Examenul clinic şi examenul radiologic
   Examenul clinic

     stabilirea indicaţiei de extracţie
             evaluarea gradului de dificultate al extracţiei :
                                       - abordul dintelui;
                                       - starea coroanei;
                                       - mobilitatea dintelui;
                                       - imposibilitatea deschiderii gurii:
                   - trismus
                                            - constricţie;
                                            - poziţia dintelui pe arcadă  sau în afara acesteia
 
    Examenul radiologic : - radiografia retrodentară, ortopantomograma :

                         - numărul, mărimea şi dimensiunea rădăcinii;
                                      - direcţia rădăcinilor;
                                      - septul interadicular;
                                      - spaţiul periradicular;
                                      - densitatea osoasă;
                                      - prezenţa sau absenţa leziunilor periapicale ;
                                      - raporturile cu elementele anatomice adiacente.


     - gradul de dificultate al extracţiei depinde de o serie de factori locali:
                            - accesul chirugical;
                            - mobilitatea dinţilor;
                            - gradul de distrucţie coronară;
                            - relaţia cu structurile vecine;
                            - examenul radiologic al dintelui ce va fi extras;
                            - configuraţia rădăcinilor ;
                            - raportul dinţilor temporari cu foliculii dinţilor permanenţi.
      Pregătiri preextracţionale

§           extracţia dentară – intervenţie programată !!!!!
§           se va explica pacientului pe înţelesul său necesitatea extracţiei şi eventualele riscuri legate de complicaţiile postextracţionale;
§           înainte de extracţie – clătirea gurii cu soluţii antiseptice (clorhexidină);
§           instrumentele de extracţie şi câmpurile trebuie să fie sterile;
§           medicul va purta mânuşi de protecţie;
§           pacientul va fi aşezat în poziţie şezândă cu capul fixat pe tetieră;
§           poziţia medicului va fi de regulă în dreapta pacientului şi în faţă (în poziţia de la ora 2);
§           cu mâna stângă va menţine maxilarul sau mandibula ;
§           cu mâna dreaptă va efectua manoperele de extracţie
     Instrumentarul pentru extracţie

     sindesmotoamele: mâner + parte activă;
Ø     lama foarte subţire şi tăioasă se insinuează:
Ø    între dinte şi marginea gingivală la colet;
Ø    între rădăcină şi alveolă secţionând ligamentul alveolo-dentar cât mai apical;

      elevatoarele: asemănătoare sindesmotoamelor
ü     lama mai robustă în formă de : - jgheab;
                                                    - vârf de lance;
ü     pot fi : - drepte – maxilar;
                - curbe (perechi) – mandibulă;
ü     elevator „picior de ciută” – activ frontal folosit la extracţia resturilor radiculare;
ü     elevator „Lecluse” sau „în limbă de crap” – indicat în extracţia molarului 3 inferior cu rădăcini curbe.
    cleştii : - există o mare varietate în funcţie de forma şi poziţia dinţilor;
Ø     cu fălcile în prelungirea mânerului sau paralel cu acesta pentru dinţii maxilari;
Ø     fălcile fac un unghi drept sau obtuz cu mânerul pentru dinţii mandibulari;
Ø     cleştii drepţi – pentru maxilar – în zona anterioară, frontală;
Ø     cleşti „în baionetă” pentru dinţii posteriori;
Ø     cleşti cu fălci rotunde pentru dinţii monoradiculari;
Ø     cleşti cu fălci prevăzute cu pinteni pentru dinţii pluriradiculari;
Ø     cleşti pentru molarii maxilari sunt pereche – stânga-dreapta – excepţie: un singur cleşte pentru molarul 3;
Ø     cleştii pentru mandibulă pot fi :
Ø     îndoiţi pe muchie;
Ø     îndoiţi pe lat – folosiţi la pacienţii cu deschiderea arcadelor dentare limitată mai ales pentru molarul 3;
Ø     cleştii au partea activă cu striaţii pentru o priză fermă asupra dintelui şi prevenirea derapajelor.

Instrumentarul ajutător extracţiei:
ü     depărtătoare;
ü     bisturiu;
ü     decolatoare;
ü     freze dentare;
ü     freze de os;
ü     ace şi fire de sutură;
ü     port-acul;
ü     forfecuţe de plastie
ü     pense chirurgicale

    Etapele extracţiei dentare 
q   sindesmotomia;
q   dilatarea osului alveolar;
q   aplicarea cleştelui de extracţie;
q   luxarea dintelui cu ajutorul cleştelui de extracţie;
q   extracţia propriu-zisă;
q   chiuretajul alveolei postextracţional;
q   sutura postextracţională
©Extracţia dinţilor maxilari
©   Poziţia pacientului
©   Pacientul priveşte în faţă pentru extracţia dinţilor anteriori sau pentru cei situaţi în cadranul drept.
©   Capul rotat uşor spre dreapta pentru dinţii din cadranul stâng.
©   Gura este larg deschisă, pentru a asigura o vizibilitate maximă.
©   Operatorul aşezat de partea dreaptă, îndepărtează buza şi obrazul cu indexul stâng şi menţine policele la nivelul procesului alveolar palatin pentru dinţii din regiunea anterioară sau de partea stângă.
©   Acestă poziţie permite:
©   îndepărtarea părţilor moi ale obrazului
©   stabilizarea capului pacientului
©   sprijinirea procesului alveolar
©   asigurarea informaţiilor tactile privind evoluţia extracţiei
©   pentru dinţii situaţi de partea dreaptă, indexul se sprijină pe faţa palatinală a procesului alveolar, iar policele este aşezat în vestibul.
©   Incisivii maxilari
©   IC maxilar are o rădăcină groasă, conică, de obicei dreaptă.
©   IL maxilar are o rădăcină mai subţire şi mai lungă, prezentând uneori o recurbare distală la nivelul 1/3 apicale.
©   Osul alveolar are o grosime mai redusă vestibular.
©   Anestezia
©   plexală vestibular, asociată cu anestezie la nivelul găurii incisive bilateral (din cauza anastomozelor nervoase)
©   la gaura infraorbitală bilateral, asociată cu anestezie la gaura incisivă bilateral.
©    Se decolează gingivo-mucoasa de la nivelul coletului cu elevatoarele sau sindesmotoamele drepte pentru a mări dimensiunile coroanei clinice a dintelui, permiţând fixarea fălcilor cleştelui cât mai apical posibil.
©    Se aplică mai întâi falca palatinală a cleştelui, apoi se aplică falca vestibulară.
©    Luxarea dintelui se realizează V-O, fiind mai fermă şi mai amplă spre V.
©    După dilatarea alveolei în sens V-O se folosesc forţe de rotaţie lente.
©    Rotaţia va fi minimă în cazul IL dacă radiologic s-a confirmat prezenţa recurbării distale.
©    După luxare, dintele va fi tracţionat în sens V-I.

©   Caninii maxilari
©   Prezintă cea mai lungă rădăcină.
©   Deşi corticala V este subţire, destul de frecvent extracţia este mai dificilă, din cauza lungimii rădăcinii.
©   Anestezia
©   anestezie plexală şi infiltraţie palatină
©   anestezie la gaura infraorbitală şi la nivelul găurii incisive.
©      După decolarea gingivo-mucoasei la nivelul coletului cu ajutorul elevatorului sau a sindesmotomului drept, se aplică cleştele cât mai profund în alveolă şi se dilată alveola prin mişcări de basculare vestibulo-orală, mişcarea fiind mai amplă spre V.
©      Pe măsură ce se obţine dilatarea alveolei, se repoziţionează cleştele cât mai apical.
©      După luxaţie, dintele este eliberat pe o direcţie V-I.
©   Premolarul 1 maxilar
©    De obicei (65-75%) este biradicular.
©    Chiar în cazul în care are o singură rădăcină, este posibil ca aceasta să prezinte o bifurcaţie în 1/3 apicală.
©    Rădăcinile pot fi foarte subţiri şi se pot fractura mai uşor decât în cazul altor dinţi maxilari.
©    Corticala V este mai subţire decât cea palatinală.
©   Anestezia:
©   plexală cu infiltraţie palatinală
©   gaura infraorbitară cu palatină mare.
©    După decolarea gingivomucoasei de la nivelul coletului cu ajutorul elevatorului sau a sindesmotomului drept, se aplică cleştele cât mai apical şi se exercită forţe în sens V-O.

©    Forţele sunt relativ reduse în special în sens palatinal pentru a evita fracturarea rădăcinii palatine.
©    Trebuie evitată exercitarea oricărei forţe de rotaţie.
©    Dintele va fi extras prin tracţiune în sens ocluzal şi uşor vestibular.
©   Premolarul 2 maxilar
©   Dinte monoradicular cu rădăcină groasă.
©   Osul alveolar este relativ subţire V
©   Anestezia
©   plexală asociată cu infiltraţie în şanţul palatin
©   în canalul infraorbitar, asociată cu anestezie în şanţul palatinal sau la gaura palatină mare.

©    După decolare gingivomucoasei se aplică cleştele sub nivelul coletului, extracţia necesitând mişcări în sens V şi apoi în direcţie V-O cu forţe rotaţionale de tracţiune.

©   Molarul 1 maxilar
©    Prezintă 3 rădăcini groase şi relativ puternice.
©    Osul alveolar are o structură spongioasă.
©    Tabla V prezintă o proeminenţă compactă – creastă zigomato-alveolară, dar este mai subţire decât cea palatinală.
©    Sinusul maxilar poate fi situat în imediata apropiere a rădăcinilor sau se poate insinua între apexuri existând un risc crescut de perforare.
©   Anestezia:
©   anestezie la tuberozitatea maxilară, asociată uneori cu anestezie plexală pentru rădăcina MV şi anestezie la gaura palatină mare.
©    După practicarea sindesmotomiei se aplică cleştele cu pintenul de pe falca V la nivelul bifurcaţiei rădăcinilor V.
©    Se efectuează mişcări de luxare V-O, apoi tracţiune în ax asociată o o mişcare de basculare V.
©   Extracţia M2 superior
©    Anatomie radiculară similară M1, dar rădăcinile sunt mai scurte şi mai puţin divergente, dintele fiind extras mai uşor, folosind aceeaşi tehnică descrisă pentru M1 maxilar.
©    Anestezie:
l      la tuberozitatea maxilară şi la gaura palatină mare.
©   Molarul 3 maxilar (erupt)
©      Are de obicei rădăcini conice şi se extrage cu uşurinţă, osul alveolar V fiind subţire.
©      Când prezintă rădăcini multiramificate sau recurbate, bascularea V-P se va practica prin mişcări de amplitudine redusă, pentru a evita fracturarea rădăcinilor efilate sau a tuberozităţii.
©      Se poate extrage doar cu ajutorul elevatoarelor atunci când prezintă o rădăcină unică, de formă conică.
©Extractia dinţilor mandibulari
©    Pentru dinţii frontali şi cei din partea stângă, operatorul va menţine indexul în vestibulul bucal, mediusul lingual, iar policele sprijină mandibula.

©    Pentru dinţii din cadranul 4, mâna stângă a operatorului va înconjura capul pacientului, operatorul fiind situat în dreapta şi în spatele pacientului, policele fiind aşezat în şanţul lingual, indexul V, iar celelalte degete sprijinind mandibula.
©   Dinţii anteriori maxilari
©   Incisivii şi caninii mandibulari au forme similare.
©   Rădăcinile incisivilor sunt mai scurte şi mai subţiri, astfel încât vor fi îndepărtate numai după ce li s-a realizat o luxare corectă.
©   Osul alveolar are grosime relativ egală la nivel V şi L.
©   osul L poate fi ceva mai gros la nivelul C.
©   Anestezia:
©   vestibular:
l     anestezie plexală
l     anestezie la gaura mentonieră
l     anestezie la Spina Spix
l     pentru IC, anestezia se practică bilateral datorită anastomozelor
©   lingual
l     infiltraţie în şanţul mandibulo-lingual
l     anestezia nervului lingual la nivelul M3 inferior
l     în cadrul anesteziei la Spix
©    după realizarea sindesmotomiei cu elevatoarele sau sindesmotoamele curbe, se aplică cleştele cât mai apical.
©    Se realizează basculare V-L cu amplitudine egală în ambele sensuri.
©    După mobilizarea dintelui, acesta e ridicat din alveolă prin tracţiune în ax combinată cu o mişcare de basculare vestibulară.
©   Premolarii mandibulari
©    Dinţi monoradiculari, cu rădăcini lungi, groase şi rezistente.
©    Extracţia lor poate fi dificilă când rădăcina prezintă recurbări, bifurcaţii la nivelul apexului sau îngroşări apicale prin cementoză.
©    Osul alveolar este gros, compact, fiind ceva mai subţire spre V.
©   Anestezia:
©   tronculară periferică la Spina Spix
©   infiltraţie în vestibul pentru nervul bucal
©   După decolarea gingivo-mucoasei cervicale, se aplică cleştele cât mai apical posibil.
©   Luxarea dintelui se realizează prin basculare V-L.
©   dacă radiologic nu există recurbări radiculare, se poate folosi şi mişcarea de rotaţie.
©   În final, dintele este ridicat prin tracţiune în sens V-O.

©   Molarii mandibulari
©   Au de obicei 2 rădăcini, cele ale M1 fiind mult mai divergente decât cele ale M2.
©   în plus, rădăcinile pot fi convergente în 1/3 apicală, accentuând dificultatea extracţiei.
©   Osul alveolar este dur şi compact, cu corticalele V şi L groase, întărite de LOI şi LOE.
©   Anestezia:
©   nervul bucal
l     infiltraţie V
l     Veisbrem


©   nervul alveolar inferior şi lingual
l     anestezie la Spina Spix
l     Veisbrem
©   după sindesmotomie se aplică cleştele cât mai apical posibil.

©   Se folosesc mişcări puternice de basculare V-L pentru a dilata alveola şi pentru a permite eliberarea dintelui în sens V-ocluzal.
©   M2 mandibular
©     mişcarea de basculare va avea o amplitudine mai mare spre V, unde corticala alveolară este mai subţire.

©   M3 mandibular (erupt)
©   are de obicei rădăcini conice, fuzionate.
©   osul alveolar este mai subţire lingual, având o duritate mare la nivel vestibular şi retromolar.

©    Se aplică cleştele cât mai apical după sindesmotomie.
©    Luxarea se realizează prin mişcări de basculare V-L cu amplitudine mai mare spre L.
©    După luxare se asociază mişcarea de basculare cu tracţiune în ax.
©  Consideraţii generale privind extracţia cu elevatorul
     Există câteva reguli care trebuie să fie respectate la folosirea elevatorului drept:
©      elevatorul drept trebuie ţinut în mâna dreaptă cu degetul arătător aplicat de-a lungul părţii active, lăsând liber capătul activ care se foloseşte pentru luxarea dintelui;
©      întotdeauna se aplică vestibular, niciodată lingual sau palatinal;
©      suprafaţa concavă a părţii active trebuie să fie în contact cu dintele care urmează a fi extras;
©      aplicarea elevatorului la nivelul dinţilor superiori şi posteriori trebuie să fie perpendicular pe axul dintelui. La ceilalţi dinţi poate fi aplicat perpendicular, orizontal sau în anumite unghiuri;
©      în timpul luxaţiei nu trebuie să folosim ca sprijin dinţii adiacenţi, pentru că există pericolul lezării sau luxării dintelui pe care ne sprijinim.
©      elevatorul drept nu trebuie folosit pentru extracţia dinţilor pluriradiculari pentru că există pericolul de a se fractura rădăcinile dacă acestea anterior nu au fost separate.
©      Extracţia dentară cu separaţie interradiculară
    Este o tehnică indicată la dinţii pluriradiculari, atunci când:
©      examenul radiologic relevă prezenţa unor rădăcini divergente - în aceste cazuri se poate decide încă de la început separaţia interradiculară, care va uşura manevrele de extracţie;
©      examenul radiologic relevă prezenţa unei rădăcini curbe, foarte divergente, sau cu fenomene de hipercementoză sau solidarizare interradiculară ("dinte barat"), care nu ar permite extracţia în bloc a rădăcinilor;
©      dinţi cu distrucţie a unei porţiuni coronare, care nu permite o aplicare eficientă a cleştelui de extracţie, iar extracţia monobloc cu elevatorul nu este posibilă;
©      dinţi cu distrucţie coronară extinsă, la care rădăcinile sunt încă unite la nivelul podelei camerei pulpare;
©      în cazul producerii unei fracturi coronare sau corono-radiculare în timpul manevrelor de extracţie cu elevatorul sau cleştele;
©      molari temporari fără rizaliză semnificativă a rădăcinilor, la care există riscul de smulgere a mugurelui dintelui permanent, situat între rădăcini.
©    în cazul restului radicular aflat la nivelul osului alveolar rădăcinile se separă cu instrumentarul rotativ şanţ adânc se secţionează în totalitate podeaua camerei pulpare separaţia se definitivează cu elevatorul inserat în şanţul creat prin mişcare uşoară de rotaţie rădăcinile se extrag separat fie cu elevatorul fie cu cleştele de rădăcini;
©    !!! dacă restul radicular este situat sub rebordul osului alveolar asocierea alveolotomiei + separaţia radiculară
©    separaţia radiculară este în general aplicată:
          - molarilor superiori (separaţie radiculară în „T” sau în „Y”) - rădăcini divergente;
          - molarilor inferiori – separaţie liniară vestibulo-orală datorită densităţii osoase ce nu permite o dilatare suficientă a alveolei ;
©Extracţia resturilor radiculare

- în situaţia în care partea coronară a dintelui este distrusă prin procese carioase extinse , traumatisme, sau în timpul extracţiei.
©   rădăcinile dentare pot fi extrase prin următoarele tehnici:
             - extracţia cu cleştele de rădăcini;
             - extracţia cu ajutorul elevatoarelor;
             - extracţia prin alveolotomie.
©  Extracţia cu cleştele de rădăcini
    indicaţii:
©      partea extraalveolară a rădăcinii este suficient de înaltă şi de rezistentă pentru o bună adaptare a cleştelui de rădăcini;
©      rădăcina dentară este situată sub limita procesului alveolar, însă se poate practica un şanţ pericervical cu instrumentar rotativ pentru a permite o mai bună adaptare a cleştelui.
©      decolarea gingivomucoasei la nivelul coletului (sindesmotomul sau decolatorul);
©      se aplică cleştele de rădăcini cât mai apical ;
©      luxaţia se face prin mişcări de basculare în sens vestibulo-oral asociate cu rotaţia în ax dacă rădăcinile sunt drepte;
©      se extrage prin mişcări de tracţiune în ax;
©      în cazul rădăcinilor divergente cleştele se aplică după separarea rădăcinilor
©  Extracţia-rezecţie – descrisă de Witzel
   indicaţii: - anchiloză dento-alveolară severă;
   tehnică:  - este necesară crearea unui lambou „plic” aplicarea fălcii vestibulare a cleştelui peste peretele alveolar;
©    aplicarea cleştelui pe creasta alveolară – când pătrunderea cleştelui în alveolă nu este posibilă;
©    se extrage dintele împreună cu un mic fragment de corticală osoasă;

METODA VECHE NEUTILIZATA IN ZILELE NOASTRE
©    Extracţia rădăcinilor dentare cu ajutorul elevatoarelor
     Indicaţii: - în cazul rădăcinilor cu importantă lipsă de substanţă

    Tehnică: - se prinde elevatorul în palmă , indexul este aplicat de-a lungul tijei pentru a limita partea activă a elevatorului şi pentru a avea un control mai bun al mişcării ;
©      - partea concavă spre rădăcină , partea convexă spre osul alveolar;
©      - se fac mişcări de basculare şi rotaţie cu punct de sprijin pe marginea alveolei;
©      - pe măsură ce se obţine luxaţia rădăcinii se va insera elevatorul cât mai profund;
©      !!! atenţie la molarii şi premolarii superiori IMPINGEREA rădăcinilor în sinus.
©      - uneori este necesară realizarea unui şanţ urmând ca extracţia să se facă cu elevatorul sau este necesară crearea unui mic orificiu în peretele lateral al rădăcinii - extracţia se face cu elevatorul curb, ascuţit
©  Extracţia resturilor radiculare mici, situate profund în alveolă
©      se încearcă insinuarea unui elevator fin între rădăcini şi peretele alveolar;
©      se poate crea un şanţ în peretele alveolar pentru inserarea elevatorului;
©      la dinţii pluriradiculari:        - rezecţia septului interradicular:           
                                       - cu pensa ciupitoare de os;
                                       - cu instrumentar rotativ;
©      dacă o rădăcină a fost îndepărtată este posibil ca restul radicular restant să fie îndepărtat prin alveola dentară rămasă goală odată cu rezecarea septului interdentar („trans-septal”);
©      dacă restul radicular este luxat şi se poate vedea orificiul canalului – se foloseşte acul Hedstrom care se introduce în canal prin înfiletare după care restul radicular va fi tracţionat în ax;
©  Extracţia prin alveolotomie
   Indicaţii:
©    rădăcini situate profund intraalveolar, ce nu pot fi extrase cu elevatoarele;
©    rădăcini deformate prin procese de hipercementoză;
©    dinţi/rădăcini cu anchiloză dento-alveolară;
©    dinţi cu rădăcini divergente, care nu permit extracţia obişnuită, cu sau fără separaţie interradiculară;
©    dinţi cu rădăcini convergente, care cuprind un sept interradicular gros (dinte "barat");
©    resturi radiculare profunde, rămase mult timp intraosos;
©    rădăcini situate sub lucrări protetice conjuncte, la care se doreşte conservarea respectivei lucrări protetice.
©        alveolotomia poate constitui prima indicaţie în extracţia unor dinţi radiologic - hipercementoză;
                          - osteotoame satelite;
     - pentru alveolotomie este necesar crearea unui lambou
©        tipuri de lambouri:
©        lamboul "plic" este un lambou rezultat prin incizia la nivelul şanţului parodontal, fără a prezenta incizii de descărcare
©        lamboul triunghiular (sau "în L") constă în realizarea unei incizii orizontale, la nivelul şanţului gingivo-dentar (sau pe coama crestei în zonele edentate) şi a unei incizii de descărcare, vertical-oblice, în mucoasa vestibulară, plasată mezial de zona de trepanare osoasă;
©        lamboul trapezoidal este delimitat de o incizie orizontală, plasată la nivelul şanţului gingivo-­dentar şi 2 incizii de descărcare, vertical oblice, divergente, plasate la nivelul mucoasei vestibulare;
©        lamboul trebuie să cuprindă în grosimea lui : - mucoasa;
                                                                             - submucoasa;
                                                                             - periostul;
©        după decolare – lamboul va fi îndepărtat cu ajutorul depărtătorului (decolatorului) sprijinit întotdeauna pe os şi nu pe lambou;
©        alveolotomia propriu-zisă instrumentar rotativ cu răcire!

Alveolotomia cu rezecţie marginală limitată a tablei osoase vestibulare
   Indicaţii: - rădăcini situate în imediata apropiere a marginii alveolare;

  Alveolotomia cu rezecţie marginală parţială/totală a tablei osoase vestibulare
    Indicaţii: 
©      resturi radiculare mici, situate profund;
©      rădăcini deformate în regiunea apicală (hipercementoza);
©      anchiloze dento-alveolare pe toata lungimea rădăcinii.
©      trepanarea osoasă se realizează la nivelul corticalei vestibulare, cu instrumentar rotativ (freze de os sferice, apoi cilindrice / Lindemann), progresiv, de la marginea alveolei spre apex.
©      după expunerea completă a rădăcinii, aceasta va fi extrasă cu ajutorul elevatoarelor
    Alveolotomia cu crearea unei ferestre osoase în corticală
    Indicaţii :- resturi radiculare profunde de mici dimensiuni

   Extracţia pe cale alveolară înaltă (Tehnica Wassmundt) pentru resturile radiculare împinse sub mucoasa sinusală
    Indicaţii: în cazul în care în timpul extracţiei , rădăcinile premolarilor sau ale molarilor superiori sunt împinse submucos în cavitatea sinusală;
    Tehnică:
©      se realizează un lambou trapezoidal, prin trasarea a două incizii de descărcare, oblic divergente, mezial şi distal de alveola dentară.
©      se decolează lamboul mucoperiostal, expunându-se corticala vestibulară.
©      se rezecă tabla osoasă vestibulară cu pensa ciupitoare de os sau cu instrumentar rotativ, până se descoperă restul radicular.
©      se îndepărtează restul radicular cu o pensă sau cu o chiuretă.
©      se repoziţionează lamboul mucoperiostal şi se suturează
©    Chiuretajul, regularizarea osoasă şi sutura după alveolotomie
©      indiferent de metoda aplicată se impune chiuretajul alveolei postextracţionale;
©      după alveotomie pot rezulta margini osoase ascuţite  ceea ce impune regularizarea acestora cu:
         - instrumentar rotativ - piesă sferică de os;
         -  pensa ciupitoare de os;
©      după chiuretajul alveolar şi regularizarea osoasă sutura lamboului : - I – unghiurile lamboului;
                                 - II - papilele dentare;
                                 - III - mucoasa din dreptul
                                          alveolei postextracţionale;
                                 - IV - inciziile de descărcare.
©    Principii de tehnică pentru extracţia dinţilor temporari
©      cleştii sunt de dimensiuni mai mici cu partea activă ascuţită şi subţire;
©      tehnica este aceeaşi ca şi la dinţii permanenţi;
©      !!! atenţie să nu lezăm sau să extragem concomitent mugurii dintelui permanent subiacent;
©      nu se recomandă sindesmotomia pentru a nu leza mugurii dinţilor permanenţi;
©      dacă la examenul radiologic rădăcinile dintelui temporal sunt ataşate de coroana premolarului permanent extracţie cu separaţie radiculară;
©      dacă se fracturează rădăcina dintelui temporal extracţia se face cu elevatorul prin manevre uşoare fără a veni în contact cu dintele permanent;
©      dacă resorbţia radiculară a dintelui temporal este parţială şi resturile radiculare se blochează între coroana dintelui permanent şi pereţii alveolari este necesară extracţia deoarece fragmentul radicular poate determina tulburări de erupţie.
©    Atitudinea după extracţia dinţilor temporari
©      dacă dintele temporar a fost extras cu mai mult de 1 an înainte de perioada normală de erupţie poate fi necesară utilizarea unor menţinătoare de spaţiu;
    Clasificarea dispozitivelor menţinătoare de spaţiu:
©      după tipurile de menţinătoare de spaţiu, acestea pot fi clasificate astfel:
©      fixe: - inel ortodontic cu arc de sârmă;
            - inel ortodontic cu dinte din acrilat ataşat;
            - două inele ortodontice cu element inermediar;
©      mobile: - proteze tip Kemeny.
©      după rolurile pe care le îndeplinesc, menţinătoarele de spaţiu mai pot fi clasificate în:
©      aparate izolate care au doar rolul de a asigura menţinerea spaţiului;
©       dispozitive ataşate altor aparate ortodontice
©    Indicaţii şi îngrijiri postextracţionale
    Se recomandă pacientului următoarele:
©      se menţine pansamentul supraalveolar timp de o oră; dacă hemoragia persistă după îndepărtarea pansamentului, se recomandă ca pacientul să revină de urgenţă în cabinet;
©      dieta se va relua după îndepărtarea pansamentului, dar în ziua intervenţiei aceasta va fi semilichidă, la temperatura camerei. - masticaţia alimentelor pe hemiarcada opusă, pentru a evita lezarea plăgii postextracţionale sau pătrunderea alimentelor în alveolă;
©      se va evita clătirea gurii, precum şi consumul de băuturi carbo-gazoase în primele zile după extracţie, pentru a nu disloca cheagul format la nivelul alveolei postextracţionale (cauză de hemoragie postextracţională);
©      se pot face clătiri uşoare cu soluţii antiseptice pe bază de clorhexidină, după 24 de ore de la extracţie; preferabile sunt spray-urile bucale cu soluţie antiseptică;
©      spălatul dinţilor este permis doar începând cu dimineaţa următoare după ziua extracţiei, menajând însă zona plăgii postextracţionale.
 
  Pacientul va fi avertizat şi asupra fenomenelor inerente reacţiei inflamatorii postextracţionale:

©      edemul postoperator - poate dura 3-6 zile şi poate fi redus folosind un prişniţ rece aplicat pe obraz, în dreptul zonei extracţiei;
©      durerea postextracţională - este în general moderată, dar se corelează de obicei cu gradul de dificultate al extracţiei şi pierderea de substanţă osoasă rezultată; poate fi combătută cu antiinflamatorii şi antialgice uzuale;
©      trismusul moderat - poate fi prezent în cazul extracţiei laborioase a molarilor inferiori, şi în special a celor de minte; severitatea sa evoluează de obicei în paralel cu edemul şi durerea.
©      antibioterapia nu este necesară în cazul extracţiilor simple.
©      în cazul unor alveolotomii laborioase, cu pierderi semnificative de substanţă osoasă, după extracţii multiple, sau la pacienţi cu afecţiuni asociate este recomandată antibioterapia.
©      controlul pacientului a doua zi după extracţii laborioase, pentru a evalua prezenţa unui eventual hematom.
©      firele de sutură neresorbabile vor fi suprimate la 7-10 zile de la extracţie.
©      Accidente şi complicaţii ale extracţiei dentare
    În producerea acestor accidente sunt implicaţi o serie de factori :

©      particularităţile morfologice ale dintelui ce urmează a fi extras
©      particularităţile morfologice ale structurilor de vecinătate
©      leziuni patologice preexistente
©      greşeli de tehnică prin folosirea unor instrumente sau manopere neadecvate
    În mod didactic accidentele extracţiei dentare pot fi clasificate:
©      leziuni dentare
©      leziuni ale parţilor moi perimaxilare
©      leziuni osoase
©      accidente sinusale
©      împingerea dinţilor în spaţiile perimaxilare
©      leziuni nervoase
©      luxaţia ATM
   1. Leziuni dentare

©      Fractura coronară a dintelui de extras
©      Fractura radiculară a dintelui de extras
           - este un accident frecvent care poate să apară chiar în cazul utilizării unei tehnici chirurgicale corecte.

         Factorii de risc sunt:
                   - rădăcini subţiri, efilate
                   - rădăcini curbe, cudate, în "baionetă"
                   - rădăcini divergente (în special la primii molari superiori)
                   - sept interradicular gros
                   - fenomene de hipercementoză
                   - os alveolar dens
                   - anchiloză dento-alveolară
©      Fractura coronară a dintelui vecin
    - accidentul poate să apară şi din cauza unor erori în manevrarea instrumentarului de extracţie:
Ø             utilizarea unui cleşte inadecvat (fălci prea late);
Ø             aplicarea incorectă a cleştelui de extracţie în afara axului dintelui;
Ø             aplicarea corectă a cleştelui de extracţie fără adaptarea la conturul dintelui;
Ø             aplicarea defectuoasă a elevatorului cu punctul de sprijin pe dintele vecin;
Ø             deraparea instrumentarului de extracţie.
©      Luxaţia dintelui vecin
©      Fractura coronară a dinţilor antagonişti;
©      Extracţia unui alt dinte decât cel de extras;
©      Smulgerea sau lezarea mugurilor dinţilor permanenţi;
 2. Leziuni ale părţilor moi perimaxilare :
         - plăgi gingivale liniare – deraparea elevatorului sau aplicarea incorectă a cleştelui pe mucoasă;
         - plăgi întinse cu decolări osoase importante produse în timpul extracţiilor laborioase;
         - plăgi ale mucoasei palatine – deraparea elevatoarelor;
         - plăgi ale limbii – deraparea elevatoarelor – hematomul disecant;
         - plăgi ale planşeului bucal – prin înţeparea mucoasei;
 
3. Leziuni osoase
  - fractura corticalei vestibulare – la nivelul caninului superior şi molarilor superiori;
  - corticala vestibulară de la nivelul grupului frontalilor inferiori;
  - corticala linguală din dreptul molarilor inferiori;
  - tuberozitatea maxilară;
  - podeaua sinusului maxilar.
  - fractura mandibulei;
    4. Accidente sinusale :
          - deschiderea sinusului maxilar;
          - împingerea rădăcinilor sub mucoasa sinusală sau în plină cavitate sinusală;
    5. Împingerea dinţilor în spaţiile perimaxilare
          - împingerea molarului de minte superior în spaţiul pterigomaxilar
          - împingerea molarului trei inferior în planşeul bucal;
    6. Leziuni nervoase
     - lezarea nervului alveolar inferior şi a nervului mentonier;
     - lezarea nervului lingual în timpul extracţei molarilor inferiori;
     - lezarea nervului nazopalatin.

    7. Luxaţia ATM

    8. Alte accidente:
         - înghiţirea sau aspiraţia unor fragmente dentare sau osoase;
         - fracturarea unor instrumente , uneori cu retenţia în spaţiul parodontal, în os sau în structurile învecinate.
©    COMPLICAŢIILE EXTRACŢIEI DENTARE
©                 Durerea, tumefacţia, trismusul;
©                 Hemoragia postextracţională :
           - hemoragie imediat prelungită
           - hemoragie precoce – sângerarea reapare la 2-3 ore de la extracţie ;
           - hemoragie tardivă – sângerarea se declanşează la câteva zile de la extracţie.
©                 Echimoza şi hematomul;

©      Complicaţii infecţioase
   – favorizate de :
          - nerespectarea riguroasă a asepsiei şi antisepsiei ;
          - extracţie atraumatică cu delabrări de gingivo-
             mucoasă şi prezenţa de eschile osoase;
         - utilizarea intempestivă , fără răcire, a
           instrumentarului rotativ;
         - chiuretajul alveolar incomplet;
         - efectuarea extracţiei în plin proces inflamator („la
           cald”) ;
©      Alveolita – formă de osteită locală care poate apărea ca o complicaţie specifică extracţiei dentare.
©      Alveolita uscată („dry socket”)

©   Vindecarea întârziată este influenţată de:          
      
          - dehiscenţa plăgii;
          - boli generale asociate şi medicaţia  cronică       
          - malnutriţia;
          - radioterapia;
          - vârsta pacientului


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentariul a fost trimis cu succes!