunetului (dacă coarda este fixată în adducţie). La laringoscopie, coarda vocală paralizată este imobilă, atrofiată, mai scurtă şi denivelată faţă de cea opusă, cu aritenoidul basculat înainte. Diagnosticul trebuie să facă ancheta epidemiologică, iar tratamentul se rezumă la exerciţii vocale, rareori este necesară împingerea chirurgicală a corzii paralizate spre linia mediană (injectare de silicon în grosimea corzii).
Diplegia recurenţială recunoaşte ca etiologie sifilisul nervos, polioencefalitele virale, poliomielita ascendentă, encefalitele din febra tifoidă, difterie, accidente vasculare bulbare, saturnism, scleroza laterală amiotrofică, siringobulbia, sindromul Arnold-Chiari, cancerul tiroidei, esofagului, adenopatii hilare în cancerul pulmonar, limfosarcomul mediastinal, chirurgia glandei tiroide sau a esofagului, traumatisme obstetricale etc.
Clinic se deosebesc trei forme:
q       diplegie în adducţie ( sindrom Gerhardt), cu glota redusă la o fantă ce permite o voce bună, dar o respiraţie defectuoasă ( dispnee ) care necesită de regulă traheostomie. Dacă etiologia este benignă, după stabilizarea leziunilor ( 6 luni ), se pot executa intervenţii de îndepărtare a unei corzi vocale ( cordopexie);
q       diplegie în abducţie ( sindrom Ziemssen), oferă o respiraţie normală şi o fonaţie nulă. Riscul major constă în frecventele aspiraţii alimentare ce duc la pneumonii letale;
q       diplegie în poziţie intermediară, rară.
Tratamentul este etiologic, iar atunci când este posibil, are şanse maxime de rezolvare.

4.7.2. TULBURĂRILE MIOPATICE

Sunt tulburări de motilitate ale unuia sau mai multor perechi de muşchi laringieni intrinseci. Apar în reumatism, după eforturi vocale mari, în urma laringitelor acute. Provoacă disfonie de diferite grade. Aspectul laringelui este diferit, în funcţie de muşchiul afectat, dar toate determină insuficienţă glotică în fonaţie, cu disfonie. Tratamentul este etiologic, foniatric, tonifiant, faradizări, ionizări.

4.7.3. HEMIPLEGIILE LARINGIENE ASOCIATE

Etiologia poate fi variată:
q       Afecţiuni exo şi bazocraniene: cancer de rinofaringe extins la gaura ruptă posterioară sau adenopatie metastatică la acest nivel; cancerul urechii medii, parotidei; tumora glomusului de jugulară; tumori nervoase parafaringiene; tumorile bazei craniului; traumatisme cervicale şi ale bazei craniului; polinevrite inflamatorii sau toxice.
q       Afecţiuni meningo-radiculare: meningitele bazale (TBC, sifilis, pneumococice) poliradiculonevrite Guillain-Barre, zona zoster, extensia posterioară a tumorilor unghiului ponto-cerebelos.
q       Leziuni bulbare: leziuni vasculare (sindrom Wallenberg), inflamatorii (poliomielita acută anterioară), siringobulbie, tumori ale bulbului, cerebelului sau ventriculului IV.

Manifestările clinice:
q       Sindromul Avellis, cu paralizia hemivălului şi hemilaringelui ( X şi XI bulbar-nucleul intern al n. spinal ); devierea vălului de partea sănătoasă şi imobilitatea corzii vocale.
q       Sindromul Schmidt are semnele precedentului, dar se adaugă spinalul (XI-nucleul spinal intern şi extern), cu paralizia sternocleido-mastoidianului şi trapezului, bolnavul ţine capul rotat cu bărbia de partea bolnavă şi nu poate ridica umărul sau braţul mai sus de umăr
q       Sindromul Jackson adaugă la precedentele şi paralizia hipoglosului ( XII), cu devierea limbii de partea paralizată când este proiectată afară.
q       Sindromul Vernet ( de gaură ruptă posterioară), adaugă la sindromul Schmidt paralizia glossofaringianului (IX-X-XI); bolnavul prezintă semnul "perdelei" (devierea peretelui posterior al faringelui în timpul contracţiei provocată de atingerea cu apăsătorul de limbă, dinspre partea paralizată spre cea sănătoasă. Este un sindrom frecvent.
q       Sindromul Collet-Sicard asociază la precedentul şi paralizia hipoglosului.
q       Sindromul Villaret asociază la precedentul şi paralizia simpaticului cervical (cu sindrom Claude-Bernard-Horner: exoftalmie, mioză şi micşorarea fantei palpebrale).

4.7.4. SPASMELE LARINGELUI

Sunt contracturi de durată mai lungă sau mai scurtă a tuturor muşchilor intrinseci (spasm glotic). Clinic se manifestă cu oprirea trecerii aerului prin laringe. Bolnavul este agitat, devine cianotic, iar dacă spasmul durează, îşi pierde cunoştinţa. Uneori este letal, alteori se relaxează înainte de oprirea excursiilor toracice şi bolnavul îşi revine. Etiologia recunoaşte o iritare a fibrelor motorii sau un reflex. Apare în inflamaţii, corpi străini, adenoiditele copilului (laringita striduloasă), teren spasmofilic. Dacă spasmul se prelungeşte, poate fi însoţit de convulsii. Laringoscopia este contraindicată, ea poate descoperi un laringe închis. Tratamentul spasmelor laringelui este etiologic. Uneori instilarea de apă rece în fosa nazală îl face să cedeze. În caz de moarte iminentă, traheostomia de extremă urgenţă şi respiraţia artificială gură la sondă sau canulă poate salva bolnavul.


4.8. TUMORILE LARINGELUI

4.8.1. TUMORILE BENIGNE ALE LARINGELUI.

Sunt destul de numeroase şi variate. Le vom expune pe cele care se întâlnesc mai des.
l. Polipul laringian este o tumoră conjunctivă, un angiofibrom care apare cu predilecţie la persoanele care ţipă. Clinic se manifestă prin disfonie permanentă sau intermitentă. La examenul laringoscopic se observă o tumoretă roşie sau roşie-­violacee, pediculată sau sesilă pe marginea liberă a corzilor vocale, de dimensiuni ce nu întrec pe cea a unui bob de piper. Riscul de malignizare este redus. Tratamentul este chirurgical, de extirpare prin laringoscopie, urmată de examen histopatologic.
2. Papilomul laringian este o tumoră cu structură epitelială, centrată de un schelet conjunctiv. Se deosebesc două forme clinice diferite:
- Papilomatoza copilului are o etiologie virotică. Este benignă, dar cu evoluţie clinică gravă. Mai frecventă între 2 şi 8 ani, debutează cu o disfonie permanentă şi progresivă, pentru ca după un interval de câteva săptămâni sau luni, să apară şi dispneea, progresivă, permanentă, determinând în final asfixia mecanică. La examenul laringoscopic se observă mase muriforme, roşiatice, diseminate, ce se pot localiza oriunde pe suprafaţa mucoasei laringiene. Tratamentul constă în extirparea maselor papilomatoase, preferabil sub anestezie generală. Distrugerea papiloamelor cu laser CO2 este metoda cea mai eficace. De obicei recidivează şi sunt necesare şedinţe repetate. La pubertate se răresc şi dispar, deşi se întâlnesc şi cazuri identice la adult.
- Papilomul adultului este localizat numai la nivelul corzilor vocale şi este unic sau în număr redus. Recidivele sunt mai rare, reprezintă însă o stare precanceroasă importantă. La laringoscopie apare ca o masă muriformă pe o coardă vocală ce are mobilitatea păstrată. Necesită extirpare şi examen histopatologic pentru a stabili benignitatea tumorii. Bolnavii cu papilom trebuie dispensarizaţi.


4.8.2. CANCERUL LARINGELUI

Este o tumoră frecventă, reprezentând 50 % din cancerele O.R.L. şi 3 % din tumorile maligne.
Etiologia este necunoscută; factorii favorizanţi ar fi următorii:
-          fumatul (peste 200.000 ţigarete fumate);
-          alcoolul;
-          atmosfera poluată (praf cu crom);
-          stările precanceroase (leucoplazia, pachidermia,papilomul adultului);
-          sexul masculin;
-          vârsta peste 40 de ani.
Histopatologic macroscopic, tumora poate fi infiltrantă, vegetantă sau ulcerată. Întâlnim însă forme infiltro-vegetante sau infiltro-ulcerate. Microscopic este vorba aproape întotdeauna de carcinoame spinocelulare.
Clinic: Simptomatologia de debut este totdeauna exclusiv locală. Bolnavul se plânge uneori de o disfonie cronică, progresivă, neinflenţată de diferite tratamente, alteori de o dispnee care se instalează lent şi este şi ea progresivă. Sunt bolnavi care declară odinofagia ca primul semn subiectiv, cu clasica iradiere în urechi. Disfagia şi tusea seacă însoţesc semnele precedente. Mai târziu, difonia şi dispneea sunt prezente amândouă, apare durerea, adenopatia laterocervicală. Pot să apară fistule cutanate. Sialoreea, halena fetidă, sunt frecvente. Bolnavul moare prin asfixie, sau dacă s-a făcut traheostomie, moare prin hemoragie: caşexie, sau metastaze pulmonare.
Examenul obiectiv va descoperi aspecte variabile, în funcţie de locul de debut al tumorii şi stadiul clinic.

Forme anatomo-clinice

Cancerul corzii vocale (cancerul glotic) apare cu disfonie şi este infiltro-vegetant. Laringoscopic se vede ca o tumoră sesilă pe o coarbă vocală, în treimea medie sau anterioară. La început coarda îşi păstrează mobilitatea, apoi se infiltrează şi devine fixă. Cancerul glotic se extinde la coarda opusă prin comisura anterioară, apoi subglotic. Metastazele ganglionare sunt tardive.
Cancerul vestibulo-epiglotic (supraglotic) este mut clinic o perioadă destul de lungă, apoi determină disfonie şi odinofagie. Este infiltro-ulcerat, prinde epiglota şi benzile ventriculare. Se extinde anterior spre spatiile extralaringiene, spre baza limbii, glotă şi subglotic. Regiunea supraglotică este foarte bogată în vase limfatice şi adenopatia este frecventă şi precoce (40 % ).
Cancerul transglotic, este un cancer glotic care invadează ventriculul, banda ventriculară (şi spaţiul subglotic) şi în care punctul de plecare nu poate fi recunoscut. Adenopatie metastatică frecventă (40 %)
Cancerul subglotic, mai rar ca precedentele, este infiltrativ, determină dispnee prim imobilizarea corzilor, uneori înainte de a se putea vedea tumora. Se extinde la corzi şi spre trahee. Adenopatia nu este rară (20%).
Cancerul faringo-laringian este o formă mai tardivă, când un cancer de pe un versant al plicii ariteno-epiglotice a cuprins ambele organe. Se manifestă prin odinofagie, apoi determină disfonie, dispnee, disfagie. Adenopatia este precoce şi frecventă. Diagnosticul se pune totdeauna prin biopsie şi examen histopatologic. Bilanţul leziunilor se face prin laringoscopie, radiografii, tomografii, tomografie computerizată, esofagoscopie, radiografie pulmonară, palparea ganglionilor, limfografie, etc. Tratamentul: există 4 metode de terapie în scop curativ: chirurgicală, radioterapeutică, chimioterapică şi imunologică.

Tratamentul chirurgical.
 Când tumora se descoperă într-un stadiu incipient, extirparea unor anumite porţiuni ale laringelui poate vindeca boala şi poate păstra parţial funcţia organului. Aceste intervenţii numite parţiale pot fi făcute în plan vertical (pentru etajul glotic şi subglotic), cordectomia (extirparea unei corzi vocale), laringectomia fronto-laterală (se extirpă o coardă şi puţin din cea opusă). Pentru etajul supraglotic, laringectomiile parţiale sunt în plan orizontal: epiglotectomia, laringectomia parţială orizontală supraglotică. Aceste procedee au nenumărate variante tehnice. Când tumora este mai mare, laringectomia trebuie să fie totală, bolnavul rămânând cu traheostomă permanentă. O serie de tehnici chirurgicale moderne caută să păstreze respiraţia pe căi naturale şi parţial fonaţia, sunt aşa-numitele laringectomii reconstructive. În cazul funcţiei fonatorii pierdute, bolnavii beneficiază de învăţarea erigmofoniei în şcoli speciale, obţinând o voce inteligibilă (bolnavul înghite aer şi îl eructează controlat, zgomotul produs la gura esofagului este modulat în faringe şi cavitatea bucală). Adenopatia se extirpă chirurgical, făcându-se evidarea ganglionară cervicală (neck dissection).
Rezultatele globale ale chirurgiei cancerului laringian sunt de 60 % supravieţuiri la 5 ani. Pentru formele incipiente, rezultatele pot fi spectaculoase (95% în cordectomii).
Când tumora nu mai este extirpabilă chirurgical, sau când bolnavul refuză tratamentul, se poate face traheostomia, cu scop paliativ.
Tratamentul radiologic se face actualmente cu energie înaltă (telecobaltoterapie, betatron etc.). Rezultatele sale sunt superpozabile cu cele chirurgicale pentru tumorile de dimensiuni reduse ( T1 şi T2). Infecţia, pericondrita, volum tumoral mare, radiorezistenţa unor forme, reprezintă contraindicaţii pentru radioterapie. Radioterapia şi chirurgia se completează reciproc în tratamentul cancerului de laringe: este indicată radioterapie postoperatorie la aproape toţi bolnavii, iar tumorile nevindecate prin radioterapie pot fi extirpate chirurgical. Cele mai bune rezultate se obţin prin colaborarea între oncolog şi chirurg şi stabilirea pentru fiecare caz în parte a tratamentului care prezintă cele mai multe şanse.
Chimioterapia este pentru moment adjuvantă, ea singură nu poate asigura vindecarea. Este utilă uneori preoperator sau în caz de recidive. Chimioterapia înainte de iradiere poate creşte răspunsul tumorii la tratament.
Imunoterapia rămâne pentru moment o speranţa.
Prognosticul general al cancerului de laringe depinde de precocitatea aplicării tratamentului şi de conştiinciozitatea cu care bolnavul se prezintă la controale postoperatorii sau postradioterapeutice.
Reintegrarea socială. Pacientul şi familia lui vor primi informaţii complete înainte de operaţie privitor la sechelele funcţionale postoperatorii. Este necesară postoperator o îngrijire medicală şi psihologică.
Rolul medicului de medicină generală constă în trimiterea la specialist a oricărei disfonii ce durează mai mult de o lună, mai ales dacă este vorba despre un bărbat fumător peste 40 de ani, de a face educaţie sanitară contra fumatului, de a trimite la control bolnavii trataţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!