Anomaliile dentare izolateANODONȚIA
     Definiție: absența unor dinți (până la numărul total) ca rezultat al neformării mugurilor dentari sau distrucției lor în stadiile incipiente de dezvoltare.
     Pentru a defini minusul numeric în formula dentară literatura de specialitate utilizează o multitudine de termeni:
                   - absența congenitală de dinți
                   - agenezie
                   - anodonție
                   - aplazie dentară
                   - atelectodonție
                   - diminuarea numărului dentar
                   - dinți subnumerari
                   - hipodonție
                   - lipsa ereditară a dinților
                   - oligodonție
                   - reducerea numerică a dinților
  
   Agenezie = anomalie caracterizată prin nedezvoltarea sau dezvoltarea insuficientă a unui organ în cursul perioadei embrionare. Poate fi totală sau parțială.
     Hipodonție = absența unui număr redus de dinți (minim 4 dinți – 1968, Gysel).
     Oligodonție = absența unui număr mare de dinți de pe arcade (peste 8 dinți – 1968, Gysel).
     Anodonția = lipsa congenitală a dinților de pe arcadele dentare.
     Când lipsesc toți dinții de pe un maxilar anodonția este totală, iar când lipsește un număr limitat de dinți anodonția este parțială, care la rândul ei poate fi redusă (lipsesc 1-2 dinți de pe o hemiarcadă) sau întinsă.    
     În perioada 1990-1996, prof. univ. dr. Ecaterina Ionescu a realizat un studiu statistic pe un lot de pacienți cu anomalii dento-maxilare.
     Concluziile  studiului:
          - frecvența anodonțiilor în raport cu alte anomalii = 3,53%
          - anodonția apare mai frecvent în dentiția permanentă (16/1)
          - este mai frecventă la fete – 2/1
          - dintele cel mai frecvent absent: I.L. sup.; M.3 inf.; M.3 sup.; PM.2 inf.; I.L. inf.; I.C. inf; PM.2 sup.; M.2 inf.; PM.1 sup.; molarii sup.; I.C. sup.
          - afectează ambele maxilare, dar mai frecvent maxilarul superior
          - este mai frecventă la populația europeană, la albi comparativ cu negrii (Dalhberg)
     În urma observațiilor clinice s-a constatat:
                   - 1. dentiția permanentă poate evolua normal, chiar dacă dentiția temporară a fost afectată de reducerea numerică
                   - 2. în dentiția permanentă se poate repeta situația de reducere numerică existentă în dentiția temporară
                   - 3. în dentiția permanentă pot să apară elemente dentare în plus, chiar dacă acestea au fost în minus în dentiția temporară
       Criterii de clasificare a anodonţiilor:
     numărul dinţilor absenţi
     dentiţia interesată
     etiologie
     aspectul clinic
     morfo-clinic
     topografie
     clinico-topografic
Criteriul clinico-topografic a fost introdus în 1994 de Viorica Milicescu, Ana-Maria Tătăreanu. Este o clasificare amplă, pe cinci grupe, relativ dificilă, dar care încearcă să cuprindă toate entităţile acestei anomalii de deficit dentar.
a.  Anodonţie de incisivi laterali superiori
     bilaterală
     unilaterală
b. Anodonţie de premolari doi superiori
     simetrică
     unilaterală
c. Anodonţie de incisivi centrali inferiori
     simetrică - cu sau fără micşorarea spaţiului
     asimetrică - cu sau fără omolog
d. Anodonţie de premolari doi inferiori
     simetrică
     asimetrică
e. Anodonţii atipice (haotice)
     reduse - 1 -2 dinţi absenţi din grupe diferite, pe maxilare diferite
     multiple (întinse) - mai mult de doi dinţi absenţi
               
ANODONŢIA DE INCISIV LATERAL  SUPERIOR
     Poate fi:
a) simetrică (bilaterală)
             -cu persistenţa dintelui temporar
             -fără prezenţa corespondentului temporar
b) asimetrică
             -cu incisivul contralateral omolog normal sau de cele mai multe ori cu omolog nanic
             -cu sau fără persistenţa predecesorului temporar
             -cu sau fără spaţiu păstrat
     Tulburările fizionomice sunt cele care impun prezentarea pacientului la specialist.
      Tulburările consecutive - uneori de o gravitate remarcabilă, o însoţesc destul de frecvent:
       - o dezvoltare insuficientă a arcadei alveolare superioare
       - cu rapoarte de ocluzie inversă frontală
       - modificări faciale caracteristice: inversarea treptei labiale şi proeminenţa mentonului

ANODONŢIA DE INCISIV CENTRAL INFERIOR
     Poate fi:
               a) simetrică                  
           b) asimetrică
      Ambele forme cu sau fără omolog în seria temporară şi de asemenea cu sau fără micşorare de spaţiu
În anodonţia ambilor incisivi centrali inferiori,rezultă o breşă mare, care antrenează tulburări funcţionale complexe:
     fizionomice - generate atât de breşa în sine, cât şi de stagnarea limbii în repaus cu modificarea conturului labial
     fonetice - pronunţia deficitară a fonemelor dentale şi siflante, cu proiectare de picături de salivă în timpul vorbirii
     ocluzale - care rezultă din edentaţia în sine, cât şi din migrările secundare
     suferinţă parodontală - care poate apare precoce, dar frecvent este răspuns tardiv la trauma ocluzală

ANODONŢIA DE PREMOLAR II
     Este destul de frecventă.
     Depistarea precoce este un deziderat ce poate scăpa unui examen clinic superficial.
     Poate fi de :
       a) simetrică
                 -      cu persistenţa molarului temporar în    poziţie normală
                 -      cu reincluzia molarului temporar, care poate antrena ca semn clinic suplimentar           mezio-înclinarea molarului de 6 ani şi disto-înclinarea premolarului I
      b)     asimetrică
             - cu persistenţa corespondentului temporar
        - cu înclinarea dinţilor vecini către breşă
     În anodonţiile de premolar II, molarul II temporar poate persista în funcţiune, până la vârste înaintate (45-50 ani).
     Longevitatea mai mare a acestora este explicată de HARNISCH (1950) prin faptul că rămânând la nivelul planului de ocluzie suportă influenţa favorabilă a stimulului masticator.
     După BRABANT “longevitatea” acestora s-ar datora anchilozei osteoradiculare care se formează.
     Manifestările clinico-funcţionale determinate de aceste anodonţii nu sunt prea evidente.
     În absenţa premolarului II este posibil, ca prin denivelarea planului de ocluzie (ca urmare a deplasărilor verticale şi orizontale a antagoniştilor şi vecinilor) relaţia de ocluzie să devină traumatogenă, să apară obstacole în dinamica mandibulară cu consecinţe nefavorabile asupra parodonţiului şi articulaţiei temporo-mandibulare.

ANODONȚIA ÎNTINSĂ
     Interesează frecvent ambele arcade, cu o topografie de obicei simetrică cu un tablou clinic foarte asemănător, diferenţele fiind date de prezenţa dinţilor, în număr mai mare sau mai mic.
     Cu cât numărul dinţilor absenţi este mai mare prezintă mai multe elemente comune cu anodonţia subtotală şi totală.
     Manifestările clinico-funcţionale :
      - cu cât lipsesc mai mulţi dinţi, cu atât creşterea şi dezvoltarea facială este mai atinsă, dinţii fiind centre osteogenetice secundare
      - absenţa lor influenţează creşterea şi dezvoltarea maxilarelor, dar şi, chiar dacă mai există posibilitatea mineralizării lor până la 14- 15 ani, determinând o arcadă scurtată, obligă la o deosebită supraveghere a integrităţii molarilor de 6 ani şi, de asemenea, la blocarea egresiunii sau extruziei molarilor de 12 ani de pe maxilarul antagonist până la o vârstă la care va fi posibilă rezolvarea terapeutică prin implant sau protetic

ANODONȚIILE SUBTOTALE ȘI TOTALE
     Declanşează probleme similare edentaţiilor de amploare la care se adaugă particularităţi agravante determinate de:
            - existenţa unui organism în perioada de      creştere
            - existenţa unui câmp protetic foarte defavorabil privind menţinerea protezelor şi           transmiterea forţelor
     Tabloul clinic este complex cu semiologie uneori caracteristică, chiar patognomonică, atât extraoral cât şi intraoral.
     Modificările faciale sunt caracteristice determinând aspectul facial „de bătrân” prin: etajul inferior micşorat, datorită unui suport dentar redus, profil concav cu deplasarea punctului Gnation anterior de planul Simon, şanţul labio-mentonier accentuat, buza inferioară este răsfrântă.
     La palparea atentă a contururilor osoase se constată o hipodezvoltare osoasă.
     Crestele sunt foarte reduse vestibulo-oral, chiar ascuţite, în special la arcada inferioară, unde sunt limitate la o zona fibroasă îngustă.
     În anodonţiile subtotale, dinţii existenţi sunt de regulă simetrici, uneori reduşi de volum și atipici ca formă.
     Tulburările funcţionale, foarte severe, sunt în special cele masticatorii şi fizionomice, dar nu sunt de neglijat nici cele fonatorii sau psiho-sociale.
     Dezvoltarea generală este întârziată şi perturbată datorită atât afecţiunilor de sistem cât şi deficienţelor funcţionale.
     Toate formele clinice de anodonţie, dar, mai frecvent, tabloul clinic al acestor forme clinice este foarte asemănător, diferenţele sunt date de prezenţa dinţilor, în număr mai mare sau mai mic.
     Cel mai frecvent, anodonţia subtotală şi totală sunt semne însoţitoare, cu caracter patognomonic, în cadrul unor boli cu interesare organică complexă, ecto-mezodermală:
     - sindromul Langdon -Down (trisomia 21)
     - sindromul Franceschini - Wolf
     - displazia ectodermală ereditară
     - sindromul Turner
     - displazia dento-facială (displazie ecto-mezodermală)

     Diagnosticul de anodonție, în urma examenului clinic și în funcție de vârstă, se bazează pe:
                   - absența dinților permanenți la o vârstă la care  ar fi trebuit să erupă
                   - persistența dinților temporari mult peste termenul de permutare dentară
                   - tulburări în procesul de erupție al dinților permanenți existenți
                   - dismorfoze ale dinților permanenți existenți (modificări de volum și formă sub aspectul dinților conici, nanici)

ETIOPATOGENIA  ANODONŢIEI
CONCEPTE  ETIOPATOGENICE FILOGENETICE
Teoria proterogenetică
     Conform acestei teorii, în procesul de modificare filogenetică a formulei dentare sunt interesaţi ultimii dinţi din fiecare şir, respectiv incisivul lateral, al doilea premolar, molarul de minte; excepţia acestei reguli este prezentă pe grupul incisiv inferior, unde mai frecvent lipseşte incisivul central.
CONCEPTE  ETIOPATOGENICE ONTOGENETICE
     Absenţa dentară apare ca un simptom ori de câte ori cauze cu acţiune electivă pe formaţiunile ectodermale acţionează asupra embrionului în perioada de proliferare a mugurilor dentari din lama dentară, cazuri în care lipsa dinţilor este multiplă, neselectiv distribuită.
     Factori generali: boli constituționale,boli infecto-contagioase,deficiențe nutriționale în timpul sarcinii, traumatisme intrauterine, embriopatii.
      Factori locali: distrucție traumatică a germenilor formați, îndepărtarea intempestivă iatrogenă a mugurilor dentari permanenţi, osteomielita acută şi subacută a maxilarelor în timpul formării dinţilor, necroza întinsă a maxilarelor, tumori ale maxilarelor, procesele supurative periapicale ale dinţilor temporari.
EREDITATEA ŞI ANODONŢIA
     Numărul dinţilor, forma, dimensiunile, detaliile morfologice sunt determinate genetic.
     În etapa de proliferare a celulelor epiteliale şi de declanşare a diferenţierii celulelor mezenchimale, a formării mugurilor dentari, inducţia, este factorul principal.
      Unele tulburări ale celulelor inductoare s-au dovedit că pot fi transmise ereditar.
      Ereditatea îşi spune cuvântul şi-n etapele următoare, până la formarea totală a organului dentar, deţinând prioritate dar nu şi exclusivitate.
     Bazaţi pe faptul că anodonţia a fost constatată la mai mulţi membri ai aceleiaşi familii şi chiar la mai multe generaţii, majoritatea autorilor atribuie un rol important, uneori chiar exclusiv, eredităţii în apariţia acestei anomalii.
 
GLANDELE ENDOCRINE
     Stadiul cercetărilor actuale demonstrează că dezvoltarea dentară este puternic influenţată de activitatea glandei endocrine, dar numai în etapa erupţiei dentare cert, şi probabil în morfodiferenţiere, aceasta bazat pe faptul că începutul dezvoltării glandei endocrine coincide, în mare, cu diferenţierea celulară de la nivelul organului dentar.

MALFORMAŢIILE CONGENITALE
     În general, despicăturile anterioare sunt însoţite şi de modificări ale arcului dentar, calitative şi cantitative, exprimate în primul rând prin soluţii de continuitate de cele mai multe ori cu variaţii ale numărului de dinţi, lipsa dentară fiind relativ prezentă. 

CONDUITA TERAPEUTICĂ ŞI CRITERII DE TRATAMENT ÎN ANODONŢIE
     Complexitatea tulburărilor generate de anodonţie şi în mod special de anodonţiile întinse, impune rezolvarea terapeutică de urgenţă în condiţii cât mai biologice şi fiziologice, adecvate specificului de vârstă.
     Această anomalie pune probleme în tratament (mai ales când interesează mai mulţi dinţi) datorită faptului că este vorba de un organism în creştere, cu un aparat dento-maxilar supus celor mai variate influenţe, foarte receptiv la acestea.
     Depistarea precoce este indispensabilă pentru interceptarea complicaţiilor şi tulburărilor a căror cauză pot fi.
     Decizia terapeutică este şi în funcţie de:
        - momentul depistării anomaliei
        - contextul general buco-dentar
        - starea dinţilor temporari
        - localizarea anomaliei
        - potenţialul biologic al pacientului
        - vârsta pacientului
     Păstrarea dinţilor temporari este posibilă atunci când rizaliza rădăcinilor este absentă şi dintele nu prezintă leziuni carioase întinse.
     Beneficiază de această atitudine terapeutică molarul II temporar în cazul anodonţiei premolarului II (mai ales la mandibulă), deoarece s-a constatat că acest dinte se poate menţine pe arcadă în absenţa succesionalului sau până la vârste înaintate (40-50 de ani) şi pentru că rezolvarea protetică a unei edentaţii unidentare laterale se face fără dificultate.
     Dinţii frontali temporari nu beneficiază de terapie conservatoare deoarece, deşi persistă peste termenul lor de eliminare (18-20 ani), au totuşi o durată scurtă, chiar în condiţiile depulpării.
     Conduita terapeutică în anodonţiile dinţilor anteriori cu persistenţa dinţilor temporari, trebuie să vizeze extracţia cât mai timpurie a dintelui temporar pentru a permite închiderea breşei prin migrarea dirijată mezială a celorlalţi dinţi.
     De cele mai multe ori starea dinţilor impune extracţia dinţilor temporari.
     În aceasta situaţie, problema care se pune este atitudinea faţă de breşa ce apare în urma extracţiei dintelui temporar.
      Astfel, exista două variante posibile:
           - reducerea spaţiilor prin dirijarea ortodontică a dinţilor permanenţi
           - menţinerea spaţiilor şi rezolvarea acestora ulterior prin mijloace protetice sau chirurgicale
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!